VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Islamiska starten

...
I begynnelsen var det mer som förenade än åtskilde kristendomen och den unga, erövringslystna islam. Åtminstone tyder mycket på detta. Joel Halldorf påminner om ett initialt samförstånd som kontrasterar mot vår tids oförsonlighet.

Dr Virus & Mr Hyde - Är virus bara av ondo?

...
Virus sammankopplas med fruktansvärda sjukdomar och epidemier som hotar hela mänskligheten. Men tänk om de faktiskt också har en dold, positiv sida?

Långsiktig litteratur

...
Gloria Gervitz har i 40 år skrivit på sitt diktverk, och Christopher Logue arbetade med sin omdiktning av Homeros Iliaden under nästan ett halvt sekel.

Art Nouveau - Del 1 av 3: Paris

...
BBC-journalisten Stephen Smith går på spaning i Paris efter Art Nouveau, den stilart som vid sekelskiftet gav upphov till olika uttrycksformer i konsthantverk, arkitektur och formgivning. En rad glamorösa och kontroversiella personligheter passerar i revy, bland annat skådespelerskan Sarah Bernhardt, konstnären Alphonse Mucha, juveleraren René Lalique och arkitekten Hector Guimard. Vi går också på restaurang Maxim.

Slutet på en era?

När jag var med om att starta tankesmedjan Frivärld 2011 funderade vi på vilka ämnen vi skulle ägna oss åt. Tio år efter 11 september präglades världen av optimism.

Mästaren och Margarita - Del 2 av 10

...
Del 2 av 10. Filmatisering av Michail Bulgakovs mest kända och uppskattade roman "Mästaren och Margarita" från 2005. Den absurda och fängslande historien ackompanjeras av hänförande musik som låter tittaren träda in i en abstrakt värld av ondska och godhet.

Reservkanslern från Bullerbyn

...
Angela Merkels framtid ser inte lika ljus ut längre. Det har förvisso länge funnits kritik mot bristen på ideologisk glöd och oviljan att på allvar ta tag i det som sedan blev eurokrisen.

Familjen Shtisel - Säsong 2 - Del 8 av 12

...
Del 8 av 12. Kaufman förbjuder Akiva att sova i studion. Shulem presenterar sin fästmö för sin mor. Gitis son blir inte antagen på en prestigefull Yeshiva.

Farväl till Europa

...
Europaprojektet drevs länge av högerpartier. Nu har de blivit alltmer EU-kritiska medan vänstern försvarar samarbetet.

Den kosmiska gryningen - Alltings första ljus

...
Kort efter Big bang lades universum i ett mörker som varade i 400 000 miljoner år. Men plötsligt uppstod vårt nuvarande universum med dess stjärnor, galaxer och atomer. Hur det blev möjligt har fram till nyligen varit ett mysterium. Men nya bevis sprider ljus över universums tillblivelse.

Skadad respekt

...
Bildningsvänner till vänster och höger behöver förenas i stöd för biblioteken som intellektuella mötesplatser och litterära hem.

Världens historia - Del 8 av 8: Extremismens tid

...
Del 8 av 8. Fantastiska vetenskapliga framsteg gör att fler människor lever längre och bättre liv än någonsin. Men samtidigt har våra politiska misstag varit ödesdigra, med två världskrig som följd. Den stora utmaningen framför oss de närmaste femtio åren är att bättre hantera vår planets naturliga resurser eller riskera en global katastrof.

Studio Axess - 2016/07 - Annika Borg. Fördrivningen av de kristna

...
Mellanösterns kristna har under lång tid varit i ett utsatt läge och situationen har blivit ännu värre genom terrorn och övergreppen från IS. Risken är överhängande för att kristendomen ska fördrivas helt från den region där den föddes. Men även i Sverige pågår trakasserier. Annika Borg, präst och författare, samtalar med programledaren PJ Anders Linder.

Fruktan och fraterniserande

...
När man tittar bakåt på nationers agerande under historien ter sig vänskapskonstellationer, förlopp och utfall ofta som givna.

