VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Religion i rörelse

...
Det finns flera anledningar till oro över utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika. Instabiliteten kommer att fortsätta länge, och hur de nya regimerna kommer att se ut när oron väl har lagt sig är det ingen som idag vet.

Veckans bok - Sara Kristoffersson. Del 7 av 14

...
Ikea säljer inte bara design. Ikea säljer också Sverige och Skandinavien. Sara Kristoffersson är författare och professor på Konstfack. Hon är först med att granska det ömsesidiga beroendet mellan Ikea och Sverige, och i hennes bok Ikea. En kulturhistoria får vi titta närmare på marknadsföringen för bokhyllan "Billy" och soffan "Tylösand". Men är det Ikea som behöver Sverige eller Sverige som behöver Ikea? Om det pratar hon med Adam Cwejman.

Studio Axess - Gabriel Heller Sahlgren. Progressiv pedagogik är boven i dramat

...
Skolresultaten i Sverige faller snabbt men vanliga förklaringar som kommunalisering, friskolor och sjunkande lärarkvalitet håller inte för en närmare granskning, säger skolekonomen Gabriel Heller Sahlgren. En mätbar delförklaring är däremot att invandrade elever presterar sämre än svenska kamrater. Men därutöver pekar mycket på att den i Sverige så omhuldade progressiva pedagogiken, där läraren kliver tillbaka och eleverna förväntas bedriva "eget arbete", har stor del av skulden. Eleverna gillar sin frihet men forskningen visar på kraftigt negativa kunskapseffekter. Gabriel Heller Sahlgren samtalar med programledaren PJ Anders Linder.

Global Axess - Om krig. Del 13 av 18: Hur krig tjänar Putins Ryssland

...
Gregory Feifer är journalist, författare och tidigare Moskvakorrespondent. Han har skrivit boken The Great Gamble, om Sovjets krig i Afghanistan som fått mycket uppmärksamhet samt boken Russians. Han arbetar just nu på en bok om anti-amerikanism i Ryssland, Kina, Tyskland och Egypten. Feifer intervjuas här av Mattias Hessérus.

Ur led är tiden

Det är den 6 april 1922. I Paris har det franska samfundet för filosofi möte. En mängd kända filosofer och vetenskapsmän har samlats för att diskutera tidens problem.

Gustav Klimt. Symbolism, jugend och erotik

...
Herbert Eisenschenks dokumentär utforskar inte bara Gustav Klimts färgstarka personlighet, utan även hur hans unika konst uppfattas idag.

Till havs

...
Nästan tre fjärdedelar av jordens yta är täckt av hav. Därtill är det sammanlagda marina livsrummet fjorton gånger större än det på land.

Livets mirakler - Del 1. Storleken har betydelse

...
Del 1 av 5. Första delen i denna serie om livet på jorden utspelar sig i Australien där storlekens betydelse utforskas. Gravitation och elektromagnetism har olika inverkar på olika typer av liv: från en bakterie till ett 110 meter högt träd. Krafterna bestämmer form, rörelse och livslängd.

Lär av Cambridge

Genom den höga nivån på den brittiska litteraturutbildningen blir studenterna attraktiva på arbetsmarknaden. Sverige har här mycket att lära av Storbritannien.

Osmanerna. Del 3 av 3

...
När det osmanska imperiet slutligen upplöstes gick också kunskaperna om dess många bedrifter förlorade. Imperiets kollaps gav upphov till spänningar som fortfarande känns av i dagens Europa och Mellanöstern.

Systemets behov

...
Antingen är det ett problem att digitalisering och automatisering äter arbetstillfällen, eller också inte. Hur som helst innebär det en ny situation. Jan Söderqvist guidar bland guideböcker där meningarna går isär.

Tusenåriga kloster. Del 3 av 3

...
På 1400-talet ägdes en tredjedel av Englands mark av åttahundra kloster. Många munkar levde i en palatsliknande tillvaro och stöttade konst och arkitektur. Men under Henrik VIII och Thomas Cromwell upplöstes klostren och tusen års dominans upphörde inom loppet av fem år.

