VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Matador - Del 4 av 24: Skuggan

...
Del 4 av 24. Mads Andersen-Skjern bjuder in sin bror till Korsbæk. Denne förälskar sig i bankdirektör Varnæs svägerska, Elisabeth Friis. Men det blir en kort relation när hon får reda på att Mads är en konkurrent till Korsbæk Bank.

I malströmmen

...
1984 framstår som ett händelselöst år. Men just då genomgick Sverige förändringar vars effekter vi fortfarande känner av.

Rädda denna noshörning - Del 1 av 2

...
Del 1 av 2. Kevin Pietersen träffar Matt Wright och Graeme Smith för att undersöka hur Arthurs mamma dog. Vad får någon att begå ett mord i bushen?

Hoten vi måste möta

...
Försvarsdebatten har förfallit till ekonomisk sifferexercis. Den borde istället handla om det försvar vi behöver.

Kritikerns kriser

...
En epok inom kulturkritiken är slut. Men som genre är kritiken avgjort inte död. Vad som idag behövs är en lustfylld kritikergeneration.

Varför finns vi? - Del 3 av 4: Djuret inom oss

...
Del 3 av 4. I varje kultur och tidsålder har vi alltid varit medvetna om vår dödlighet. Men gör våra djuriska instinkter och drivkrafter detta till en illusion?

När religionen vill ta makten - Del 2 av 5: Det gudfruktiga USA

...
Del 2 av 5. De amerikanska grundlagsfäderna gjorde åtskillnad mellan kyrka och stat. Men kristna fundamentalister och den kristna högern har fått vind i seglen efter valet av Donald Trump till president. USA:s sekulära tradition är hotad.

Nedmonteringen av jaget

...
I en ny rysk roman skildras lägerupproren i Gulag.

Flygets historia - Del 1 av 7: Fram till 1909

...
Del 1 av 7. Långt innan flyget blev verklighet gjordes många försök med de mest fantastiska uppfinningar för att få upp människan i luften. Redan Leonardo da Vinci försökte konstruera flygplan.

Nedgång på uppgång

...
Den utbredda pessimismen beror inte på oro för ekonomin eller ett utbrett värderingsskifte i samhället utan bristande politiskt ledarskap. Det är trots allt något man kan påverka genom demokratiska processer.

Tibets läromästare - Bevarandet av en kultur

...
I över 1 200 år har Tibet spelat en central roll för buddhismens överlevnad. Tibets läromästare är en dokumentär om de uppoffringar – ibland med livet som insats - som generationer av tibetaner har gjort för att hålla kunskaper och kultur levande.

Vi måste hjälpas åt

...
Motsättningarna inom det politiska systemet blockerar lösningar av samhällsproblemen. För att medborgarna åter ska lita på makt och myndigheter krävs breda uppgörelser mellan moderater och socialdemokrater.

Fyra kapitel ur brittisk historia - Del 4 av 4: Andra världskriget

...
Del 4 av 4. Tony Robinson skildrar vanliga människors liv under Storbritanniens dramatiska historia. Den här gången handlar det om andra världskriget.

Sanningen svider

Medierna har återupprepat missuppfattningar och låtit tveksamma och rent felaktiga påståenden om migrationen stå oemotsagda. Priset betalar vi nu i form av växande invandringsmotstånd och minskat förtroende för medierna.

Matador - Del 3 av 24: Skiftet

...
Del 3 av 24. Kunderna strömmar till Tøjhuset och det börjar se besvärligt ut för Damernes Magasin och Albert Arnesen. Mads beslutar sig för att utnyttja tillfället och utvidgar sin verksamhet.

Men man vänjer sig

...
Rysk aggression, islamism och brottslighet har utvecklats till allvarliga hot mot vår säkerhet. Problemen kom smygande och vi förmådde inte reagera i tid.