VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Godkänn bara dem som verkligen har lärt sig

"En examen ska man banne mig förtjäna", skriver statsvetaren Anders Sundell i Göteborgs-Posten i dag. Det är rätt förfärligt att något sådant över huvud taget ska behöva sägas, men som systemet är riggat borde det inte förvåna att det uppstår problem.

Sundell konstaterar att det som universitetslärare är betydligt enklare att godkänna än underkänna ett studentarbete av låg kvalitet: Om man underkänner blir det betydligt jobbigar för alla inblandade. Studenten blir besviken och skriver kanske en sämre kursutvärdering. Själv får man mera arbeta med att bedöma framtida kompletteringsuppgifter eller omtentor. Institutionen får mindre ersättning för undervisningen, eftersom den baseras på genomströmningen.

Att en institution får anslag inte bara för antalet antagna studenter utan också för att studenterna klarara examinationen låter i förstone som en rimlig modell. Det viktiga måste ju vara att studenterna lär sig. Men det blir genast mer komplicerat när man inser att det är institutionens egna medarbetare som ska välja mellan godkänt och underkänt - och det senare betyder utebliven intäkt. Som Sundell skriver: Lärarkårens integritet är egentligen den enda garanten för att kvaliteten upprätthålls. Det är ingen dålig motkraft. Men som alla borde ha lärt sig vid det här laget kommer system som lätt går att runda också att bli rundade: i detta fall av bekvämlighet eller missriktad kollegialitet. Och i kombination med att regeringen vill öka antalet högplatser ännu mer, det vill säga att ta in studenter med ännu sämre förkunskaper, kommer trycket på "smidighet" att bli ännu större. Och genomsnittskvaliteten med största sannolikhet att sjunka.

För att begreppet högre utbildning ska behålla en reell innebörd behöver både grundskolan och gymnasieskolan bli bättre. Det är centralt men tar också lång tid att få till stånd. Att ändra anslagssystemet går fortare och är en angelägen början. Sätt i gång!

 

 

 

 


Veckans bok - 2018

Adam Cwejman, Lotta Gröning, PJ Anders Linder och Erik Thyselius intervjuar aktuella fackboksförfattare under bokmässan i Göteborg. Alla intervjuer sänds textade och kan även ses fritt på Axess Play.

Where Is Life Science Heading In The Future?

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Engelsbergsseminariet 2017: Nationer, stater och imperier

Utvalda föredrag från ett tvådagars seminarium på Engelsbergs bruk 8-10 juni 2017, med titeln: Nation, State and Empire.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast