VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Vi behöver prata om döden

”Det är jag som är Döden” är en känd replik ur Ingmar Bergmans film Sjunde inseglet (1957), men trots den populära klassikern verkar vi svenskar ha svårt för att prata om döden.

Relativt närbelägna länder som Nederländerna, Belgien, Luxemburg och Schweiz tillåter idag (aktiv) dödshjälp. Sverige gör inte det (även om passiv sådan tillämpas genom att man kan tacka nej till vård, men med bieffekten att det kan ta ganska lång tid att faktiskt dö).

Magkänslan är ofta att dödshjälp är fel och därför inte bör praktiseras i Sverige. Men vi kommer aldrig mycket längre än till magkänsla, eftersom diskussionen aldrig tas.

Nu har emellertid Kajsa Dovstad, läkarstudent och liberal skribent, fört ämnet på tal genom rapporten ”Låt mig gå” som släpptes på Timbro idag.

Rapportsläppet föranledde en livlig (!) diskussion huruvida dödshjälp bör införas i Sverige och argument för och emot fördes fram. Dovstad argumenterar för att vi i Sverige bör utreda dödshjälp, bland annat eftersom det är en fråga om frihet och rätten till sitt liv.

Elisabeth Sandlund, opinionsredaktör i kristna tidningen Dagen, och Barbro Westerholm, riksdagsledamot Liberalerna, kommenterade rapporten och ämnet.

Politikerna tar sig inte an frågan och Läkarförbundet är i dagsläget emot ett införande. Men det borde inte ligga hos läkarna, sa Barbro Westerholm, utan göras till en medborgarfråga.

Dödshjälp skadar alla så den palliativa vården bör istället utökas och förbättras, sa Elisabeth Sandlund. Men en utökad palliativ vård och aktiv dödshjälp behöver inte utesluta varandra, svarade Kajsa Dovstad.

Ämnet är svårt och jag förstår att det lätt blir magkänslan som styr. Inte minst eftersom vi inte bekantat oss med frågans eventuella för- och nackdelar. Därför tycker jag att man ska läsa Dovstads rapport och fundera lite; är det här en frihetsfråga för individen och dess anhöriga? Är det något som bör införas eller ej?

Under tiden får svenska medborgare helt enkelt fortsätta vänta på att Döden kommer för att hämta oss på naturlig väg – oavsett hur smärtsam och svår den kan vara.


Kungliga slott

Kungliga slott är långt mer än bara byggnadsstil. Arkitekturen är ett språk som talar om anspråk på storhet. Ludvig XIV är ett med sitt praktfulla Versailles. Maria Theresia skapade ett självporträtt när hon byggde ut sitt Schönbrunn. Men bakom de pampiga fasaderna finns också slott som röjer de kungligas behov av ett privatliv. Kina slott blev en tillflyktsort på Drottningholm. The Royal Pavillion i Brighton var ett excentriskt gömställe för en prins som avskydde hovlivet i London.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Sverige och tilliten

Polisorganisationen är starkt kritiserad och massavhopp av erfarna poliser är ett faktum. Domstolarna har långa väntetider för hanteringen av brottmål. I storstadsområden är den organiserade brottsligheten stark. Håller den starka tillit som funnits i Sverige på att undergrävas och ökar den upplevda otryggheten i landet? Vad bör i så fall göras?

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.