VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Historien återkom

...
Inför rysk aggression ökar Europa åter sina försvarsbudgetar. Det ger utrymme för politiskt nytänkande.

Öar och evolution - Del 3 av 3: Madeira

...
Del 3 av 3. Madeira närmar sig slutet på sin livscykel och är på väg att sjunka tillbaka i havet. Professor Richard Fortey besöker ön för att undersöka dess utveckling.

Lyckad eller lycklig?

...
Handlade mänsklig lycka bara om antalet valmöjligheter och mängden resurser av olika slag som man förfogar över, då vore det svårt att begripa varför människor i de rika delarna av världen tycks ha så svårt att uppleva just lycka, varför kriser och depressioner frodas med sådan yppighet just där.

Historien om Spanien - Del 1 av 3

...
Del 1 av 3. Ändra fram till den muslimska perioden och kalifatet i Córdoba var Iberien bara en mindre provins till Kartago. I detta avsnitt tar oss Simon Sebag Montefiore till Cadiz där den första invasionen av Spanien ägde rum. Vi besöker den helt bevarade romerska staden Italica med dess fantastiska amfiteater.

En informationsfråga

...
Vitala nationella värden hotas om vi inte klarar av att säkra vår information mot manipulationer och angrepp.

När Sibirien blir kinesiskt - Kineser återvänder till sitt gamla område

...
De östra delarna av Sibirien tillhörde Kina under 1500-talet. Idag, efter att Ryssland annekterat Krim, ställs frågan om Sibirien åter skulle kunna bli kinesiskt.

I folkets namn

...
Av skäl som kan diskuteras tycks den omtalade populismen nu breda ut sig alltmer. Vad denna populism egentligen är, kan också diskuteras. Jonas Elvander gör exakt detta, diskuterar det diskutabla, utifrån ny litteratur i ämnet.

Marijuana mot cancer - Lag eller vetenskap?

...
När professor Patricia Crone vid Princetonuniversitet fick diagnosen lungcancer hade cancern redan hunnit spridas till hjärnan. Som en sista desperat åtgärd var hon beredd att prova om marijuana skulle kunna påverka sjukdomsförloppet. Men i USA är det brottsligt att inneha marijuana, och Patricia Crone behövde ett halvt kilo. Konflikten mellan vetenskap och lag gjorde hennes experiment riskabelt.

Det tar tio år

...
Storbritannien lär klara sig bra utanför EU. Det kan bli värre för dem som blir kvar.

Världens historia - Del 8 av 8: Extremismens tid

...
Del 8 av 8. Fantastiska vetenskapliga framsteg gör att fler människor lever längre och bättre liv än någonsin. Men samtidigt har våra politiska misstag varit ödesdigra, med två världskrig som följd. Den stora utmaningen framför oss de närmaste femtio åren är att bättre hantera vår planets naturliga resurser eller riskera en global katastrof.

Att sätta grymheten främst

...
Till skillnad från många andra liberaler hade Judith N Shklar en djupt pessimistisk människosyn. Katarina Barrling har läst ett urval av hennes essäer.

Kristendomens koder - Del 1 av 6: Kött och blod

...
Del 1 av 6. Jesus lidande på korset och de kristna martyrernas plågor spelar en stor roll i konsten. Hur de skildrats och tolkats har skiljts sig genom århundradena. Varför?

Ett förvirrat Europa

...
Behoven av Europasamarbete har ändrats. Kan man inte ställa om utifrån de nya förutsättningarna är det bara en tidsfråga innan fler länder lämnar EU.

Den judiska diasporan - Del 1 av 2

...
Del 1 av 2. Berättelsen om den judiska exilen under första århundradet är av avgörande betydelse för judisk och kristen historia. Men är den sann?

Alternativ feminism

...
I en liten by i Libanon under 1970-talet observerade antropologen Michael Gilsenan hur kvinnornas förflyttningar i det offentliga rummet eller i hemmen skilde sig från männens. På gatorna eller i gränderna som sammanfogade byns olika delar höll sig kvinnorna utom synhåll för allmänheten.

Museers hemligheter - Del 6 av 6: Inne i Metropolitan Museum

...
I den avslutande delen av Museers hemligheter granskas Henrik VIII:s rustning för att förstå varför han blev så fet och galen. Vi deltar i New York-societeten och avslöjar hur en nakenstaty ledde till ett mord och inne i ett enormt egyptisk tempel, gömt bakom museiväggarna, söker vi en hemlig kammare.