Historien om Armadan - Del 1 av 3: Tolv dagar att rädda England

...
Sommaren 1588 var England hårsmånen från en katastrof. Nyupptäckta dokument om spanska armadan avslöjar ett förlorat tillfälle som kunde inneburit slutet på den engelska Tudortiden.

"Världen är ett vitt bageri"

...
Det finns en del intressanta likheter mellan poeterna Tomas Tranströmer och Inger Christensen.

Att tillverka en stjärna - Kan vi kontrollera kärnkraften?

...
Kärnenergi har bundit samman all materia i universum. Det håller också solen, vår närmaste stjärna, vid liv. Tack vare solen uppstod växter som omvandlades till fossila bränslen som olja, kol och gas. Men en dag tar de fossila bränslen slut. Nu jobbar vetenskapsmän på en till synes omöjlig uppgift: att få fram en stjärna på jorden för att utvinna fusionskraft och därmed billig, miljövänlig energi.

Allt är bra som det är

...
Samtidigt som BBC:s särställning ifrågasätts tycks SVT och SR ovilliga till omprövningar. Men problemet är att även kommersiella medieföretag verkar i allmänhetens tjänst.

Bysans - tre städer: Del 3 av 3

...
Del 3 av 3. Simon Sebag Montefiore besöker Istanbuls stora palats och moskéer och berättar historien bakom dem: om kungliga konkubiner, mordiska livvakter och såväl mäktiga som depraverade sultaner. Han visar hur stadens kristna, judar och muslimer levde sida vid sida innan en nationalistisk våg fick det ottomanska imperiet på knä.

Hit men inte längre

...
Oetiska forskare kommer alltid att finnas. De frodas i en miljö där skepsis och försiktighet inte ges utrymme.

Drottning Viktorias barn: Del 1 - De bästa av planer

...
Del 1 av 3. Detta första avsnitt fokuserar på Viktorias stormiga förhållande med prins Albert. Men också på deras försök att uppfostra sina barn och samtidigt rädda monarkin genom att framställa sig som en modern, kunglig familj.

Den siste sluggern?

...
Richard Nixon hade en stor politisk begåvning men hyste ett ännu större hämndbegär. Han såg fiender överallt och till sist tog paranoian överhanden.

Familjen Shtisel - Säsong 2: Del 7 av 12

...
Del 7 av 12. Under förberedelser för sitt bröllop med Menukha minns Shulem sin döda frus födelsedag. Ruchama återvänder till sina föräldrar och Akiva lämnar hemmet och möter ett förlorat barn.

Öar och evolution - Del 3 av 3: Madeira

...
Del 3 av 3. Madeira närmar sig slutet på sin livscykel och är på väg att sjunka tillbaka i havet. Professor Richard Fortey besöker ön för att undersöka dess utveckling.

"Staten måste göra comeback"

...
Anna Dahlberg, politisk redaktör i Expressen, varnar för att staten inte klarar sitt säkerhetsuppdrag och att detta äventyrar tilliten människor emellan.

Från tempel till rövarkulor

...
Vi måste åter börja försvara och vårda det allmännas värderingar och syften. När institutioner som badhus och bibliotek inte längre är trygga och säkra förlorar de medborgarnas förtroende.

Världens historia - Del 7 av 8: Industrisamhället

...
Del 7 av 8. Den industriella revolutionen ersatte en jordägande aristokrati, småbönder och livegna med maskiner, städer och industrialister. På många håll, i Kina, USA, Ryssland och Japan, utkämpades en bitter strid mellan representanter för den moderna tiden och de som motsatte sig den.

Studio Axess - 2016/09 - Patrik Oksanen. Staten överger medborgarna

...
Det talas alltmer om att staten lägger för lite kraft på sina kärnuppgifter. Men statens reträtt handlar inte bara om resurser och engagemang utan också om geografi. Myndigheter lägger ner på mindre orter. Följden blir centralisering, utarmning av lokala miljöer och ett samhälle som blir mindre robust och förmöget att stå emot kriser. Det menar Patrik Oksanen, journalist och säkerhetsexpert. Han samtalar med programledaren PJ Anders Linder.

