VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Sluta ducka för aktivisterna

Emma Jaenson på Dalarnas Tidningar har granskat korrespondensen mellan Nationella sekretariatet för genusforskning och Högskolan Dalarna. Det har inte varit någon upplyftande läsning.

Sekretariatet har fått i uppdrag av regeringen att driva på "jämställdhetsintegrationen" av högre utbildning i Sverige. Universitet och högskolor ska dansa efter deras pipa. Den akademiska friheten ingår uppenbarligen inte längre i ekvationen.

Jaenson skriver: "Integreringen innebär en omfattande omformatering av hela högskolans kärnverksamhet – av all forskning och utbildning. Bland annat ska ojämställda strukturer i klassrummen studeras med hjälp av observatörer som iakttar mönster i hur deltagarna interagerar med varandra. Genuspåbudet ger också att minst 40 procent i den akademiska verksamheten i alla lägen ska representeras av vardera kön. För att uppnå detta ska man göra 'justeringar av utbildningarnas innehåll och marknadsföring för att göra dem mer tilltalande för underrepresenterat kön.'"

Det är obehagligt redan att en central myndighet får i uppdrag att uppfostra vad som borde vara fria akademier. Men som Jaenson konstaterar, det hela blir etter värre när man inser att projektet bygger på ideologi snarare än vetenskapligt grundade kunskaper.

Under regeringen Reinfeldt avstod de borgerliga från snart sagt alla konflikter med den här sortens aktivism och politisering. Följderna kan vi se på en rad områden: ideologiseringen av museerna är ett aktuellt och ganska flitigt diskuterat exempel. Det är ytterst angeläget att allianspartierna redan nu gör klart att detta misstag inte kommer att upprepas. Borgerlighet handlar inte bara om skatter utan också om respekt för kunskap, vetenskap och självständighet för olika samhällssektorer. (Vilket för övrigt också är fullt förenligt med socialdemokrati av balanserat märke.) Av Alliansen väntar vi oss tydliga ställningstaganden för jämställdhet - och glasklara besked om att "jämställdhetsintegrering" i aktivistregi snabbt blir historia efter ett maktskifte.

 


Kungliga slott

Kungliga slott är långt mer än bara byggnadsstil. Arkitekturen är ett språk som talar om anspråk på storhet. Ludvig XIV är ett med sitt praktfulla Versailles. Maria Theresia skapade ett självporträtt när hon byggde ut sitt Schönbrunn. Men bakom de pampiga fasaderna finns också slott som röjer de kungligas behov av ett privatliv. Kina slott blev en tillflyktsort på Drottningholm. The Royal Pavillion i Brighton var ett excentriskt gömställe för en prins som avskydde hovlivet i London.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Sverige och tilliten

Polisorganisationen är starkt kritiserad och massavhopp av erfarna poliser är ett faktum. Domstolarna har långa väntetider för hanteringen av brottmål. I storstadsområden är den organiserade brottsligheten stark. Håller den starka tillit som funnits i Sverige på att undergrävas och ökar den upplevda otryggheten i landet? Vad bör i så fall göras?

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.