VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

På resa med nomader

Kate Humble reser och lever med nomadbefolkningen i Mongolien, Nepal och Sibirien. Hur har deras liv och traditioner förändrats på grund av modernisering och ny teknik?

Originaltitel: Kate Humble - Living with Nomads.

BBC 2015.