App för samvetsömma

Vi behöver en ny app.

Albert Kahns underbara värld - Del 1 av 9: En vision av världen

...
Del 1 av 9. Mellan 1908 och 1930 lät Albert Kahn fotografer dokumentera den värld man levde i - små som stora ögonblick - i över 50 länder. I detta avsnitt beskrivs både bakgrunden till projektet och människan Albert Kahn. Vi får också ta del av resor till England och Irland 1913.

Den stora reträtten

...
På ort efter ort försvinner grundläggande samhällstjänster. Genom sin centraliseringsiver överger staten människorna.

Tillbaka från döden - Dö för att leva

...
I denna dokumentär får vi följa hur man mot alla odds lyckas rädda tillbaka människor till livet. Läkaren Kevin Fong beskriver hur en ung norska som var starkt nedkyld och vars hjärta stannat i över tre timmar ändå blev helt återställd. Frystemperaturen hindrade hennes celler att dö. Läkare använder nu hennes fall för att rädda liv.

En pigg pingvin

...
På 1930-talet revolutionerade Penguin bokmarknaden med sina pocketböcker. Idag är det framgångsrikt med sina e-böcker och har blivit ett av världens största förlag.

Skottland och dess författare - Del 1 av 3: James Boswell

...
Del 1 av 3. Den brittiske journalisten Andrew Marr porträtterar skotska författare som både utmanat och definierat Skottlands identitet under de senaste tre hundra åren. James Boswell, en osannolik litterär hjälte, slets mellan en patriotisk pliktkänsla och önskan om äventyr och berömmelse på annat håll.

Uppdrucket

...
Alkoholvanorna hos den styrande brittiska klassen är inte längre vad de varit. Men det fanns en tid då luncherna var både långa och blöta.

JAM - en svensk aviatör - Ett stycke svensk flyghistoria

...
Sten är född 1924 i Gringelstad i Skåne och avled tidigare i år. Han började sin flygarbana år 1941, då han anställdes vid Flygvapnet och flög SAAB B17. År 1945 lämnade han det militära och fick anställning som flygtelegrafist på ABA, sedermera SAS. Där flög han den tysktillverkade Junkers Ju 52. Han bekostade själv en pilotutbildning och blev styrman 1951.

Familjen Shtisel - Säsong 2 - Del 6 av 12

...
Del 6 av 12. Shulem möter änkan Menuha och en bränd lampa ger upphov till egendomliga och överraskande händelser. Under tiden skickar Akiva kärleksbrev till Libbi via en vän.

När kriget kommer

Försvarsmakten är helt beroende av en sårbar informationsteknologi och förmår inte längre försörja sig själv. Hela samhället kan slås ut på några dagar.

Vi syndar på nåden

Martin Luther talade gärna om "lag och evangelium" och uttrycket används fortfarande. "Lagen står för vad Gud kräver, evangeliet för vad han skänker", sammanfattar Nationalencyklopedin. Det finns frälsning men också påbud att rätta sig efter.

Öar och evolution - Del 2 av 3: Madagaskar

...
Del 2 av 3. Madagaskar är en urgammal ö som gett upphov till ett fantastiskt växt- och djurliv. För professor Richard Fortey erbjuder ön möjligheten att upptäcka hemligheterna bakom evolutionsteorin och visa hur växter och djur kan anpassa sig till i stort sett vilken miljö som helst.

Den stora terrorns uttolkare

Robert Conquests böcker är oundgängliga för alla som vill studera Sovjetunionens historia. De har inte bara haft betydelse för forskningen utan också för den östeuropeiska samhällsutvecklingen.

Världens historia - Del 6 av 8: Revolution

...
Del 6 av 8. Under 1600- och 1700-talen gjorde folket uppror mot kyrka och monarki och krävde frihet och jämlikhet. I USA tog man till vapen mot det brittiska styret. I Frankrike störtade en blodig revolution kung och aristokrati. Och på Haiti revolterade slavarna mot sina herrar. Men detta var också en tid av vetenskapliga revolutioner som svepte undan dogmer och vidskepelse.

