VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Tillbaka till naturen

...
En tilltagande urbanisering ger vilda djur och växter fler områden att etablera sig på. Men rörelsen mot återförvildning väcker frågor om vad vi menar med natur.

Beroende av njutning. Del 3 av 4 - Tobak

...
Del 3 av 4. När Brian Cox växte upp på Dundees gator omgavs han av tobak. Hela hans familj antingen rökte eller tuggade tobak. Han beger sig till Virginia i USA för att undersöka rökningens historia och hur Brittiska imperiet skapade en global marknad av rökare.

Kompetens efterlyses

...
Kunskaper och analytiska färdigheter har länge och systematiskt nedvärderats inom polisen. Den nya organisationen saknar därför förutsättningar att klara sitt uppdrag.

Människans långa färd. Del 1 av 5: Ut ur Afrika

...
Del 1 av 5. I sökandet efter de första människorna försöker programmet ge en bild av hur de lyckades överleva de faror som fanns i Afrika för 200 000 år sedan. Vi upptäcker hur vår art utvecklades och hur en liten grupp människor så småningom lämnade Afrika för 70 000 år sedan.

Vi får vad vi förtjänar

...
Politiker litar inte på lärarutbildningarna. Ändå anstränger de sig ivrigt för att få mer av något som de samtidigt misstror.

Går det att uppfostra Sverigedemokraterna?. Seminarium med PM Nilsson

...
PM Nilsson, politisk redaktör i Dagens industri, diskuterar möjligheterna att bilda hållfasta regeringar i Sverige framöver. Går det att skapa breda majoriteter? Vilken väg kommer SD att välja? Det är två av frågeställningarna som tas upp. Programledare: PJ Anders Linder.

Lös det lokalt

Miljöproblem angrips ofta med toppstyrda och statliga regleringar. En förvaltning som tar hänsyn till lokala förhållanden har många fördelar.

Osynliga världar. Del 1: Snabbare än ögat

...
Del 1 av 3. Det mänskliga ögat har en häpnadsväckande precision, men runtomkring oss finns en fantastisk och vacker värld som vi inte kan se. Vissa underverk ligger utanför våra spektra, andra är för snabba, för långsamma, för små eller för avlägsna för våra ögon och hjärnor att tolka.

En förlorad värld

...
Det senaste halvseklet har de sociala klyftorna i det amerikanska samhället av allt att döma vuxit kraftigt. Utvecklingen har givit upphov till omfattande studier och en intensiv debatt bland samhällsvetare och publicister.

Fenomenala kvinnor. Del 8 - Amelia Earhart

...
Del 8 av 10. När Amelia Earharts pappa tog sin dotter till en flyguppvisning tog flygandet över hennes liv. 1928, året efter att Charles Lindbergh korsade Atlanten, gjorde hon samma sak och blev med ens berömd. Men hon flög bara som passagerare - något som hennes sponsor tonade ner. Först 1932, efter att ha slagit flera flygrekord i USA och grundat den första kvinnliga pilotföreningen, flög hon ensam över Atlanten.

Medicin vid fronten. Del 2 - Bygga nya liv

...
Del 2 av 2. Programmet träffar medicinska pionjärer som står bakom de ingrepp som har ökat överlevnadsgraden hos skadade män och kvinnor i fält till över 90 procent; från hudceller som sprejas på för att läka brännskador till innovativa operationstekniker, som att återskapa en hand på nytt genom att använda revben.

"Och dess namn var Taifun"

...
Evert Taube var tydligt inspirerad av Joseph Conrad, något som ofta har förbisetts.

När de borgerliga blev marxister

Sveriges välståndsökning vilade på borgerliga dygder som samhällsansvar och lokalt engagemang. Men dagens borgerlighet har accepterat marxismens klassanalys.

Djur och mirakler. Del 8 av 12: Krokodiler

...
Krokodilen må se ut som en förhistorisk relik, men i själva verket är den utrustad med en ytterst sofistikerad fysiologi som är hemligheten bakom dess 250 miljoner år långa historia.

Historien går igen

Dagens ryska manipulationer och mytbildningar följer ett mönster som går tillbaka till Lenin. Då som nu vill makten definiera verkligheten.

Beroende av njutning. Del 2 av 4: Opium

...
Del 2 av 4. I Skottland finns över 50.000 drogmissbrukare och en av anledningarna är opiumvallmon. I det andra avsnittet reser Brian till Kina för att upptäcka hur detta frö, som står bakom så mycket av dagens drogberoende, planterades under det brittiska handelsimperiets storhetstid.

Constant försvar för friheten

Benjamin Constant har inte fått samma genomslag som Mill eller Tocqueville. Men den liberalism han förespråkade känns ännu påfallande modern.

