VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Krisberedskap i kris?

Den svenska krisberedskapen har fortfarande brister trots att vi genom historiska erfarenheter är väl medvetna om vilka katastrofer som kan komma och vilka utmaningar vi står inför. Den svenska livsmedelsproduktionen är en av de lägsta i EU även om den under senare år har ökat något.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppmanar oss att köpa hem livsmedel, mediciner och bränsle för att klara oss en vecka om något händer. Stormar, extremvärme, torka och vattenbrist har gett oss nya utmaningar. Har vi tillräcklig kunskap för att hantera de naturkatastrofer vi drabbas av? Vad gör vi om kriget kommer? Tar vi krisberedskapen på allvar?

Dessa frågor och flera togs upp på seminariet Krisberedskap i kris? som spelades in på Engelsbergs bruk den 14 mars 2019.