VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Sluta ducka för aktivisterna

Emma Jaenson på Dalarnas Tidningar har granskat korrespondensen mellan Nationella sekretariatet för genusforskning och Högskolan Dalarna. Det har inte varit någon upplyftande läsning.

Sekretariatet har fått i uppdrag av regeringen att driva på "jämställdhetsintegrationen" av högre utbildning i Sverige. Universitet och högskolor ska dansa efter deras pipa. Den akademiska friheten ingår uppenbarligen inte längre i ekvationen.

Jaenson skriver: "Integreringen innebär en omfattande omformatering av hela högskolans kärnverksamhet – av all forskning och utbildning. Bland annat ska ojämställda strukturer i klassrummen studeras med hjälp av observatörer som iakttar mönster i hur deltagarna interagerar med varandra. Genuspåbudet ger också att minst 40 procent i den akademiska verksamheten i alla lägen ska representeras av vardera kön. För att uppnå detta ska man göra 'justeringar av utbildningarnas innehåll och marknadsföring för att göra dem mer tilltalande för underrepresenterat kön.'"

Det är obehagligt redan att en central myndighet får i uppdrag att uppfostra vad som borde vara fria akademier. Men som Jaenson konstaterar, det hela blir etter värre när man inser att projektet bygger på ideologi snarare än vetenskapligt grundade kunskaper.

Under regeringen Reinfeldt avstod de borgerliga från snart sagt alla konflikter med den här sortens aktivism och politisering. Följderna kan vi se på en rad områden: ideologiseringen av museerna är ett aktuellt och ganska flitigt diskuterat exempel. Det är ytterst angeläget att allianspartierna redan nu gör klart att detta misstag inte kommer att upprepas. Borgerlighet handlar inte bara om skatter utan också om respekt för kunskap, vetenskap och självständighet för olika samhällssektorer. (Vilket för övrigt också är fullt förenligt med socialdemokrati av balanserat märke.) Av Alliansen väntar vi oss tydliga ställningstaganden för jämställdhet - och glasklara besked om att "jämställdhetsintegrering" i aktivistregi snabbt blir historia efter ett maktskifte.

 


Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Bergslagen

I detta seminarium som spelades in den 24 november 2016 behandlas vad urbanisering innebär för Bergslagens kommuner. Var hamnar Bergslagen i globaliseringens tidevarv? Moderator är Lotta Gröning

Arkiv Axess

Serie om tio utvalda program från Ax:son-Johnsonstiftelsens seminarieverksamhet 2015-2016. Tidlösa samtal som ger en bakgrund till aktuella skeenden, exempelvis EU:s kris, amerikansk utrikespolitik, Rysslands aggressioner, den nya tidens propagandakrigföring och det globala klimathotet.

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Global Axess 2016: Geopolitik

Historien visar hur nära sambanden alltid har varit mellan politik och geografi. Hur ser den relationen ut i dag? Står vi inför geopolitikens återkomst? I årets Global Axess-serie möter vi flera framstående forskare som anlägger olika perspektiv på geopolitik i både historisk tid och nutid.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.