Kriget ingen glömmer

Den som tror att andra världskriget är ett passerat eller uttömt ämne tar grundligt fel.

Luthersson läser världslitteraturen. Om Viktor Rydberg med Andreas Hedberg

...
Viktor Rydberg (1828-1895) växte upp som fosterhemsplacerad men blev enormt framgångsrik, professor vid Stockholms högskola, riksdagsledamot i andra kammaren, ledamot av Svenska Akademien, Vetenskapsakademien och Vitterhetsakademien, hedersledamot i Akademien för de fria konsterna och riddare av Nordstjerneorden. Han omgavs med respekt och beundran och sågs spritt som landets starkaste andliga kraft. Han skrev vida lästa dikter som "Tomten", "Den nya Grottesången" och "Betlehems stjärna" och populära romaner som Singoalla, Den siste athenaren och Vapensmeden men också lärda och delvis polemiska verk som Bibelns lära om Kristus och Undersökningar i germanisk mythologi. Varför förblev han i eftervärldens ögon inte den främste? Andreas Hedberg, universitetslektor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, samtalar med Peter Luthersson.

Ingen utväg

...
Det talas mycket om muslimer och islam i Sverige idag. Men ämnet behandlas oftast svepande och onyanserat, man är för eller emot.

Veckans bok - Mikael Holmström. Del 6 av 14

...
Mikael Holmström är en av Sveriges främsta säkerhetspolitiska reportrar. Han har varit verksam 25 år vid Svenska Dagbladet och sedan 2015 vid Dagens Nyheter. Han är sedan 2007 ledamot både i Kungliga Krigsvetenskapsakademien och Kungliga Örlogsmannasällskapet. För sin bok Den dolda alliansen. Sveriges hemliga Nato-förbindelser tilldelades Mikael Holmström 2012 års Guldspade. Boken har nu släppts i utökad version och han talar om det nya kalla kriget som brutit ut 2014 efter Rysslands annektering av Krim, här med PJ Anders Linder.

Global Axess - Om krig. Del 12 av 18: Går det att stoppa IS?

...
Jessica Stern är politisk konsult, föreläsare och verksam vid Harvards universitet. Hon undervisar statliga myndigheter om säkerhetsfrågor relaterade till terrorism och är medlem av Council on Foreign Relations i USA. Hon är medförfattare till boken ISIS: The State of Terror. Här samtalar hon med Renate Larssen.

Låt mig dela med dig

"Frankrike, det låter härligt! Hur ska du bo?" På en soffa. "Oj då."

Vetenskapliga hjältar. Del 1 av 3

...
Den moderna vetenskapen startade med Isaac Newton. Han var en komplicerad person som höll på sina hemligheter och gärna underminerade sina rivaler. Sedan dess har veteskapliga metoder och samarbete förändrats.

Världens gång

Det finns tvivelsutan många fördelar med parlamentarisk demokrati, men till nackdelarna hör parlamentet och väljarna. Det var därför December­överenskommelsen var ett genidrag.

Beroende av njutning. Del 1 av 4: Socker

...
Del 1 av 4. I första delen försöker Brian ta reda på varför han, i likhet med miljoner britter, har diabetes. Resan börjar på Barbados där sockerrörets kommersiella framfart tog sin början. Han upptäcker hur britterna fick smak för socker och varför detta har lett till en diabetesepidemi.

Välstånd för vissa

...
Kapitalismen som ekonomiskt system och samhällssystem har varit hatad, oälskad eller omstridd sedan sin födelse vid den nya tidens början i renässansens Norditalien och England.

Osmanerna. Del 2 av 3

...
Vi stiftar bekantskap med två mycket olika sultaner. Under Süleyman den magnifike blomstrade 1500-talets Turkiet medan landet på 1800-talet hamnade i förfall under Abdul Hamid II. Men det osmanska styret efterlämnade ett kulturellt, politiskt och historiskt arv som visar oss hur en muslimsk värld i Europa såg ut.

Sympati för putinismen

...
Det är "mer än taktlöst" att jämföra den ryske presidenten Vladimir Putin med Adolf Hitler. Vi är helt överens om detta.

Studio Axess - Magnus Norell. Islamistisk extremism kräver särskilda åtgärder

...
Regeringen har tillsatt en "nationell samordnare mot våldsbejakande extremism". Magnus Norell, forskare med inriktning på bland annat Mellanöstern och terrorism, tror inte att detta är en fungerande väg att gå. Högerextremism, vänsterextremism och islamistisk extremism har olika orsaker och yttrar sig på olika sätt. Inget är vunnet på att försöka göra dem till ett enda fenomen utan de måste bemötas var och en på sitt sätt. Den islamistiska extremismen är just nu den farligaste och kräver ett betydligt mer bestämt agerande från politiker och myndigheter. Magnus Norell samtalar med programledaren PJ Anders Linder

Tusenåriga kloster. Del 2 av 3

...
Medeltiden var de brittiska klostrens gyllene epok när munkar omvandlade samhället och uppnådde enorm makt och inflytande. Men när världen utanför trängde sig in i klosterlivet blev det alltmer korrupt. Vid medeltidens slut stod munkarna inför en total och katastrofal kollaps.

Övertygelsepolitiker

...
Angela Merkels beslut att öppna gränsen för hundra­tusentals flyktingar har förvånat många. Men det är typiskt för en pragmatisk politiker som gradvis förändrat sitt lands värderingar.

Luthersson läser världslitteraturen. Om Dada med Jonas Ellerström

...
I Zürich i det neutrala Schweiz samlades under första världskriget personer som hade lämnat sina hemländer för att undvika krigstjänst. Några av dessa startade våren 2016 en kabaret på Spiegelgasse 1, Cabaret Voltaire. Under samlingsnamnet och slagordet dada framfördes experimentella dikter och visades experimentell bildkonst. Ledare var Hugo Ball, en tysk som snart kom att överge dada för att istället ägna sig åt kristen mystik. Andra närvarande tog efter krigsslutet med sig samlingsnamnet och slagordet till andra platser, så rumänen Tristan Tzara till Paris och tysken Richard Huelsenbeck till Berlin. Samma skrin stämdes upp i flera väderstreck: "Dada betyder ingenting", "Dada är mer än dada", "Världen är bara en filial till dada". Vad ville de skrikande poeterna, egentligen? Jonas Ellerström, bokförläggare, essäist och översättare, samtalar med Peter Luthersson.

Man måste dra en gräns

I flyktingdebatten diskuteras sällan rättigheters innehåll och gränser. Men det är nödvändigt om mänskliga rättigheter ska vara grund för staters och individers moraliska och politiska skyldigheter.

Där vuxna blir som barn

...
Världen tycks bli mer och mer turbulent. Det som verkade otänkbart för bara något årtionde sedan är nu på väg att bli ett faktum.

Veckans bok - Hugo Lagercrantz. Del 5 av 14

...
Vad är egentligen medvetandet? Det är en av de svåraste frågor man kan ställa, menar barnläkaren och forskaren Hugo Lagercrantz. I boken Mitt medvetande. Memoarer skriver han om sitt eget medvetande, om hur det formats av arv och miljö - och om upptäckten vilken stress det är för oss människor att födas. I boken tecknar han också bilden av det akademiska livet, av sjukvårdsdebatten som engagerat honom och sitt tidiga äktenskap med Rose. Här i samtal med Lotta Gröning.

Att läsa är att resa

...
För ett tiotal år sedan hamnade jag bredvid en vänlig turkisk man i 60-årsåldern på flyget från Istanbul till Köpenhamn. Han visade sig vara muslimsk fundamentalist.

