VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Västerlandets undergång

Anne Applebaum sade det kanske inte först, men hon sade det bäst: Var vi, undrade hon i en uppmärksammad krönika i The Washington Post, på väg mot ”the end of the West as we know it?” För visst har västvärlden gått igenom många kriser tidigare, men aldrig att det har varit riktigt så illa som under 2016, menade Applebaum. Kanske befann vi oss bara ett par val från en kollaps.

Revolution och romantik - Del 2 av 3: Det pratas om revolution

...
Del 2 av 3. På 1800-talet var musik en revolutionär kraft som kunde förändra världen. Marseljäsen inspirerade till folkresningar och Chopins lyriska pianostycken uttryckte starkare än ord det polska folkets kamp mot utländskt förtryck. I Tyskland och Italien bidrog operor till att ge bränsle åt politiska och nationalistiska upprorsstämningar.

IS - Våldets ursprung. En studie i islams historia

...
Terrornätverket IS motiverar sina blodiga dåd med hänvisning till skrivningar i Koranen. I denna dokumentär om IS rötter går vi tillbaka 1400 år i historien till tiden för islams ursprung. Vi rör oss mellan det förflutna och vår egen tid, över tre kontinenter och tar del av både skrämmande och gripande scener.

När folket försvann

...
Socialdemokratins hegemoni byggde på etnisk homogenitet och en stark nationalstat. När de förutsättningarna upphörde blev svensk politik alltmer vansklig.

Frankrikes konst - Del 3 av 3: Impressionister och belle époque

...
Del 3 av 3. Impressionismen var en av de mest kreativa episoderna i fransk konsthistoria. Målare som Monet, Degas och deras vänner vände upp och ner på konstvärlden. De banade väg för i stort sett samtliga av modernismens inriktningar.

Våld är enda lösningen

...
Den 7 april 2017 stal Rakhmat Akilov en lastbil för att köra över och döda så många människor som möjligt på Drottninggatan i Stockholm. Hans redogörelse under rättegången för hur han planerade och genomförde sitt dåd visar att han uppfattade sin handling inte bara som nödvändig men också som moraliskt berättigad.

Robotarnas tid - Del 4 av 6: Framtidens städer

...
Del 4 av 6. År 2050 beräknas två tredjedelar av mänskligheten leva i urbana områden. De robotsystem som nu utvecklas globalt ger oss en glimt av framtidens städer.

En diktares grova händer

Det har på senare år varit tyst om Johannes Edfelt. Hans poesi bygger på en kulturhistorisk bildning, som numera är sällsynt. Det finns skäl att lyfta fram hans mer primitiva och omedelbara dikter.

Sinne för skönhet - Del 2 av 6: Österländsk skönhet

...
Del 2 av 6. Jakten på skönhet tar oss österut: först till Wien och sedan till Japan där skönhetsbegreppet ”Iki” genomsyrar stora delar av samhället. Vi besöker också en koreansk plastkirurgisk där västerländska ansiktsdrag och ögon är patienternas skönhetsideal.

Falska motsatspar

Synen på staden som upplyst och landsbygden som kulturellt bakom dominerar. Men det är att göra våld på en komplex och motsägelsefull verklighet.

Kelterna - Del 3 av 6

...
Del 3 av 6. Kristna och hedniska riter sammansmälte när de första missionärerna mötte kelterna. Programledare är Frank Delaney.

Trollfar på krigsstigen

...
Timothy Snyder har låtit tala mycket om sig de senaste tre åren. Han är professor i historia vid Yale och talar fem eller sex språk, av vilka de flesta är slaviska. Det är också Östeuropa som är hans huvudsakliga forskningsområde.

Att lära av historien - Del 1 av 10: USA:s roll på världsarenan under 2000-talet

...
Del 1 av 10. Philip Zelikow är jurist, diplomat och historiker. Han ledde även 9/11-kommissionen som utredde händelserna fram till terrorattentaten i USA den 11 september 2001. I samtal med journalisten Peter Robinson diskuterar Zelikow USA:s roll i världen under 2000-talet. Zelikow argumenterar för att historisk kontext och analys behövs för att fatta informerade beslut.

Västerlandets undergång

Anne Applebaum sade det kanske inte först, men hon sade det bäst: Var vi, undrade hon i en uppmärksammad krönika i The Washington Post, på väg mot ”the end of the West as we know it?” För visst har västvärlden gått igenom många kriser tidigare, men aldrig att det har varit riktigt så illa som under 2016, menade Applebaum. Kanske befann vi oss bara ett par val från en kollaps.

