VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Att bekämpa "fire" med "fury"

Går vi mot ett ordentligt handelskrig med USA? Det verkar tyvärr inte bättre. Som en reaktion på president Trumps stål- och aluminiumtullar svarade EU med att hota om tullar på bland annat bourbon, jordnötssmör och Harley Davidson-motorcyklar. Som motdrag har Vita huset hotat med strafftullar på europeiska bilar. Var det hela ska sluta är det ingen som vet.

I söndagens Agenda (11/3) deltog EU-och handelsminister Ann Linde (S) och europaparlamentarikern Christofer Fjellner (M) för att diskutera tullarna. Båda var överens om att situationen var beklaglig. Men där Fjellner hellre såg att EU inte svarade med samma mynt mot USA och i stället borde vända sig till WTO, försvarade Linde unionens utlysta strafftullar. Det var det som hade fått George W. Bush på andra tankar förra gången det utbröt handelskrig med EU. Dessutom kunde Trumps agerande inte passera ostraffat, upprepade hon flera gånger. Någon närmare motivering till motåtgärderna gavs inte.

Som handelsminister för en medlemsstat i EU är Lindes eget manöverutrymme i just denna fråga kraftigt begränsat, varför vi inte med säkerhet kan veta vad hon egentligen tycker om EU:s strafftullar. Samtidigt var det fascinerande att se en svensk minister uttrycka en så explicit ”öga för öga, tand för tand”-princip och förkasta möjligheten till en lagbaserad lösning (må vara att Trump själv verkar förakta internationell rätt).

Just detta med att ”slå tillbaka” finns ju annars knappt i den svenska diskursen. Vid internationella konflikter är Sverige det land som tydligast propsar på att de ska lösas via FN, vid tvister vänder vi oss till domstolar i stället för att göra upp med nävarna (även om klankulturen på sina håll utmanar denna ordning), i skolan fostras vi till att det är fel att slå tillbaka vid bråk och rätt att gå till läraren (också ett slags högre instans) och ute i förorterna har svenska poliser fått lära sig att vända andra kinden till när de blir förolämpade. Listan kan göras längre.

Men nu har EU:s ledare bestämt sig för att bekämpa ”fire” med ”fury”. Då gäller det för Linde att stämma in i kören.


Veckans bok - 2018

Adam Cwejman, Lotta Gröning, PJ Anders Linder och Erik Thyselius intervjuar aktuella fackboksförfattare under bokmässan i Göteborg. Alla intervjuer sänds textade och kan även ses fritt på Axess Play.

Where Is Life Science Heading In The Future?

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Engelsbergsseminariet 2017: Nationer, stater och imperier

Utvalda föredrag från ett tvådagars seminarium på Engelsbergs bruk 8-10 juni 2017, med titeln: Nation, State and Empire.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast