VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

HG Wessberg 1952-2018

Det är med stor sorg jag tar del av beskedet om att HG Wessberg är död. Jag visste att han var sjuk men ville och hoppades att det inte skulle gå så här.

HG var en utomordentligt duglig person: så kapabel att ämbetena och uppdragen sökte sig till honom som dragna av en magnetisk kraft. Han var domare i EU:s revisionsrätt. Han ledde stora komplicerade förhandlingar om förnyelese av kollektivtrafiken. Han var generaldirektör för Bolagsverket och hade tunga poster inom Försvarsmakten, byggbranschen och Industriförbundet. Sin kanske tyngsta insate gjorde han som statsministerns statssekretare under andra halvan av Fredrik Reinfeldts första fyraårsperiod. Han kom in i ett läge präglat av oordning, nervositet och passivitet men fick genom lugn, erfarenhet och gott omdöme snabbt styrsel på saker och ting och var sannolikt den som mer än någon annan gjorde det möjligt för Alliansen att få förnyat förtroende - och detta utan att någonsin förhäva sig själv. Jag var politisk chefredaktör i SvD under den tiden och vi döpte hans insats till Wessbergeffekten. HG var kluven inför berömmet. Visste satte han värde på uppskattande ord, men det var ju inte mot honom som ljuset skulle riktas.

Men. En dag som denna riskerar all duglighet att dölja människan bakom förmågan. HG var så mycket mer än sina arbetsprestationer: en varm, vänlig, vän- och familjekär person. Öppen och glad i samtal. Nyfiken, beläst och kunnig inte minst om det som var gammalt och fornt och med åtminstone ett outgivet bokmanus i skrivbordslådan. Och så marknadsliberal och näringslivsvänlig han var hyste han samtidigt den djupaste respekt för arbetet i stat, politik och förvaltning. Som statssekreterare var HG förstås en del av partipolitiken men hans kynne var i högsta grad ämbetsmannens, vilket framgår vid denna intervju och detta samtal som jag hade glädjen att få göra inom ramen för Axess.

HG hade alltid det gemensamma bästa för ögonen och vann också, glädjande nog, respekt i vida kretsar. Hans bortgång är en förfärlig förlust för hans nära och kära, men förlusten är också rikets.


Kungliga slott

Kungliga slott är långt mer än bara byggnadsstil. Arkitekturen är ett språk som talar om anspråk på storhet. Ludvig XIV är ett med sitt praktfulla Versailles. Maria Theresia skapade ett självporträtt när hon byggde ut sitt Schönbrunn. Men bakom de pampiga fasaderna finns också slott som röjer de kungligas behov av ett privatliv. Kina slott blev en tillflyktsort på Drottningholm. The Royal Pavillion i Brighton var ett excentriskt gömställe för en prins som avskydde hovlivet i London.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Sverige och tilliten

Polisorganisationen är starkt kritiserad och massavhopp av erfarna poliser är ett faktum. Domstolarna har långa väntetider för hanteringen av brottmål. I storstadsområden är den organiserade brottsligheten stark. Håller den starka tillit som funnits i Sverige på att undergrävas och ökar den upplevda otryggheten i landet? Vad bör i så fall göras?

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.