VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Det blir kaos vid kris. Vi vet, men gör inget åt det

Krisrapport på krisrapport trillar in: vi har alltför få poliser, vi är alltför beroende av sårbar informationsteknologi och vi har alltför knapphändig vård. Har vi ropat ”vargen kommer” en gång för mycket? Det tycks nästan så, eftersom ingen kommer till undsättning.

Vi var på god väg att rusta ned hela försvaret. Vi lyckades till och med banta ned det så kraftigt att vi inte har tillräcklig trygghetsförsäkring in case of. Tyvärr verkar vi ha samma ”carpe diem”-inställning när det kommer till vården.

Senast skriver Socialstyrelsen att samhället måste bli robustare. Dagens svenska civila och militära sjukvård har svårt att hantera en krissituation. Inte minst gäller det it-attacker som kan slå ut system. Men även personalförsörjning, transporter och medicinlager är bristande. Vi har helt enkelt ingen backup.

Karlis Neretnieks, generalmajor och tidigare rektor för Försvarshögskolan, skrev upplysande om vad som händer ”När kriget kommer” i Axess nr 3/2016. Dag för dag (och det går fort) får vi se hur hela samhället slås ut. Det kommer att bli svårt att upprätta ett mer robust samhälle, men det går!

Tyvärr görs inget – eller alltför lite – åt bristerna. Sug på den julkaramellen och fundera på om årets julklapp, elcykeln, verkligen förtjänar sina statliga subventioner (inga jättesummor, men det pekar på hur fel vi prioriterar) när grundläggande samhällsinstitutioner behöver pengarna mer.


Kungliga slott

Kungliga slott är långt mer än bara byggnadsstil. Arkitekturen är ett språk som talar om anspråk på storhet. Ludvig XIV är ett med sitt praktfulla Versailles. Maria Theresia skapade ett självporträtt när hon byggde ut sitt Schönbrunn. Men bakom de pampiga fasaderna finns också slott som röjer de kungligas behov av ett privatliv. Kina slott blev en tillflyktsort på Drottningholm. The Royal Pavillion i Brighton var ett excentriskt gömställe för en prins som avskydde hovlivet i London.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Sverige och tilliten

Polisorganisationen är starkt kritiserad och massavhopp av erfarna poliser är ett faktum. Domstolarna har långa väntetider för hanteringen av brottmål. I storstadsområden är den organiserade brottsligheten stark. Håller den starka tillit som funnits i Sverige på att undergrävas och ökar den upplevda otryggheten i landet? Vad bör i så fall göras?

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.