Människan och jorden. Del 5 - Människans planet

...
Del 5 av 5: Fram till nu har serien tittat närmre på hur fyra geografiska krafter har skapat mänsklig historia. I det sista programmet utforskas en helt ny kraft, människan.

Den omstridde Tranströmer

Mot slutet av sitt liv fick Tomas Tranströmer Nobelpriset, och var allmänt hyllad. Men innan dess kritiserades han av marxister och poststrukturalister.

Putins postmoderna propaganda. Seminarium med Peter Pomerantsev (med svensk översättning)

...
Om hur Kreml förvandlar information till vapen. Huvudtalare är Peter Pomerantsev, författare, journalist och Tv-producent med nio års erfarenhet av Moskvas medielandskap. Pomerantsev är medförfattare till rapporten The Menace of Unreality: How the Kremlin Weaponizes Information, Culture and Money. På ett lunchseminarium i Stockholm i mars berättar han om ryska militärstrategier för att underminera begrepp som sanning och trovärdighet i Väst genom spridandet av konspirationsteorier via Tv, internet och pressen. Inledning av Mattias Hessérus och samtal som leds av PJ Anders Linder.

Världens gång

Jag kan inte göra mig kvitt misstanken att tävlingen om vem som avser att satsa störst resurser på försvaret inte växer ur patriotism och statsmannaskap, utan ur opportunism och inställsamhet. Det brukar hänvisas till "ändrade omvärldsförhållanden", men Ryssland låg där det låg under hela Fredrik Reinfeldts tid som statsminister.

300 år med cellen. Livsgnistan

...
Del 3 av 3. Hur uppstår celler? Det vetenskapliga mysteriet hur liv uppstår förblir olöst. Men forskarna har kämpat för att besvara frågan, med överraskande resultat.

En princip lever farligt

Ett demokratiskt styrelseskick vill vi alla ha. Vi vill att alla medborgare ska kunna vara just medborgare och därmed bland annat få påverka hur den offentliga makten utövas. Allas röster ska komma till uttryck. Och allas röster ska ha samma värde.

Medieseminariet 2015. Journalistikens olika roller

...
PJ Anders Linder talar om sin 25-åriga erfarenhet av opinionsjournalistik. Medieprofessorn Jesper Strömbäck om demokratins klimatfråga samt Mats Olin från Timbro som ställer frågan om medierna håller vad de lovar. Moderator Lotta Gröning

Detta ständiga skuldbeläggande

Före jul gick självaste statsministern Stefan Löfven (S) ut och proklamerade att ett demokratiskt parti i Sverige med väljarstöd på 13 procent (och ökande) var "nyfascistiskt". Säga vad man vill om Sverigedemokraterna men ett fascistiskt parti är det inte.

Medicin vid fronten. Del 1 - Överlevnad

...
Del 1 av 2. Krig har alltid varit en drivkraft bakom medicinska innovationer. Efter ett decennium av strid i Irak och Afghanistan har medicinska pionjärer förändrat livet för sårade män och kvinnor och skapat medicinska framsteg som kommer oss alla till gagn.

Baltikum utmanat

På ett plan tillhör de baltiska staterna de mest sårbara för den ryska desinformationen; deras ryskspråkiga minoriteter tar lätt till sig propagandan från Moskva. På ett annat plan är Estland, Lettland och Litauen mindre sårbara än länder i väst eftersom de har en lång erfarenhet av hur Sovjet och sedermera Ryssland använt sig av informationsvapnet. De ser igenom lögnerna.

Djur och mirakler. Del 7 av 12: Människoapor

...
Människoapans hjärna har utvecklats till en av de mest komplexa på vår planet. Förmågan att använda händerna asymmetriskt skiljer människoapan från andra djur som använder sig av redskap. Och fallenheten för att umgås socialt är en del hjärnans utveckling hos både människa och apa.

Känslan av nederlag

William Faulkners inflytande på den moderna litteraturen är oöverskådligt; efter Shakespeare och jämsides med Herman Melville lär han vara den mest utforskade författaren i den engelska litteraturen.

Beroende av njutning. Del 1 av 4: Socker

...
Del 1 av 4. I första delen försöker Brian ta reda på varför han, i likhet med miljoner britter, har diabetes. Resan börjar på Barbados där sockerrörets kommersiella framfart tog sin början. Han upptäcker hur britterna fick smak för socker och varför detta har lett till en diabetesepidemi.

Järn och blod

...
Att skriva en biografi om Otto von Bismarck skulle kunna vara ungefär detsamma som att skriva om andra nationers stora män och landsfäder: en Lincoln, Napoleon eller Churchill. Men riktigt så oproblematiskt har det aldrig varit med "järnkanslern", och anledningen till det är förstås det sätt på vilket Tysklands historia utvecklades efter hans död 1898.

Fenomenala kvinnor. Del 6 - Martha Gellhorn

...
Del 6 av 10. Till skillnad från sina manliga kolleger skrev krigskorrespondenten Martha Gellhorn inte om statistisk och taktik utan om hur kriget drabbade civilbefolkningen. Ett tema som hon höll sig till under sin långa och framgångsrika karriär: från det spanska inbördeskriget till USA:s invasion av Panama.

Att se med nya ögon

...
Under 1600-talet var Nederländerna en stormakt. Med provinsen Holland i spetsen hade det i slutet av 1500-talet lösgjort sig från det habsburgska Spanien. Visserligen fick man ständigt försvara sin frihet i krig inte bara med Spanien, utan också med England, Frankrike och de tyska staterna i deras olika mer eller mindre tillfälliga allianser.

Vikingarnas sista strid. Slaget om Largs

...
Den andra oktober 1263 gick Kung Håkon Håkonson i land vid Largs för att leda sina 900 norska krigare mot en armé på 500 skotska krigare. Slaget om Largs fick katastrofala följder som för alltid förändrade den skotska nationens identitet och framtid. Filmen visar att även om vikingarna drog sig tillbaka från Skottlands stränder lämnade de aldrig landet helt.

Kultursidornas storhetstid

Thure Stenström publicerade nyligen Utsikter och insikter. Den och andra klippböcker visar hur bra de svenska kultursidorna en gång var.

300 år med cellen. Livets kemi

...
Del 2 av 3. Sökandet efter den magiska ingrediensen, livets hemlighet, ledde forskarna djupt in i den komplexa cellen och avslöjade dess komplicerade hemlighet.

Så försvann studenten

Det studentpolitiska engagemanget var länge en del av samhällsutvecklingen. Dess uppgång och fall är en berättelse om hur en autonom akademisk kultur försvann.

Medici - renässansens mäktigaste familj. Del 4: Sanningen och makten

...
Del 4 av 4. Florens år 1537. Alessandro de'Medici, hertig av Florens, ligger mördad i sin säng. Hans kusin har klivit fram ur dunklet och är nu utvald att leda Florens, trots att han endast är 17 år gammal. Hans rivaler anser att han är en marionett, men trots sin ringa ålder visar sig Cosimo de'Medici, den nya hertigen av Florens, vara mycket ambitiös.

Ett folk raderas bort

...
För hundra år sedan inledde den osmanska staten ett folkmord på hundratusentals assyrier. Idag, berättar den svenskfödde assyriern och poeten Ninos Badur, är de återigen fördrivna och förföljda.

Global Axess: Civilisation. Vad är civilisation?

...
Journalisten och författaren Maciej Zaremba i ett samtal med doktor Carl Rudbeck om vad civilisation är för något

När Europa vände blad

...
För tvåhundra år sedan utkämpades slaget vid Waterloo. Det satte punkt för en period av ständiga krig. Europa gick in i en era där folksuveränitet och nationalism skapade nya förutsättningar.

Djur och mirakler. Del 6 av 12: Elefanter

...
Med sin stora kroppshydda kan elefanten tyckas illa rustad att överleva i Afrikas torra klimat. Men den har en medfödd förmåga att motstå den värsta ökenhettan och finna föda och vatten i de kargaste landskap. Genom sitt fantastiska minne klarar elefanten sig undan attacker från rovdjur.

I korthet

Mindre publikfriande är svårt att tänka sig: en mastodontutställning om Tyskland i London. Utställningen Germany. Memories of a Nation på British Museum blev emellertid en succé. Över 100 000 såg den mellan oktober 2014 och januari i år. 200 objekt, från Gutenbergs bibel (1455) till Volkswagens första bubbla (1953) gestaltade 600 år av tysk historia.

Efterkrigstidens terrorism. Del 6 av 14: ETA

...
Del 6 av 14. Den baskiska regionen mellan Spanien och Frankrike har en unik kultur som inte svär trohet till någon av sina stora grannar. När separatiströrelsen ETA bildades 1959 var den till att början fredlig men övergick snabbt till våld. Särskilt efter diktatorn general Francos död har de genomfört terrordåd efter terrordåd i syfte att uppnå oberoende.

Här och nu

...
Återigen har den franske filosofen Michel Onfray slagit sig ner i sin skrivarlya, men denna gång inte för att utöka sin serie om filosofins "mothistoria" utan för att författa det som torde bli han magnum opus, en trilogi med huvudtiteln Brève encyclopédie du monde (En kortfattad encyklopedi om världen).

Huset Romanov. En tsarfamiljs öde

...
Den dubbelörnade tronens makt fascinerar oss än idag. Dokumentären skildrar slutet på den siste tsarens och hans familjs tid. Romanovs död markerade slutet på en dynasti som sträckte sig tillbaka till Michail Romanovs kröning i juli 1613. Tsarerna hade alltid styrt sitt enorma rike med järnhand, vilket till slut blev deras fall.

