VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Fängelse åt den som fuskar

Det fuskas med maten. Vilket kan göra konsumenten – som trodde sig vara en medveten sådan – lite mörkrädd. Är inte köttet jag köpte nöt utan häst? Och ruttet?

Det är obehagligt, men man behöver kanske inte bli hysterisk. Knepet bör alltid vara att syna, sniffa och slutligen smaka av – för i de allra flesta fall är det det bästa sättet (långt bättre än några bästföredatum) för att avgöra om mat är ätlig.

För jämte matfusket är de fördummande bästföredatumen ett minst lika stort problem. Vi slänger fullt ätbar mat för att vi låter en datummärkning styra, vilket SvD och Maria Ludvigsson skrev klokt om redan i januari.

Men det är samtidigt rätt att skapa incitament för handlare och övriga som hanterar matvaror att vilja göra rätt och riktigt. Fuskar man med maten är det ett bedrägeri som ska straffa sig. Tydligen har tidigare böter inte bitit, eftersom regeringen nu vill införa fängelsestraff på två år  för att mota Olle i grind.

"Det går inte att lugga en flintskallig, men det går att sätta honom i fängelse", säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) om förslaget.

Fängelseidén är inte ny, utan fanns med i straffskalan från Livsmedelsverket redan för tio år sedan. Frågan är hur verksam den är? En fingervisning kan i och för sig vara att fusket ökade när straffen sänktes – något vi kanske ska fundera mer på i den allmänna brottsdebatten.

Förhoppningsvis är hot om fängelsestraff så pass verksamt att vi får ha vår mat ifred. Till dess bör vi vara medvetna konsumenter och fortsätta att tillämpa lite sunt förnuft och lagom skepsis.


Kungliga slott

Kungliga slott är långt mer än bara byggnadsstil. Arkitekturen är ett språk som talar om anspråk på storhet. Ludvig XIV är ett med sitt praktfulla Versailles. Maria Theresia skapade ett självporträtt när hon byggde ut sitt Schönbrunn. Men bakom de pampiga fasaderna finns också slott som röjer de kungligas behov av ett privatliv. Kina slott blev en tillflyktsort på Drottningholm. The Royal Pavillion i Brighton var ett excentriskt gömställe för en prins som avskydde hovlivet i London.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Sverige och tilliten

Polisorganisationen är starkt kritiserad och massavhopp av erfarna poliser är ett faktum. Domstolarna har långa väntetider för hanteringen av brottmål. I storstadsområden är den organiserade brottsligheten stark. Håller den starka tillit som funnits i Sverige på att undergrävas och ökar den upplevda otryggheten i landet? Vad bör i så fall göras?

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.