Farväl till kultursidan

...
En gång i tiden satt den typiske ägaren till någon svensk dagstidning och tuggade i sig en kolesteroldrypande lunch på Grev Turegatan. Med jäsande belåtenhet bläddrade han igenom dagens utgåva. Jaså, jaha ja, ledarsidan håller partilinjen. Har man sett, nyheterna rapporterar om någon buddistmunk som har tuttat fyr på sig själv borta i Indokina.

Stalins fängelseö - Nazino

...
Under den stora hungersnöden i Sovjetunionen under 1930-talet lämnade miljontals människor landsbygden. För att återställa lag och ordning i städerna gav Stalin order om att rensa Moskva och Leningrad på "oönskade" personer. 6000 utvaldes slumpmässigt och transporterades till Nazino, en liten sibirisk ö 3000 kilometer öster om Moskva. Där fanns inga stora förnödenheter, infrastruktur eller bostäder. De deporterade övergick till kriminalitet, svält och kannibalism.

När Kina tar över

...
Globalisering och frihandel utmanas av populistisk retorik och protektionism. Europa får ställa in sig på att Kina blir motorn i världshandeln.

Kriminalteknikens upphovsmän - Del 1 av 2

...
Del 1 av 2. Under 1920-talet var förgiftning ett stort problem i USA. Inte så underligt eftersom gifter - arsenik, cyanid, metanol, bly och morfin - fanns i de flesta hem och användes till allt från råttbekämpning till alkoholtillverkning. Ett faktum som också utnyttjades av kriminella. Giftmördare löpte liten risk att upptäckas.

Luthersson läser världslitteraturen - Om Gamla testamentet

...
Tanach är helig skrift inom judendomen, i allt väsentligt formulerad på hebreiska. I Tanach samlas böcker i skilda genrer: berättelser om världens skapelse och om judarnas historia, profetiska skrifter, poesi och nedtecknad livsvisdom. De kristna övertog boksamlingen och inkluderade den i sin heliga skrift, som Gamla Testamentet i bibeln.

Världens historia - Del 7 av 8: Industrisamhället

...
Del 7 av 8. Den industriella revolutionen ersatte en jordägande aristokrati, småbönder och livegna med maskiner, städer och industrialister. På många håll, i Kina, USA, Ryssland och Japan, utkämpades en bitter strid mellan representanter för den moderna tiden och de som motsatte sig den.

I brytningstiden

...
En period av instabilitet mellan USA och Kina ligger framför oss. Europas uppgift är att försvara internationell rätt och de institutioner som gett oss fred.

När Sverige blev rikt - Del 4: Sverige blir ett land bland andra 1970 - 2000

...
Del 4 av 4. Sverige hade på hundra år rest sig ur fattigdom och armod och var i mitten av 1970-talet det tredje rikaste landet i världen. Då slog oljekrisen och en global lågkonjunktur till med full kraft och "den svenska modellen" sattes på hårda prov. Sverige som haft en 30 årig oavbruten tillväxt kastades in i djup ekonomisk kris.

Något på hjärnan?

...
Tänk om Charles Darwins teori om det naturliga urvalet inte bara handlar om gener. Tänk om det är en process som även utspelar sig i vårt medvetande och våra tankar.

Den gotiska konsten - Del 3 av 3: Blod till salu

...
Del 3 av 3. Den gotiska skräckfantasin överträffades av första världskrigets reella fasor. Under det 20:e århundradet började ett gotiskt språkbruk alltmer beskriva seklets olika ohyggligheter. Alltifrån Marx analys av den "vampyrliknande" kapitalismen till Conrads mörka vision av imperialismen och Eliots "Det öde landet" tycktes den gotiska berättarformen bättre än någon annan göra den moderna världen begriplig.

Allas och ingens fel

...
Dagens stora samhällsproblem är resultatet av en politik som både vänster och höger bär ansvar för. Det förklarar att Sverigedemokraternas saknade inflytande blir en tillgång för partiet.

Öar och evolution - Del 1 av 3: Hawaii

...
Del 1 av 3. Hawaii anses som världens mest avlägsna ögrupp, där nya arter nästan aldrig uppstår. Ändå myllrar Hawaii av liv. I sin jakt på evolutionsteorins hemligheter påträffar Richard Fortey bland annat en köttätande fjärilslarv och den gigantiska Silversword-växten som frodas i vulkanjord på 3000 meters höjd.

