VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Blir det verkligen en ny GroKo?

I förra veckan hoppades politikerna att samtalen om en ny storkoalition (”GroKo”) mellan CDU/CSU och SPD skulle vara avklarade senast på söndag – med måndag och tisdag som buffert utifall mer tid skulle behövas. Uppenbarligen var det nödvändigt – sedan kl. 10 i dag pågår fortfarande förhandlingar mellan Angela Merkel och Martin Schulz i CDU:s partihögkvarter.

Partierna uppges redan vara överens i flera frågor: antalet flyktingar ska i framtiden inte överstiga 180 000–220 000 människor per år samtidigt som möjligheten till familjeåterförening begränsas, Europapolitiken ska lägga i en ny växel och mer pengar ska gå till utbildning, med mera.

Kvar återstår bland annat frågan om införandet av en generell offentligt finansierad socialförsäkring (”Bürgerversicherung”) i stället för dagens system där både offentliga och privata socialförsäkringar samsas. SPD är för ett införande – CDU håller emot.

Kanske är det SPD:s kompromissvillighet i flyktingfrågan som resulterat i det tuffa motståndet från Schulz i socialförsäkringsfrågan. Han är redan kraftigt försvagad och måste kunna visa för sina väljare att SPD kommer att göra en påtaglig skillnad i en eventuell ny GroKo.

Ny information om hur det egentligen går i förhandlingarna tickar ständigt in från tyska nyhetskällor. Hessens ministerpresident Volker Bouffier (CDU) utesluter inte att samtalen kan kollapsa. CSU:s generalsekreterare Andreas Scheuer säger till Die Welt att det inte finns mer tid och att förhandlingarna därför måste avslutas i dag – allt annat är för medborgarna ”orimligt”. 

Strax innan lunch sade förbundskansler Merkel till pressen att båda sidor ”måste vara beredda på smärtsamma kompromisser”. Insatserna är höga – inte minst för Europa som otåligt väntar på ett nytt tyskt ledarskap. Utfallet från förhandlingarna kommer att ha en avgörande betydelse för hur politiken på vår kontinent kommer att utformas under påtaglig tid framöver.

Hur skildras då detta tyska drama i svenska medier? Just nu (kl. 13.39) toppar SvD sin hemsida med en artikel om vinstbegränsningar, SR rapporterar om Moderaternas hårdare regler för asylsökande som fått avslag, SVT har en analys om senaste börsnedgången i USA och DN toppar med att Polen godkänt en lag som gör det straffbart att anklaga landet för medverkan i nazisternas folkmord. Alla mer eller mindre intressanta ämnen. Men visst är det lite märkligt?


Kungliga slott

Kungliga slott är långt mer än bara byggnadsstil. Arkitekturen är ett språk som talar om anspråk på storhet. Ludvig XIV är ett med sitt praktfulla Versailles. Maria Theresia skapade ett självporträtt när hon byggde ut sitt Schönbrunn. Men bakom de pampiga fasaderna finns också slott som röjer de kungligas behov av ett privatliv. Kina slott blev en tillflyktsort på Drottningholm. The Royal Pavillion i Brighton var ett excentriskt gömställe för en prins som avskydde hovlivet i London.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Sverige och tilliten

Polisorganisationen är starkt kritiserad och massavhopp av erfarna poliser är ett faktum. Domstolarna har långa väntetider för hanteringen av brottmål. I storstadsområden är den organiserade brottsligheten stark. Håller den starka tillit som funnits i Sverige på att undergrävas och ökar den upplevda otryggheten i landet? Vad bör i så fall göras?

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.