VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

På resa med nomader

Del 2 av 3: Sibirien

Del 2 av 3. Kate Humble tar sig till norra Sibirien för att resa med nentserna, renskötare som följer sina horder upp och ned Jamalhalvön. Det är en tuff och riskabel tillvaro där temperaturen vintertid kan falla till -54 grader. Nentserna har överlevt extrema förhållanden under århundraden men deras existens står inför nya hot: klimatförändringar och den globala gasindustrin.

Originaltitel: Kate Humble - Living with Nomads.

Produktion: BBC 2015.

 

På resa med nomader

På resa med nomader

Kate Humble reser och lever med nomadbefolkningen i Mongolien, Nepal och Sibirien. Hur har deras liv och traditioner förändrats på grund av modernisering och ny teknik?