Forskning och framsteg

...
Man kan numera fylla en mindre bokhylla med böcker som ur olika perspektiv handlar om theWest and the rest, om hur en intellektuell, vetenskaplig och teknisk utveckling i huvudsakligen Västeuropa skapade det som vi idag kallar den moderna världen. Vad var det som skilde detta lilla bihang till den väldiga asiatiska landmassan från resten av världen?

Indus skatter - Del 3 av 3: Av Gudar och människor

...
Del 3 av 3. På sin resa i den södra delstaten Tamil Nadu spårar konsthistorikern Sona Datta hindureligionens utveckling, från att ha varit en blandning av lokala trosinriktningar till dess nuvarande dominerande position.

Vilken roll ska staten spela?

...
Hur ska en samhällsgemenskap upprättas när motsättningarna mellan minoriteter och majoriteter ökar? Liberaler behöver stå upp mot både reaktionär konservatism och radikal nationalism.

Den antika världens genier - Del 2 av 3: Greklands Sokrates

...
Del 2 av 3. Sokrates anses som grundaren till Västvärldens filosofi. Genom att utveckla logiskt, etiskt och rationellt tänkande gav han oss redskap för att förstå världen. Men om människan Sokrates, som atenarna dömde till döden, har vi hittills vetat mycket litet.

Sveriges hemliga krig

...
Under lång tid och utan insyn finansierade Sverige befrielserörelser i södra Afrika med flera miljarder kronor. Det innebar ett samarbete med Sovjetunionen i stödet till marxistiska väpnade grupper.

Början och slutet för universum - Del 1 av 2

...
Den största av alla vetenskapliga frågor: Hur uppstod Universum? Professor Jim Al Khalilis experiment visar oss vad som inträffade en miljondels sekund efter dess tillblivelse.

Väst åter fjättrat

...
Väst utmanas ekonomiskt av Asien och politiskt av en anti-liberal populism. Inför denna utveckling hukar vi oss.

Djur och mirakler - Del 10 av 12: Fladdermöss

...
Del 10 av 12. Fladdermusen är en av våra mest utbredda däggdjur med fantastiska egenskaper som gör det möjligt för den att frodas på de mest överraskande platser. Dess små vinghår hjälper den att navigera under flygning och värmesensorerna på nosen innebär att den kan finna de mest blodrika delarna på ett byte.

När Sverige blev rikt - Del 3: Den svenska modellen 1920-1970

...
Del 3 av 4. I del tre berättas om hur arbetarrörelsen och bondeförbundet kom överens om att dela den politiska makten trots att de stod långt ifrån varandra politiskt. På arbetsmarknaden skedde en liknande överenskommelse i det så kallade Saltsjöbadsavtalet.

Den gotiska konsten - Del 2 av 3: Staden och själen

...
Del 2 av 3. Samtidigt som den industriella revolutionen uppvisade allt fler underverk var den gotiska konsten både fram- och tillbakablickande. I sin roman Frankenstein varnade Mary Shelley för en vetenskap som tappat kontrollen medan Sir Gilbert Scotts gotiska arkitektur odödligförklarade prins Albert som en medeltida hjälte. Poeter tog droger för att nå nya gotiska höjer. Hur skulle det sluta?

Fältet ligger fritt

...
Vägen mot bättre tider är inte så krånglig. Politikerna behöver förstå de civila samhällsbärarna.

Att tillverka en stjärna

...
Om att försöka lösa energikrisen. Tre minuter efter Big Bang hände något märkligt - en nukleär fusion. Det blev bränsle för solen och förutsättning för allt liv. Kan nukleär fusion bli ett svar på energikrisen?

Churchills sista strider

...
Winston Churchills liv har ofta skildrats på film och i tv-serier. De senaste produktionerna behandlar hans tid som premiärminister på 1950-talet.

Indus skatter - Del 2 av 3: En annan sida av Taj Mahal

...
Del 2 av 3. Mogulerna grundade det mest berömda och bländande imperium som Indien någonsin upplevt: från Taj Mahal till intrikata miniatyrer av hovlivet. Men bidrog de till att ge Indien en civilisation eller till att förstöra den?

Suget efter det nya

...
Kanske finns det en komplexitetsgräns för samhällen. Att Sverigedemokraterna saknat inflytande blir en tillgång för partiet.

Den antika världens genier - Del 1 av 3: Indiens Budda

...
Historikern Bettany Hughes reser till Indien, Grekland och Kina på spaning efter den antika filosofins jättar. Hon börjar med Buddhas revolutionära idéer.

