VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Gustav III - Sin egen arkitekt

Seminarium från Engelsbergs bruk 5 mars 2020

På Engelsbergs bruk förvaras de 571 ritningar ur Gustav III:s kvarlåtenskap som går under namnet Vasasamlingen. En betydande del av dem är utförda av kungen själv medan andra har namn som Nicodemus Tessin d.y., Carl Hårleman och Carl Fredrik Adelcrantz bakom sig. Som helhet speglar samlingen en rik variation av arkitektoniska uttryck med tonvikt på perioden mellan 1600-talets mitt och 1700-talets slut.

Storslagna palats- och parkprojekt varvas med förslag till fantasifulla lustslott och paviljonger, fortifikationsanläggningar och dekorativa detaljstudier. Blandningen av motiv gör Vasasamlingen till ett säreget minne över både personen Gustav III och hans många inspirationskällor.

I ett nytt projekt initierat av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse har nu hela Vasasamlingen digitaliserats och kommer att presenteras i bokform, och kan därmed öka kunskapen om kungen och hans betydelse för svenskt kulturliv. I samband med detta kommer även en ny katalog att arbetas fram, med uppdaterade attribueringar och tillägg av ny forskning. Seminariet belyser kungens liv och verksamhet ur olika perspektiv för att bättre förstå hur Vasasamlingen kan användas som inspiration och kunskapskälla.