Revolution och romantik - Del 1 av 3: Vi kan bli hjältarna

...
Del 1 av 3. I början av 1800-talet blev kompositörer och musiker som Beethoven, Berlioz och Liszt superstjärnor. Men med kommersiella framgångar uppstod frågor om artistisk trovärdighet kontra berömmelse. Vilket var viktigast? Var en kombination möjlig?

En kostsam kärlek till konsterna

En stor förlust i Stockholms stadsbild är rivningen av kung Gustav III:s operahus år 1892. Operan var den gustavianska tidens främsta monumentalbyggnad och bildade i samspel med Gustaf Adolfs torg och Norrbro en ståtlig inramning till Kungliga Slottet.

Världens äldsta dator - Antikytheramekanismen

...
Utanför den grekiska sydkusten hittade år 1901 en grupp dykare ett mystiskt föremål. Den förkalkade tvåtusen år gamla bronsklumpen var i själva verket en mekanisk dator som kunde visa solens, månens och andra planteters positioner, men även förutsäga mån- och solförmörkelser.

Det hemlösa subjektet

Det finns alla skäl att vara skeptisk till vad mina sinnen rapporterar om världen; om världen har jag ingen direkt och omedelbar kunskap. Den enda del av verkligheten som jag inte kan betvivla därför att jag har direkt tillgång till den är mina upplevelser av omvärlden.

Frankrikes konst - Del 2 av 3: Efter revolutionen

...
Del 2 av 3. Med den franska revolutionen förändrades fransk konst dramatiskt. Det visar verk av målare som David, Delacroix, Ingres och Gericault.

Jag är inte intresserad av att "skapa debatt"

Det har hänt att jag skrivit stort upplagda kulturartiklar i Dagens Nyheter som väckt anstöt, eller åtminstone avvikit från de gängse åsikterna i min vänkrets, och när jag stöter ihop med någon bekant mitt i bogsvallet efter artikeln kan jag riktigt se hur de tar sats mitt emot mig, hur förtvivlat de famlar efter något passande att säga.

Den antika världens genier - Del 1 av 3: Indiens Buddha

...
Historikern Bettany Hughes reser till Indien, Grekland och Kina på spaning efter den antika filosofins jättar. Hon börjar med Buddhas revolutionära idéer.

Låt föremålen tala

Sverige behöver kulturmecenater och en blick riktad mot tingen. Vi måste ha en kulturpolitik för det eviga.

Sinne för skönhet - Del 1 av 6: Skönhetens historia

...
Del 1 av 6. Varifrån kommer skönhet? Svaret på frågan kan spåras till en stenyxa betraktad som världens äldsta konstverk. I detta avsnitt lär vi oss att kultur och skönhet utgår från människan själv och att skönhet har antagit många former under århundradena.

Detta uppfostrarnit

När kultur värderas utifrån värderingar blir den styrd. Det är ett hot mot dess kraft och dynamik. Den måste befrias från sina kidnappare.

Livet i den atlantiska skogen - En sydamerikansk nationalpark

...
I Serra do Mar i Brasilien ligger en av Atlantskogens största områden med djurarter som sällan ses på tv, som miniatyrgrodan, en av världens minsta ryggradsdjur, och den utrotningshotade fågelarten östlig krontyrann. Fler än hundra djurarter visas i detta program.

Från aristokratvälde till arvkungadöme

Sveriges väg till reformationen och Vasaättens maktövertagande under 1500-talet handlar i mångt och mycket om statens framväxt. Det är en historia om hur den senmedeltida aristokratins (Stures) makt bröts när arvkonungadömet (Vasa) konsoliderades under 1500-talet.

Upplysningens hjältar - Del 2 av 2: Ett nytt samhälle

...
Del 2 av 2. Upplysningen ägde rum i en genuint globaliserad värld där fyra kontinenter sammankopplades genom handel, upptäckter och den största migrationen i mänsklighetens historia. De fantastiska resorna finansierades av kungar och drottningar på spaning efter handel och territorium. Men nu upptäcktes också nya folk och landområden.

Den svenske Tolstoj

...
Lev Lvovič Tolstoj, romanförfattarens son, levde under lång tid i Sverige. Hans skarpa kritik av vårt land har nu kommit i dagen.

Vem var Axel Ebbe? Film av Jan Troell och Jan Hemmel från 2016

...
Ett porträtt av sekelskiftesmänniskan, kvinnokarlen och konstnären Axel Ebbe. Nästan alla skånska städer har sina Ebbeverk. Ändå har vi inte vetat så mycket om denna mångsidigt begåvade konstnär. Nu träder han fram genom otaliga brev: Från ungdomens sökande, genom konststudier och utställningsmödor till hans kvinnohistorier och äktenskap.