Studio Axess - 2016/08 - Anders Ygeman. Hotet om terror finns kvar

...
Tidigare i vår sänktes terrorhotsnivån men läget är fortfarande besvärligt. Även om Sverige inte är ett prioriterat mål för IS-terrorister är vi ett i deras ögon legitimt mål. Inrikesminister Anders Ygeman säger att han är trygg med motåtgärderna som vidtagits men konstaterar samtidigt att det är omöjligt att skydda sig mot allt. Med programledaren PJ Anders Linder diskuterar han även läget inom polisen, ideologiernas betydelse och den svenska politikens allmänna syn på risker och hot.

Det behövs mer föreställd gemenskap

På luciadagens morgon 2015 dog statsvetaren Benedict Anderson på Java vid 79 års ålder. Han var född i Kina av irländska föräldrar, uppvuxen i USA och bosatt i Indonesien. Det är svårt att tänka sig ett mer internationellt liv. Och ändå var Andersons stora intresse det nationella.

Stalins fängelseö - Nazino

...
Under den stora hungersnöden i Sovjetunionen under 1930-talet lämnade miljontals människor landsbygden. För att återställa lag och ordning i städerna gav Stalin order om att rensa Moskva och Leningrad på "oönskade" personer. 6000 utvaldes slumpmässigt och transporterades till Nazino, en liten sibirisk ö 3000 kilometer öster om Moskva. Där fanns inga stora förnödenheter, infrastruktur eller bostäder. De deporterade övergick till kriminalitet, svält och kannibalism.

Springnota

Den finanskris som bröt ut 2008 var global i sin omfattning och medförde en ekonomisk nedgång som vi inte skådat sedan 1930-talet. Att det ännu inte har gått lika illa som då, beror främst på att vi nu har många fler offentliganställda och dessutom omfattande transfereringssystem för dem som förlorar jobbet.

Cahokia - Amerikas stora stad: En försvunnen metropol

...
På 1100- och 1200-talen var Cahoika centrum för många stammar i den amerikanska ursprungsbefolkningen - en metropol större än både London och Rom.

Känslor är inte nog

Migrationsdebatten som den har förts de senaste åren har varit stundtals plågsam att följa ur ett intellektuellt perspektiv. Istället för att frågorna ges seriositet och djup, har känsloargumentationen flödat.

Bysans - tre städer: Del 1 av 3

...
Simon Sebag Montefiore spårar Istanbuls historia där tre trosinriktningar - hedendom, kristendom och islam - stått i centrum för nästan tretusen år av de mest intensiva politiska och religiösa striderna. Montefiore blottlägger dess grekiska rötter och visar hur Istanbul förvandlades till huvudstaden i ett kristet imperium under kejsar Konstantin.

Kylskåpsbarnens historia

De autistiska barnen ansågs ha kommit in från kylan. Deras mammor betraktades som emotionellt oengagerade i kontakten med sina barn. Barnen påstods vara oönskade och lämnade i ett känslomässigt kylskåp, som aldrig avfrostades.

Den gotiska konsten - Del 2 av 3: Staden och själen

...
Samtidigt som den industriella revolutionen uppvisade allt fler underverk var den gotiska konsten både fram- och tillbakablickande. I sin roman Frankenstein varnade Mary Shelley för en vetenskap som tappat kontrollen medan Sir Gilbert Scotts gotiska arkitektur odödligförklarade prins Albert som en medeltida hjälte. Poeter tog droger för att nå nya gotiska höjer. Hur skulle det sluta?

Pengar från ovan

Den 9 februari 1969 flög Boeing 747 för första gången. Denna ikon för den interkontinentala flygtrafiken har sedan dess - om man får tro internet - flugit över 3,5 miljarder passagerare.

