VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Att bekämpa "fire" med "fury"

Går vi mot ett ordentligt handelskrig med USA? Det verkar tyvärr inte bättre. Som en reaktion på president Trumps stål- och aluminiumtullar svarade EU med att hota om tullar på bland annat bourbon, jordnötssmör och Harley Davidson-motorcyklar. Som motdrag har Vita huset hotat med strafftullar på europeiska bilar. Var det hela ska sluta är det ingen som vet.

I söndagens Agenda (11/3) deltog EU-och handelsminister Ann Linde (S) och europaparlamentarikern Christofer Fjellner (M) för att diskutera tullarna. Båda var överens om att situationen var beklaglig. Men där Fjellner hellre såg att EU inte svarade med samma mynt mot USA och i stället borde vända sig till WTO, försvarade Linde unionens utlysta strafftullar. Det var det som hade fått George W. Bush på andra tankar förra gången det utbröt handelskrig med EU. Dessutom kunde Trumps agerande inte passera ostraffat, upprepade hon flera gånger. Någon närmare motivering till motåtgärderna gavs inte.

Som handelsminister för en medlemsstat i EU är Lindes eget manöverutrymme i just denna fråga kraftigt begränsat, varför vi inte med säkerhet kan veta vad hon egentligen tycker om EU:s strafftullar. Samtidigt var det fascinerande att se en svensk minister uttrycka en så explicit ”öga för öga, tand för tand”-princip och förkasta möjligheten till en lagbaserad lösning (må vara att Trump själv verkar förakta internationell rätt).

Just detta med att ”slå tillbaka” finns ju annars knappt i den svenska diskursen. Vid internationella konflikter är Sverige det land som tydligast propsar på att de ska lösas via FN, vid tvister vänder vi oss till domstolar i stället för att göra upp med nävarna (även om klankulturen på sina håll utmanar denna ordning), i skolan fostras vi till att det är fel att slå tillbaka vid bråk och rätt att gå till läraren (också ett slags högre instans) och ute i förorterna har svenska poliser fått lära sig att vända andra kinden till när de blir förolämpade. Listan kan göras längre.

Men nu har EU:s ledare bestämt sig för att bekämpa ”fire” med ”fury”. Då gäller det för Linde att stämma in i kören.


Kungliga slott

Kungliga slott är långt mer än bara byggnadsstil. Arkitekturen är ett språk som talar om anspråk på storhet. Ludvig XIV är ett med sitt praktfulla Versailles. Maria Theresia skapade ett självporträtt när hon byggde ut sitt Schönbrunn. Men bakom de pampiga fasaderna finns också slott som röjer de kungligas behov av ett privatliv. Kina slott blev en tillflyktsort på Drottningholm. The Royal Pavillion i Brighton var ett excentriskt gömställe för en prins som avskydde hovlivet i London.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Sverige och tilliten

Polisorganisationen är starkt kritiserad och massavhopp av erfarna poliser är ett faktum. Domstolarna har långa väntetider för hanteringen av brottmål. I storstadsområden är den organiserade brottsligheten stark. Håller den starka tillit som funnits i Sverige på att undergrävas och ökar den upplevda otryggheten i landet? Vad bör i så fall göras?

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.