VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

I år vänder det

...
Vi kallar dem "gänget". Varje eftermiddag när mörkret faller den här tiden på året kommer en stor flock kajor och slår sig ned i kastanjeträden på torget utanför vårt fönster. På kvällarna står vi en stund och tittar på deras liv där i kronorna. Med jämna mellanrum böljar deras läten genom flocken, för att lika snabbt tystna igen, som på en given signal.

Säsongsstart: Luthersson läser världslitteraturen - Om Den poetiska Eddan

...
Den poetiska Eddan är en samling versifierade dikter med spådomar och om hedniska gudar och hjältar. Den pergamentskrift som bäst bevarar en helhet härrör från 1200-talet, men många av de enskilda dikterna är långt äldre och innehåller i sig inte sällan åtskilliga tidslager, rymmer tillägg och ändringar som har gjorts efter hand.

Upptagen av sig själv

...
Regissören Lindsay Anderson hade höga tankar om sig själv. Det var en förutsättning för de stora, energikrävande insatser som han gjorde inom film och teater, men det bidrog också till att hans liv, sådant det kom att gestalta sig, fick ett drag av tragedi.

Världens historia - Del 4 av 8: Från vikingar till renässans

...
Del 4 av 8. Under medeltiden erövrade vikingarna områden från norra Europa till Nordamerika. De lade också grunden till nya och viktiga handelsrutter, bland annat i Ryssland. Detta var också islams gyllene era med blomstrande kunskap i Visdomens hus i Bagdad. I Europa pågår renässansen och Leonardo da Vinci målar Nattvarden. Men mellan kristna och muslimer utbryter åter nya krig.

När Sverige blev rikt - Del 1: Den svenska revolutionen 1830-1880

...
Del 1 av 4. I början av 1800-talet var Sverige ett fattigt land där de flesta människor arbetade i primitivt jordbruk precis som de gjort sedan urminnes tider. Vi har svårt att föreställa oss det armod som människor levde i, särskilt när befolkningen började öka.

Medicinska pionjärer - Del 3 av 3: Ett litet steg

...
Del 3 av 3. Den brittiske ortopeden Steve Mannion arbetar i norra delen av Malawi där han är den ende kirurgen på ett område med sju miljoner invånare. Mannion driver flera kliniker för barn och vuxna med klubbfot. För att hjälpa fler patienter har han utbildat sin personal att utföra en närmast okänd behandling som inte kräver kirurgiska ingrepp. Den har blivit en stor framgång men mötte i början stor misstänksamhet.

Ålder ger pondus

...
Från sin födelseminut och till sin sista suck förändras en människa oavbrutet - hon eller han åldras. Den evolutionära bakgrunden till och ett antal konsekvenser av denna obönhörliga process behandlas i Richard Bribiescas nya bok, How Men Age.

Den kosmiska gryningen

...
En dokumentär om alltings första ljus. Glöm Big Bang. Det var bara mörker. Den verkliga skapelsen inleddes när ljuset blev till. Astronomer berättar om de första stjärnorna.

Rasist mot sin vilja?

...
Aktivismen mot appropriering är fixerad vid ras och tanken på en kultur som är ren och måste skyddas. Men kulturer är aldrig några slutna kärl. Människor har i alla tider inspirerats av varandra och funnit glädje i det.

Drabbad av Drøvel

...
Mot bakgrund av den rådande entusiasmen kan man få intryck av att varje uppväxande generation har en norsk tv-serie att identifiera sig med. För mig var det Brødrene Dal.

Döden under Viktorianska eran - Dan Cruickshank undersöker en kultur

...
I denna dokumentär undersöker Dan Cruickshank hur viktorianerna betraktade och förhöll sig till döden. Det är en fascinerande historia om likstölder, överfulla kyrkogårdar, kontroversiella begravningsceremonier och ideal om döden som krossades av första världskrigets våld.

Beethoven passade 68-rörelsen

...
Ludwig van Beethoven har inte haft någon högkonjunktur de senaste decennierna. Det skriver Camilla Lundberg, som läst en ny bok om Beethoven och Sverige.