Global Axess - Om krig. Del 11 av 18: Det jihadistiska IS

...
Malise Ruthven är författare och har disputerat i statsvetenskap vid universitetet i Cambridge. Han har tidigare varit manusförfattare för arabiska och internationella BBC. Han har undervisat i islamiska studier och kulturhistoria vid ett flertal universitet i Storbritannien, Skottland och USA. Han är återkommande skribent i New York Review of Books samt internationell press. Ruthven här i samtal med PJ Anders Linder.

Från livets slutskede

Jenny Diski dör. I London Review of Books kan man ta del av hennes essäer från livets slutskede.

Geniala uppfinningar. Del 3 av 4: Att prata med varandra

...
I det tredje avsnittet berättar Mosley och hans team om att det som verkligen fick världen att bli mer lättåtkomlig var uppfinningen som gjorde att människor kunde prata med varandra, även om de befann sig på olika platser runt om i världen.

Studio Axess - Ebba Busch Thor. Trycket mot Sverige måste minska

...
Alltför länge har svensk migrationsdebatt präglats av föreställningen att det räcker med att visa god vilja. Men man behöver kunna svara på frågan "hur" också, säger Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor. Det kräver politiskt ledarskap och praktiska förslag, som anpassar antalet asylsökande till Sveriges mottagningsförmåga. Så värnas den långsiktiga öppenheten. Hon samtalar med programledaren PJ Anders Linder.

Verkligheten som dikt

Den ryska författaren Lidija Ginzburg har på senare tid uppmärksammats genom engelska översättningar. Hon efterlämnade ett imponerande livsverk, som dock ännu inte kommit i någon bra utgåva.

Snillet Carl Fabergé. Historien bakom lyxhandeln

...
De juvelprydda prydnadssaker som Fabergé tillverkade för den sista tsaren har kommit att bli några av världens mest eftersökta skatter. Stephen Smith följer i Fabergés fotspår, från det mytomspunna Gröna Valvet i Dresden till tsarernas palats, genom Kremls museikorridorer och upptäcker hur detta geni förvandlade sin fars blygsamma verksamhet till en av världens mest kända leverantörer av lyxvaror.

Vi måste smälta vår historia

...
Europatanken befinner sig i upplösningstillstånd. Men för den italienske författaren Claudio Magris är den både en nödvändighet och en realitet.

Osmanerna. Del 1 av 3

...
Från att ha varit en nomadstam i en bortglömd del av nuvarande Turkiet grundlade osmanerna med blixtrande hastighet ett imperium som omfattade tre kontinenter. De styrde Kairo och Bagdad, kontrollerade islams heligaste platser, intog Sarajevo och stod vid portarna till Wien. Rageh Omaar berättar.

Litauens tatarer träder fram

...
Landets tatarer står beredda när Litauen ska ta emot muslimska flyktingar.

Tusenåriga kloster. Del 1 av 3

...
Vilken roll har klostren spelat för politik, kultur och nationell sammanhållning? I denna dokumentär får vi följa dess utveckling i Storbritannien under tusen år, från dess uppgång och fall. Vi börjar på Irlands östkust där de brittiska öarnas äldsta kloster, Skellig St Michael, ligger.

Luthersson läser världslitteraturen. Om Alexander den store med Eva-Carin Gerö

...
Hur vinner man kunskap om en gestalt från antiken? Som exempelvis Alexander den store (356-323 f Kr), världserövraren från Makedonien, som utsträckte sitt rike över Mindre Asien, Persien och ända bort till floden Indus i Indien och på så vis gav spridning åt grekiska språket och grekisk kultur. Hurdan var han som människa? Och vad kan vi veta om det, med säkerhet eller sannolikhet? En uppsjö biografier skrevs redan under antiken, åtskilliga av dem är förkomna eller bevarade endast i fragment. Somligt ter sig vederhäftigt, annat mytologiserande. För de två viktigaste, kompletta levnadsteckningarna svarar Plutarchos (ca 46-ca 120) och Arrianos (ca 85-sannolikt ca 160). Varför är de tillförlitliga? Och hur ser de på Alexander? Eva-Carin Gerö, professor i grekiska vid Stockholms universitet, samtalar med Peter Luthersson.