Varning för generaldirektörer

...
Ibland är det väl så viktigt att studera symboler som sakfrågor när man ska förstå vart en utveckling är på väg. Ett aktuellt exempel från den akademiska världen gäller regeringens beslut från i höstas att under 2017 avskaffa titeln universitetskansler och ersätta den med generaldirektör. Förmodligen ryker även Universitetskanslersämbetet och ersätts med Myndigheten för Akademisk Omstrukturering (MAO) eller någonting i den stilen.

Luthersson läser världslitteraturen - Om Alexis de Tocqueville

...
Alexis de Tocqueville (1805-1859) är upphovsman till flera fascinerande verk, utmärkta av iakttagelseförmåga, tankeklarhet och kompromisslös uppriktighet. "Om demokratin i Amerika" redovisar kunskaper inhämtade och erfarenheter gjorda under en resa till den unga federationen 1831. "Den gamla regimen och revolutionen" är en pedantisk förteckning av de missförhållanden i Ludvig XVI:s Frankrike som närmast av nödvändighet resulterade i 1789 års revolution.

Historisk Axess - När Finland blev en självständig stat

Del 3. Den 6 december 1917 avgav den finländska lantdagen en ensidig självständighetsförklaring för det område som 1809 hade övergått från att vara län i konungariket Sverige till att bli storfurstendöme i Ryska imperiet. När och hur skapades ett nationellt medvetande i detta område och ambitionen att stå att på egna ben? Vilka var de omedelbart föregående, avgörande händelserna år 1917? Och hur såg vägen ut från självständighetsförklaring till självständigblivande?

När Sverige blev rikt - Del 2: Snilleindustrierna 1880-1920

...
Del 2 av 4. Vi talar gärna om historiens genier som förklaring till människans olika framsteg. Men inga snillen kommer särskilt långt utan lärare och konkurrenter, de är alltid barn av sin tid. Även Sverige fick beundrade uppfinnare och innovatörer mot slutet av 1800-talet. Entreprenörer som Alfred Nobel, Gustaf de Laval, Gustaf Dalén och Sven Wingquist presenterade inte bara nya lösningar utan grundade också världsföretag.

Den gotiska konsten - Del 1 av 3: Frihet, mångfald och fördärv

...
Del 1 av 3. I mitten av 1700-talet inträffade något egendomligt i England. I en tid av upplysning och förnuft föddes ett monster: en gotisk besatthet av spöken, onda andar och demoner. Den nygotiska vågen influerade populärkultur, konst och arkitektur.

Museers hemligheter - Del 3 av 6: Inne i Royal Ontario Museum

...
Del 3 av 6. På denna rundvandring öppnar vi bland annat en mycket liten mumie och upptäcker hur ett egyptiskt spädbarn dog. Vi testar också två teorier om islamisk 1100-tals keramik genom att röka hasch och spränga saker i luften, beskådar ett gigantsikt dinosaurieskelett och undersöker vad som är farligast: armborst eller musköt.

Indus skatter - Del 1 av 3: Pakistans ursprung

...
Nidbilden av Pakistan är ett land med bomber, skägg och burka: en monolitisk islamsk stat. Det är i själva verket en mötesplats för ett flertal skilda kulturer med ett fascinerande multikulturellt förflutet. Pakistan har också producerat enastående och föga känd konst.

Skrytsam klassresa

...
Hur ofta har vi inte hört den - hjältehistorien om klassresenären som lyckats här i livet trots sitt enkla ursprung. Det finns hur många intervjuer, självbiografier och filmer som helst på det temat. Nyligen sändes exempelvis en hyllad dokumentär i SVT om Leif G W Perssons klassresa, byggd på hans likaledes prisade självbiografi med samma ledmotiv. För fler exempel är det bara att googla på ord som "klassresa", "gripande" och "skildring". Eller lyssna på valfritt avsnitt av Sommar i P 1. Min uppskattning är att minst var tredje Sommarpratare säger något om sin sociala klassresa.

Skottland och dess författare - Del 1 av 3: James Boswell

...
Del 1 av 3. Den brittiske journalisten Andrew Marr porträtterar skotska författare som både utmanat och definierat Skottlands identitet under de senaste tre hundra åren. James Boswell, en osannolik litterär hjälte, slets mellan en patriotisk pliktkänsla och önskan om äventyr och berömmelse på annat håll.