ISIS brittiska kvinnor - Kvinnor och barn i terrororganisation

...
Under tolv månader infiltrerade två muslimska reportrar en krets brittiska kvinnor som stödjer Islamiska staten, IS. Programmet visar hur de glorifierar en extrem islamistisk ideologi och uppmanar unga muslimska kvinnor i Storbritannien att åka till Syrien och ansluta sig till IS.

Alla begär ordet

...
Ny teknologi innebär nya förutsättningar för vad som yttras i offentligheten, vilket i sin tur innebär nya utmaningar för alla dem som förespråkar ett stort mått av frihet. Torbjörn Elensky läser ett verk med encyklopediska ambitioner och hävdar den västerländska toleransens överhöghet.

Den matematiska världen - Del 1 av 3: Magiska siffror

...
Del 1 av 3. Vissa tal är ständigt med oss. Pi beräknar cirklars omkrets och diameter men även mycket annat. Gyllene snittet, fi finner vi i stort sett överallt, bland annat i arkitektur och konst. Talet e används för att beräkna ökning och tillväxt, från ekonomi till radioaktivt sönderfall. Och primtal visar sig vara en del av naturen.

Mästaren och Margarita - När Satan kommer till Moskva

...
Nu är det sista chansen att se den ryska filmatiseringen av "Mästaren och Margarita" på Axess TV! Vardagar kl. 22.00 den 20 februari till den 3 mars samt lördagar kl. 13-15 och söndagar kl. 13-16. Det går även att se alla avsnitt på Axess Play.

Inga pappas pojkar

...
40 procent av vd:ar för de största svenska företagen födda på 1940-talet växte upp i arbetarhem. Idag är medelklassen rekryteringsbas.

Historisk Axess - Karl XII i Osmanska riket

...
Del 1. Efter nederlaget i Poltava 1709 var den svenska stormaktstiden i praktiken slut. På tröstlösa orter i Osmanska rikets provinser fanns åtminstone en som inte ville vidgå faktum: Karl XII. Hur styrde han det avlägsna Sverige från sina nya uppehållsorter? Vilka förhoppningar hade han? Hur förhöll sig sultanen och värdfolket till sin gäst? Hur såg övriga europeiska makter på honom och hans ambitioner? Vilka långsiktiga konsekvenser fick hans utdragna vägran att resa hem?

Andrew Carnegie - Makten till freden

...
Andrew Carnegie föddes fattig i Skottland, emigrerade till USA på 1840-talet och var vid slutet av 1800-talet världens rikaste man. Carnegie kritiserades för sina hårda affärsmetoder men är numera synonym med filantropisk verksamhet. Han lade ned väldiga summor på utbildning och bibliotek men var också djupt involverad i ansträngningar att uppnå global fred. Men det första världskriget krossade hans dröm.

Oljans planet - Del 3 av 3

...
Trots oron över att oljan ska ta slut kan ny teknik förlänga existerande oljefälts livslängd. Utvinning av skiffergas och oljesand bidrar till att kolväteåldern fortsätter in i det 21:a århundradet. Med tanke på den stora mängd fossila bränslen som ännu kan utvinnas ställer hotet om en klimatkatastrof oss inför ett tydligt val: antingen fortsätta som förr eller göra allt för att finna alternativa energikällor. Men hur ska en förändring ske?

Islam på franska ben

...
En rapport visar att en fjärdedel av Frankrikes muslimer står utanför samhällsgemenskapen och är mottaglig för islamistisk propaganda. Lösningen ligger i att ansluta islam till republikens principer.

Den främste riddaren - William Marshals äventyrliga medeltid

...
William Marshal, 1147-1219, betraktades under sin levnad som världens främste riddare. Under en karriär som varade i mer än femtio år var denne soldat och statsman en av kristenhetens främste ledare. Han utkämpade slag över hela Europa, satte sitt sigill under Magna Carta, överlevde ett otal hovintriger och räddade mot alla odds och vid 70 års ålder England från att invaderas av Frankrike.

Universitetet bryter mot lagen

...
Göteborgs universitet har systematiskt anställt lärare utan föregående utlysning. Mycket talar för att också andra universitet på samma sätt brutit mot lagen.