Vem bryr sig om talangerna?

...
Skolan har numera en skyldighet att uppmärksamma särskilt begåvade elever. Men de kommer inte till sin rätt i ett utbildningssystem som värderar lönsamhet högre än bildning och kreativitet.

För skolan i tiden

Den svenska skolans förfall inleddes med individanpassade undervisningsmetoder under 1990-talet. Men det går att återupprätta kunskapsskolan.

Veckans bok - Johan Tralau. Del 4 av 14

...
Johan Tralau är statsvetare vid Uppsala universitet och forskar om den politiska filosofins ursprung i antikens Grekland, om 1600-talstänkaren Thomas Hobbes och om bordsskick. Han har skrivit boken Monstret i mig. Myter om gränser och vilddjur och möter där förutom kentaurer och bevingade lejon även fornnordiska vargmän, labyrinter och en flod som rinner åt fel håll. Ur allt detta framträder en insikt: att myten övar oss i att leva med vår aggressivitet och vårt begär, att leva som civiliserade människor. Om det talar han med PJ Anders Linder.

Studio Axess - Elisabeth Svantesson. Migrationsuppgörelsen är bara början

...
Den flyktingpolitiska överenskommelsen mellan regeringen och Alliansen visar att det finns en gemensam problembild. Det är bra. Men det kommer att behöva göras mycket mer på både migrations- och integrationsområdet. Det säger Elisabeth Svantesson, som är 2:a vice ordförande i Moderaterna och partiets arbetsmarknadspolitiska talesperson. Dels är det inte långsiktigt hållbart med så många asylsökande som idag, dels fungerar integrationen väldigt dåligt. Hon öppnar för nya uppgörelser i frågorna. Tillsammans med programledaren PJ Anders Linder diskuterar hon också varför Moderaterna så noga påpekar att regeringen Löfven har lovat att utforma sin ekonomiska politik tillsammans med Vänsterpartiet.

Global Axess - Om krig. Del 10 av 18: USA:s krigföring sedan 1991

...
Frederick Kagan är chef för Critial Threats Project vid American Enterprise Institute i USA. Han forskar på amerikansk säkerhet och strategi och har varit rådgivare till President George W Bush. Hans senaste bok är Lessons for a long war: how America can win on new battlefields. Här i samtal med Thomas Gür.

En vinnare?

...
Donald Trumps framgångar visar att republikanska väljare är beredda att rösta på vem som helst som inte är en del av partietablissemanget. För en ekonomiskt trängd, vit medelklass är hans tillbakablickande reaktionära optimism precis vad de letar efter.

Akhenaton och Nefertiti. Egyptens kungliga gudar

...
Kung Akhenaton avskaffade den traditionella kulten av guden Amun, en direkt provokation mot Egyptens mäktiga prästerskap. Istället skapade han en helt ny religion som dyrkade solguden Aten och kungen själv. Vid Akhenatons sida fanns drottning Nefertiti. Drottningen var betydligt mer framträdande än tidigare kungliga fruar, men var hennes makt verklig eller enbart ceremoniell?

Största möjliga tystnad

...
Den blocköverskridande försvarsuppgörelsen togs emot med lättnad. Därefter har en stor politisk tystnad brett ut sig om försvarets framtid.

Elefanternas dagbok - Del 2

...
Del 2 av 7. I Nairobi kämpar fyra elefantungar för att komma över förlusten av sin mini-matriark. Wendi och hennes grupp med fem elefantungar har anlänt till Ithumba efter en lång och mödosam resa. Wendi är förvirrad i sitt nya hem i norra Tsavos vildmarker, men förhoppningsvis är hjälpen inte långt borta.

De lyriska jihadisterna

...
För att nå framgång måste militanta jihadister vinna över lokalbefolkningen på sin sida. En strategi som används av både al-Qaida och Islamiska staten är poesi.

Magna Carta

...
Magna Carta från år 1215 är kanske världens mest berömda konstitutionella text. Även om den tillkom för att hålla den engelska kungamakten i styr har den inspirerat den amerikanska självständighetsförklaringen och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Historikern David Starkey redogör för Magna Cartas tillblivelse och påverkan på omvärlden.

