VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Det oförmögna Sverige

Via Lars Wilderängs blogg Cornucopia upptäcker jag att Credit Suisse har publicerat sin Global Wealth Report för 2017, som erbjuder en noggrann och detaljrik genomgång av förmögenhetsläget i världen. Det är fascinerande läsning på många sätt, inte minst för kalenderbitaren som kan njuta av ett enormt tabellverk.

Den som koncentrerar sig på Sverige kan konstatera att medelnettoförmögenheten för vuxna ligger på 261 000 dollar, dvs drygt två miljoner kronor. Inte illa, kan man tycka. Fast det är klart, även värdet på hus och lägenheter räknas in och Credit Suisse har inte hunnit ta hänsyn till den senaste tidens prisfall på bostadsmarknaden. Och framför allt: medelvärdet är inget riktigt bra mått på det allmänna välståndsläget eftersom ett mindre antal gigantiska förmögenheter drar upp snittet. Ser man i stället till medianvärdet blir läget helt annorlunda, ty då är vi plötsligt nere i en sjättedel av medelvärdet: 45 000 dollar. Och eftersom medianen utgör det mittersta värdet har hälften av alla svenskar en ännu mindre förmögenhet än så. Eventuella bostadsvärden inkluderade. Bilden av folkhemsinvånaren som småkrösus med gott om spending money tonar snabbt bort.

Det blir än tydligare om man jämför med våra grannländer. I Norge är medianförmögenheten ungefär tre gånger så stor som i Sverige: 131 000 dollar. Oljan, tänker ni, och den spelar förstås in, men varken Belgien (162 000), Schweiz (229 000) eller Italien (125 000) är mig veterligen några ledande oljeproducenter och detsamma kan sägas om Irland (85 000) och Spanien (63 000). I själva verket visar det sig att bara ett enda västeuropeiskt land, Portugal, ligger sämre till än Sverige vad medianförmögenheten beträffar. Även Grekland (55 000), Finland (58 000) och Danmark (87 000) slår oss med god marginal.

Förklaringen? Det måste handla om flera faktorer. Den svenska skattepolitiken har inte precis gått ut på att främja uppbyggande av vanligt folks förmögenheter och är självklart en bov i dramat. Samtidigt skiljer vi inte längre ut oss skattemässigt på riktigt samma sätt som förut. Varken Belgien, Italien, Frankrike eller Danmark är något skatteparadis. Däremot har Sverige varit ett land med höga skatter och höga offentliga utgifter under längre tid än många andra, vilket rimligen spelar viss roll. Här tänker vi inte så mycket på sparande som en metod för att uppnå självständighet och oberoende visavi staten, tvärtom har staten varit metoden för att vi ska slippa spara. Den högaktuella debatten om pensionssystemet understryker att det kan vara klokt att tänka lite annorlunda på den punkten framöver, men old habits die hard, och det kommer att ta emot att ompröva den svenska värderingen att man finansierar sina Thailandsresor genom att höja lånen på huset.


Kungliga slott

Kungliga slott är långt mer än bara byggnadsstil. Arkitekturen är ett språk som talar om anspråk på storhet. Ludvig XIV är ett med sitt praktfulla Versailles. Maria Theresia skapade ett självporträtt när hon byggde ut sitt Schönbrunn. Men bakom de pampiga fasaderna finns också slott som röjer de kungligas behov av ett privatliv. Kina slott blev en tillflyktsort på Drottningholm. The Royal Pavillion i Brighton var ett excentriskt gömställe för en prins som avskydde hovlivet i London.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Sverige och tilliten

Polisorganisationen är starkt kritiserad och massavhopp av erfarna poliser är ett faktum. Domstolarna har långa väntetider för hanteringen av brottmål. I storstadsområden är den organiserade brottsligheten stark. Håller den starka tillit som funnits i Sverige på att undergrävas och ökar den upplevda otryggheten i landet? Vad bör i så fall göras?

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.