Familjen Shtisel - Säsong 2: Del 5 av 12

...
Del 5 av 12. Familjen bekymrar sig över Ruchamas plötsliga äktenskap och Giti återvänder för att få hem henne. Detta får Giti att återkalla gamla kärleksminnen. Akiva får ett stipendium för sina teckningar men Shulem är inte imponerad av hans prestationer.

På spaning efter den tid som kommer

...
"Ingen hade kunnat förutse det här." Orden fälldes vid en presskonferens i Rosenbad den 24 november 2015 av Åsa Romson och handlade om det stora antal asylsökande som kom till Sverige under hösten förra året.

Öar och evolution - Del 1 av 3: Hawaii

...
Del 1 av 3. Hawaii anses som världens mest avlägsna ögrupp, där nya arter nästan aldrig uppstår. Ändå myllrar Hawaii av liv. I sin jakt på evolutionsteorins hemligheter påträffar Richard Fortey bland annat en köttätande fjärilslarv och den gigantiska Silversword-växten som frodas i vulkanjord på 3000 meters höjd.

Familj på äventyr

...
I The New Yorker tecknade den amerikanska journalisten Janet Flanner 1941 det första porträttet av Thomas Mann med familj i artikeln "Goethe in Hollywood".

Världens historia - Del 5 av 8: Plundringens tid

...
Med Christofer Columbus upptäckt av Amerika föddes den globala kapitalismen. Europa inledde kolonialiseringen av den nya världen, på jakt efter guld och med det kristna budskapet att sprida. Samtidigt började Europa slitas itu av religiösa motsättningar genom Martin Luthers motstånd mot den katolska kyrkan. Detta var också en tid av ökad handel med både aktiebolag och börskrascher.

Studio Axess - 2016/01 - Lars Trägårdh. Nationalismen och demokratin

...
Nationalismen var en viktig kraft för att en gång få demokratin på plats, och nationerna utgör fortfarande arenan för dagens demokratiska arbete. Det finns starka skäl att motarbeta de aggressiva formerna av nationalism, men det är samtidigt viktigt att inte kasta ut barnet med badvattnet. Det menar Lars Trägårdh, professor i historia vid Ersta Sköndal högskola. Han samtalar med PJ Anders Linder.

Kulturhistoriska smakprov

För sextio år sedan i år utkom Blå forell och svart tryffel (1956). Det är en bok som till en början verkar vara en lättsam betraktelse över kulinariska njutningar av de slag som beskrivs i titeln. Tore Wretman har inte oväntat skrivit förordet till den svenska utgåvan.

Människans långa färd - Del 5 av 5: Amerika

...
Del 5 av 5. Hur kunde den tidiga moderna människan erövra Amerika? Hur kunde de nå denna stora landmassa som isolerades av isberg i norr och oceaner i söder? Programmet undersöker vilka vägar de kan ha tagit och hittar övertygande genetiska bevis som tyder på att deras rutt från norr till söder kan ha följt Stillahavskusten.

Delta blues

...
"Jag sade att reseskildringen förflackar", skrev Harry Martinson i Kap Farväl (1932). "Ja, den förflackar kälkborgerligt sett i den mån att den väcker längtan. Allt som doftar nomad är den ordentligt förträngdes fasa, det är för honom något oanständigt och asocialt."

Den förlorade prinsen - En film om Carl Johan Bernadotte

...
Carl Johan föddes som prins på Stockholms slott 1916. Han förälskade sig i en borgerlig kvinna vilket tvingade honom att avsäga sig sin prinstitel. Filmen är ett personligt porträtt om och med Carl Johan Bernadotte.

Så förgår världens härlighet

...
Det romerska världsväldet börjar som en samling lerhyddor vid floden Tiberns strand. Dess tidigaste historia skiljer sig knappast från andra antika småbyars. Byn växte långsamt och under ständiga skärmytslingar med andra stammar i det omgivande Latium.

Sanningen om våld - Kan vem som helst bli mördare?

...
Vi uppfattar oss som fredliga och laglydiga. Men skulle vi under vissa omständigheter kunna drivas till att döda? I denna dokumentär visas att det finns en skrämmande våldsamhet inom oss alla.