Vår vägledare i kosmos

...
För hundra år sedan lade Einstein fram sin allmänna relativitetsteori. Den förändrade vår uppfattning om tid och rum och gjorde honom världsberömd.

Churchills andra världskrig

...
Den 26 juli 1945 går till historien som en av de största politiska chockerna i brittisk politisk historia. Den framgångsrike krigsledaren Winston Churchill och De konservativa förlorade stort mot Labourpartiet. Men varför avvisade det brittiska folket den man som lett dem till seger i andra världskriget? Och varför med sådan övertygelse?

Hållpunkter för en hygglig höst

Håll DÖ-tänket i schack! Det är en välsignelse att December­överenskommelsen (DÖ) har lagts till handlingarna.

Luthersson läser världslitteraturen. Om Joseph Roth med Anders Björnsson

...
När första världskriget var förlorat begav sig Joseph Roth (1894-1939) från krigstjänst i den österrikisk-ungerska armén till Berlin och etablerade sig som mycket framgångsrik journalist. Åtminstone en av de böcker som han kom att skriva är ett enastående reportage, Judar på vandring, om östjudarna och deras miljöer, levnadssätt och svåra historiska belägenhet i några av mellankrigstidens nya stater. Själv sörjde Joseph Roth det habsburgska imperiet, en multietnisk och multireligiös entitet som hölls ihop endast av en kejserlig familj och som upplöstes och lämnade plats åt grasserande och sinsemellan hatisk nationalism. Romanen Radetzkymarschen är hans nostalgiska magnum opus, en kärleksförklaring till det som gick förlorat. Historikern Anders Björnsson, som både har skrivit en bok om Joseph Roth och översatt ett novellurval av Joseph Roth, samtalar med Peter Luthersson.

Den gamle och naveln

...
Gore Vidal menade att det engelska språkets tre sorgligaste ord var "Joyce", "Carol" och "Oates".

Veckans bok - Wilhelm Agrell. Del 3 av 14

...
Under 2013 fylldes världens media av avslöjanden från den avhoppade IT-teknikern Edward Snowden. Rapporteringen visade ett omfattande övervakningsnät och att de som låg bakom var underrättelsetjänst i samarbete med telekomföretag och IT-jättar. Professor Wilhelm Agrell är historiker med inriktning på freds- och konfliktvetenskap samt verksam i ämnet underrättelseanalys vid Lunds universitet. I samtal med Lotta Gröning talar han om den globala övervakningens framväxt och sin aktuella bok Vem kan man lita på?

Studio Axess - Adam Cwejman. Lag och rättvisa i Polen?

...
Valet i Polen blev en stor seger för det nationalkonservativa partiet Lag och Rättvisa, som får egen majoritet i parlamentet. Liberala Medborgarplattformen förlorade stort, vänsterkoalitionen klarade inte ens spärrgränsen. Fast det betyder inte att vänsterpolitiken är ute ur bilden, tvärtom har Lag och Rättvisa kampanjat för en mer aktiv stat och högre välfärdsutgifter. Utrikespolitik och ekonomisk politik kommer sannolikt inte att förändras på något genomgripande sätt, menar Adam Cwejman, ledarskribent i liberala Göteborgs-Posten, men det finns en rejält ökad risk för att Polen ska gå en "ungersk" väg i inrikespolitiken med politisering av värderingsfrågor och konstitutionella förändringar för minskad maktdelning. Han samtalar med programledaren PJ Anders Linder.

Global Axess - Om krig. Del 9 av 18: Amerikanska interventioner

...
Fredrik Logevall är svensk-amerikansk professor i historia vid Cornell University. Han har specialiserat sig på USA:s förhållande till Vietnam. 2013 fick han Publitzerpriset i historia för sin bok Embers of War: The Fall of an Empire and the Making of America's Vietnam. Logevall i samtal med Mattias Hessérus.