I Stalins skugga - Finland 1944 - 1952

...
Filmen skildrar de kritiska efterkrigsåren i Finland 1944-1952 och de enorma utmaningar landet ställdes inför efter vapenstilleståndet med Sovjetunionen 1944. En film av Hans Barnekow.

Garbo vantrivdes i Hollywood

...
På den nya hundralappen finns ett porträtt på Greta Garbo. Bilden togs under en period då hon hade stora framgångar men också kände stark hemlängtan.

Att utplåna kristendomen - Islamisk extremism, konflikter och förföljelse

...
Kristendomen står idag inför det största hotet mot sin överlevnad, just där den uppstod. På flera av kristenhetens heligaste platser i Mellanöstern flyr hundratusentals kristna islamsk extremism, konflikter och förföljelse. I stora delar av dess ursprung, från Irak till Syrien, riskerar den religion som formade kulturen och historien i väst av utplåning.

Han förändrade världen

...
Reformationens utveckling berodde till stor del på Luthers personlighet, kompromisslösa doktrin och hårdföra debattmetoder. I sin färska bok Martin Luther. Renegade and Prophet målar Lyndal Roper ett starkt och mångfasetterat porträtt av reformatorn.

Vetenskapen om jord - Vad är jord och hur skapades den en gång?

...
Efter flera miljarder år vaknade vår planet till liv. Den dramatiska förvandlingen berodde på uppkomsten av jord. För, vilket denna dokumentär visar, en så stor del av vår existens är beroende av denna missförstådda och livsviktiga resurs. Jorden ger oss maten vi äter, djuren vi lever av och luften som vi andas.

Dags att damma av Marx

...
Konservatismen vinner inte majoritetens förtroende på egen hand. Sedan den allmänna rösträttens införande har den kunnat bilda starka regeringar i väst enbart när den samarbetat med andra politiska krafter.

Djur och mirakler - Del 6 av 12: Elefanter

...
Del 6 av 12. Med sin stora kroppshydda kan elefanten tyckas illa rustad att överleva i Afrikas torra klimat. Men den har en medfödd förmåga att motstå den värsta ökenhettan och finna föda och vatten i de kargaste landskap. Genom sitt fantastiska minne klarar elefanten sig undan attacker från rovdjur.

Det onda gräset? Cannabis - världens mest populära drog

...
Cannabis är drogfavoriten nummer ett, men dess effekt är inte särskilt känd. Kan cannabis orsaka schizofreni? Är den beroendeframkallande? Kan den leda till tyngre drogmissbruk? Eller är det helt enkelt en ört, ett undervärderat läkemedel? Dr John Marsden, expert på beroendeframkallande droger, ger svar.

Medicinska pionjärer - Del 1 av 3: Operationsrobotar

...
Del 1 av 3. Sjukhus och läkarvetenskap genomgår stora tekniska förändringar. Och på frågan om hur medicinsk praktik utövas om hundra år svarar många "robotar". Men man behöver inte vänta så länge. Robotarna är redan här och opererar oss.

Evangeliet glöms

...
Svenska kyrkan håller inte isär det värdsliga och det andliga. Rättfärdiga ledare glömmer att också de är syndare. Detta är en kyrka som fjärmar sig från arvet från Luther.

Det ottomanska Palestina - I början av en stor konflikt

...
1913 var det ottomanska styret av Palestina fortfarande starkt. Det var också en tid då araber och judar stod varandra mycket närmare än idag: ett multikulturellt och flerspråkigt samhälle med både moderna och medeltida inslag men som nu började gå mot sitt slut.

Satsa på eliten

...
Humaniora behöver inte mer pengar. Satsa istället på höga krav och färre studenter.

Tre filmer - tre städer - Del 2 av 3: Paris 1928

...
Del 2 av 3. Paris år 1928 lockade till sig människor som drömde om en bättre värld efter första världskriget. Det var året då Magritte, Bunuel och Dali presenterade sina surrealistiska visioner och då Ernest Hemingway och George Gershwin lät sig inspireras.

Gatlopp för Luther

...
Protestantismens ideal formade den sekulära och statsindividualistiska svenska modellen. Det är därför lättare att hitta Luther i samhället i stort än i kyrkan.

JAM - en svensk aviatör

...
Den 90-årige SAS-kaptenen Sten Hjalmarsson berättar om sitt långa flygarliv.

Nattvandrandet tar fart

...
I mitten av januari hamnade ABF Sollefteå plötsligt i det mediala rampljuset. Efter beslutet att stänga Sollefteå BB hade föreningen nämligen bestämt sig för att erbjuda bygdens blivande föräldrar en studiecirkel i "bilförlossning", så att de skulle bli lite mindre oroliga inför att så småningom köra den ansenliga sträckan till BB i Sundsvall eller Örnsköldsvik.

Vår genetiska kod - Del 2 av 2: Koden löst

...
Del 2 av 2. När människans genetiska kod kunde kartläggas blev det möjligt att förklara hur och varför varje individ skiljer sig åt. Försöken att förstå sambandet mellan vilka vi är och vår genuppsättning är en av de mest spännande vetenskapliga upptäcktsresorna någonsin.

En genetisk återuppståndelse

...
I alla tider har människorna drömt om att kunna skapa liv. Men kanske är drömmen en mardröm. Prometheus som gav elden åt människorna fängslades vid en klippa där en gam varje dag kom och hackade på hans lever. Frankenstein förföljdes av det monster han skapat, och Faust tvingades att betala för sina magiska krafter genom att avsvärja sig kärleken. Myterna talar sitt tydliga språk; makten över naturen både lockar och förskräcker.

Världens historia - Del 1 av 8: Överlevnad

...
Del 1 av 8. BBC-journalisten Andrew Marr inleder sin resa genom mänsklighetens 70 000-åriga historia i Afrika. Han berättar hur våra förfäder övergav sin nomadtillvaro och blev de första bönderna och stadsborna. Detta var en tid då människor tvingades till extrema åtgärder i kampen för att överleva.

Armeniska folkmordet - Två miljoner människor dödades

...
Det första världskriget medförde att det ottomanska imperiet bröt samman. Nationalistiska krafter tog över och den armeniska folkgruppen började förföljas. Mellan april 1915 och juni 1916 mördades och deporterades över en miljon av dem.

Vikingar i Kanada - Ett arktiskt mysterium

...
En arkeologisk utgrävningsplats på Baffinön i norra Kanada avslöjar att européer fick kontakt med den nordamerikanska ursprungsbefolkningen långt före Columbus. Arkeologen Pat Sutherland, expert på Arktis, visar att nordmän drev handel här för över tusen år sedan.

Drottningens trädgård - Ett år vid Buckingham Palace

...
Bakom murarna till Buckingham Palace ligger drottningens trädgård: full av fantastiska växter, fåglar och insekter. I denna dokumentär får vi följa verksamheten i trädgården under ett helt år. Förutom intervjuer med biologer och trädgårdsmästare visas också hur de kungliga familjerna under århundradens lopp har använt sig av trädgården för både nytta och nöje.

Tre filmer - tre städer - Del 1 av 3: Wien 1908

...
Del 1 av 3. År 1908 var Wien centrum för enastående kreativitet och farliga spänningar. Det var då Gustav Klimt målade sitt mästerverk Kyssen och Sigmund Freud avslöjade Oidipuskomplexet.

Hovmålaren som fick rött kort

...
I den svenska konsthistorien har Carl Gustaf Pilo alltid förknippats med sin stora målning Gustav III:s kröning, som lämnades oavslutad när han dog i mars 1793, ett år efter mordet på kungen/beställaren. Men Pilo hade också en lång verksamhet i Danmark i det dramatiska skede som inspirerat böcker som Livläkarens besök och filmen A royal affair.

Vem var Axel Ebbe? - Film av Jan Troell och Jan Hemmel från 2016

...
Ett porträtt av sekelskiftesmänniskan, kvinnokarlen och konstnären Axel Ebbe. Nästan alla skånska städer har sina Ebbeverk. Ändå har vi inte vetat så mycket om denna mångsidigt begåvade konstnär. Nu träder han fram genom otaliga brev: Från ungdomens sökande, genom konststudier och utställningsmödor till hans kvinnohistorier och äktenskap.