VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Koll på kungsfiskare

Ett år med orientkungsfiskaren

I delstaten Maharashtra i västra Indien häckar orientkungsfiskaren. Den föder upp sina ungar under monsunperioden vilket bjuder på allehanda utmaningar.

Originaltitel: Flying Rainbow.

Produktion: INDIAN WILDERNESS 2016.

 

Sändningstider

2020-02-14 kl. 20:50

2020-02-15 kl. 19:10

2020-02-16 kl. 22:30

2020-02-17 kl. 09:00

2020-02-18 kl. 18:10

2020-02-19 kl. 15:40

2020-02-20 kl. 14:00

 

Koll på kungsfiskare

Koll på kungsfiskare

Ett år med orientkungsfiskaren. Orientkungsfiskaren kämpar mot monsuner, torka och rovdjur.