VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Lovande start av Ulf Kristersson

Moderaterna har fått betala dyrt för svajandet under Reinfeldts andra mandatperiod och den absurda decemberöverenskommelsen, och det räcker naturligtvis inte med att byta partiledare för att förlorat förtroende ska återskapas. Å andra sidan kommer man ingen vart genom att sitta och deppa. Man måste tänka igenom läget, lägga ut en realistisk kurs och arbeta uthålligt för att få förtroende och stöd tillbaka.

Jag tycker att Ulf Kristerssons installationstal i dag var ett bra steg på den vägen. Det var välformulerat utan att vara blommigt och utan att försöka formulera sig runt innehållsliga problem. Jag noterar med särskilt glädje värnet av kärnstaten som första prioriterade fråga och att han lyfter betydelsen av företagsamhet. Dels tappade Nya moderaterna alldeles kompassen ett tag i dessa frågor, dels krävs just en legering mellan kärvhet och framtidshopp för att borgerlig politik ska bli bra.

En annan välkommen passage gällde attityden till det politiska umgänget. När Kristersson säger att han gärna kritiserar statsminister Löfven i sak men inte tänker ifrågasätta dennes bevekelsegrunder är det en signal av stor betydelse i det irriterade och grälsjuka klimat som råder. Tyvärr har det redan kommit bevis på att han inte kan räkna med samma bemötande från alla regeringens statsråd, men mitt hopp och min tro är att medborgarna förstår att uppskatta när en politiker - meningsmotståndare eller ej - slår an en konstruktiv och anständig ton.

Av Kristerssons partiledargärning återstår allt utom just detta tal. Han har ett stort arbete framför sig. I dag har han visat att han har de intellektuella och karaktärsmässiga egenskaper som krävs för att kunna nå framgång. Men som vi säger på nusvenska: the proof of the pudding är alltid in the eating.


Kungliga slott

Kungliga slott är långt mer än bara byggnadsstil. Arkitekturen är ett språk som talar om anspråk på storhet. Ludvig XIV är ett med sitt praktfulla Versailles. Maria Theresia skapade ett självporträtt när hon byggde ut sitt Schönbrunn. Men bakom de pampiga fasaderna finns också slott som röjer de kungligas behov av ett privatliv. Kina slott blev en tillflyktsort på Drottningholm. The Royal Pavillion i Brighton var ett excentriskt gömställe för en prins som avskydde hovlivet i London.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Sverige och tilliten

Polisorganisationen är starkt kritiserad och massavhopp av erfarna poliser är ett faktum. Domstolarna har långa väntetider för hanteringen av brottmål. I storstadsområden är den organiserade brottsligheten stark. Håller den starka tillit som funnits i Sverige på att undergrävas och ökar den upplevda otryggheten i landet? Vad bör i så fall göras?

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.