Ge staden makten

...
Nationer och organisationer kan inte längre lösa människors problem. Istället bör de stora städerna knytas samman och ges mera makt.

Onda andar. Del 4 av 4

...
Den fjärde och avslutande delen av den ryska tv-serien Onda andar som bygger på Fjodor Dostojevskijs roman. Här skildras hur en stillsam rysk provinsstad under 1870-talet vänds upp och ned när aristokraten Nikolaj Stavrogin och den politiske opportunisten Pjotr Verchovenskij återvänder från Sankt Petersburg. Stavrogin hamnar ideligen i bråk och förstör livet för de som förälskar sig i honom. Verchovenskij grundar ett hemligt sällskap som sprider olycka och kaos.

Dubbelnaturen Dowson

I slutet av 1800-talet ansågs poeten Ernest Dowson vara mer lovande än den jämnårige William Butler Yeats. Men Dowsons liv föröddes av sjukdom och missbruk.

300 år med cellen. Det dolda kungariket

...
Del 1 av 3. Den stora artrikedomen på jorden gjorde det omöjligt att förstå att alla levande varelser hade en gemensam byggsten. Fram till 1800-talet hade ingen någon aning om vad en cell var och varför den var viktig. Dr Adam Rutherford berättar historien om sökandet efter cellen, från de stora genierna som hade fel, till lekmännen som hade rätt.

Regimskifte för Riksbanken

Penningpolitiken har nått vägs ände. Det är dags att införa en ny ordning för de kommande decennierna.

Medici - renässansens mäktigaste familj. Del 3: Påvarna Medici

...
Del 3 av 4. Florens år 1501. 26-åriga Michelangelo skulpterar ett gigantiskt mästerverk som ska komma att symbolisera hans kamp mot den familj som han en gång avgudade. Han uppfostrades sedan tidiga år vid sidan av Medicis arvingar och fick beskåda när de tvingades i exil med ett pris på sina huvuden. Nu söker de en väg tillbaka till makten.

Det förlorade paradiset

...
Möjligen var det, för att låna en socialdemokratisk formulering, någonting som gick sönder redan i ett tidigt skede.

Global Axess: Civilisation. Ryssland och Europa

Professor Kristian Gerner berättar för Adam Cwejman om det väldiga ryska imperiet och dess relation till väst.

En insekt med insikter

Det är nu 100 år sedan Franz Kafkas Förvandlingen publicerades, och vid samma tid trycktes Gottfried Benns novell Hjärnor. Texterna speglade ett Europa som höll på att slitas sönder.

Djur och mirakler. Del 5 av 12: Rävar

...
I konkurrens med allt fler människor på vår planet blir rovdjuren allt färre. Med ett undantag: räven. Intelligens, flexibilitet och förmågan att anpassa sig till ett mer urbant landskap är några av faktorerna bakom rävens framgångar.

Snart är det val igen

Bland det första David Cameron gjorde efter De konservativas seger i valet var att avlägga en avsiktförklaring. Den nya regeringen skulle "reclaim a mantle that we should never have lost - the mantle of One Nation, one United Kingdom".

Fenomenala kvinnor. Del 4 - Audrey Hepburn

...
Del 4 av 10. Bakom Audrey Hepburns glamour och en filmkarriär med succéer som Prinsessa på vift, Frukost på Tiffany's och My Fair Lady dolde sig personliga tragedier och fasor. Vid sex års ålder övergavs hon av sin far och under naziockupationen i hemlandet Holland såg hon judiska familjer deporteras.

Att slå tärning om det förflutna

Brädspel kan ge en ökad förståelse för historiska skeenden.

Mannen som upptäckte Egypten. William Matthew Flinders Petrie

...
Historien om en av Storbritanniens främsta arkeologer, vars noggranna utgrävningar revolutionerade den arkeologiska tekniken och skapade en ny förståelse för Egyptens förflutna.

Moder Europa

...
Ingen tvivlar på att Angela Merkel är Europas ledande politiker. Däremot råder oklarhet över vad som är kärnan i hennes politik.

Onda andar. Del 3 av 4

...
Den tredje delen av den ryska tv-serien Onda andar som bygger på Fjodor Dostojevskijs roman. Här skildras hur en stillsam rysk provinsstad under 1870-talet vänds upp och ned när aristokraten Nikolaj Stavrogin och den politiske opportunisten Pjotr Verchovenskij återvänder från Sankt Petersburg. Stavrogin hamnar ideligen i bråk och förstör livet för de som förälskar sig i honom. Verchovenskij grundar ett hemligt sällskap som sprider olycka och kaos.