VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Ännu en dag i den självbelåtna stormakten

Det handlar snarare om en avgrund än om kulturskillnader. Så sammanfattar den norska journalisten Anki Gerhardsen sina intryck från ett seminarium med svenska kolleger i Göteborg. Kritiska norska frågor om svenska tabun och sverigedemokratisk växt hade nämligen fått de svenska kollegerna att gå fullständigt bazookas. Gerhardsen noterar också att GP:s kulturchef Björn Werner redan har hunnit skriva om "blåbrun konsensus" bland de norska deltagarna - i en delegation där bland annat Redaktörsföreningen, Pressförbundet och tidningen Klassekampen var representerade. Hon summerar: Sverige borde bli föremål för framtida norsk medieforskning, med särskilt fokus på vad bestraffningar och avsiktlig felläsning av meningsmotståndare kan leda till.

När jag letar upp Werners artikel ser jag att han utöver att oja sig över de hemska norrmännen tar meningsutbytet till intäkt för fromma förhoppningar om framtiden: Sveriges fredliga historia ska nämligen göra oss speciellt väl rustade att uppträda som moralisk stormakt till hela världens fromma. Att inte ha varit föremål för krig eller ockupation ger oss så att säga ett moraliskt försteg. I en bättre värld hade detta varit uttryck för någon sorts självironiskt skämtlynne. Men icke. Det handlar om ursvenskt och djupt generande gravallvar.

 

 

 

 

 


Kungliga slott

Kungliga slott är långt mer än bara byggnadsstil. Arkitekturen är ett språk som talar om anspråk på storhet. Ludvig XIV är ett med sitt praktfulla Versailles. Maria Theresia skapade ett självporträtt när hon byggde ut sitt Schönbrunn. Men bakom de pampiga fasaderna finns också slott som röjer de kungligas behov av ett privatliv. Kina slott blev en tillflyktsort på Drottningholm. The Royal Pavillion i Brighton var ett excentriskt gömställe för en prins som avskydde hovlivet i London.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund, Erik Thyselius och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Sverige och tilliten

Polisorganisationen är starkt kritiserad och massavhopp av erfarna poliser är ett faktum. Domstolarna har långa väntetider för hanteringen av brottmål. I storstadsområden är den organiserade brottsligheten stark. Håller den starka tillit som funnits i Sverige på att undergrävas och ökar den upplevda otryggheten i landet? Vad bör i så fall göras?

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.