VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Lögn, lögn och förbannad RT

Vad är sanning, egentligen? Under andra halvan av 1900-talet och framåt blev föreställningen att det inte finns någon ”sanning” populär bland Västvärldens intelligentia. Verkligheten var konstruerad, och de värden som bar upp den var inte bättre eller sämre än någonting annat. Postmodernismen var född. Den öppnade visserligen för ett oändligt antal sätt att se på världen – men ledde i förlängningen oundvikligen till nihilism och värderelativism.  

Idéerna fick förnyad kraft efter Sovjetunionens fall, då vänsterintellektuella behövde nya dogmer att ty sig till efter socialismens misslyckande. Marx hade fel – men man ville inte heller bekänna sig till den liberala demokratins och kapitalismens evangelium. Utan en tydlig ideologisk fiende i Sovjet blev idédebatten förslappad. Resultatet: 30 år senare har postmodernismens tankegods ”tågat genom institutionerna” och blivit en del av den västerländska diskursen – och det med en helt annan styrka jämfört med på 1960-talet. I Sverige är det tyvärr i skolan som denna utveckling fått tydligast genomslag.   

I Kreml har man sedan länge insett postmodernismens destruktiva kraft och hur den kan användas mot oss – tankarna utgör en bärande del i Rysslands militärdoktrin. I Peter Pomerantsevs bok ”Ingenting är sant och allting är möjligt” (Ordfront, 2016) beskriver författaren hur Putinregimen via mediebolaget RT (tidigare Russia Today) använder information för att underminera demokratin i Väst. Sanningar blandas med lögner och tusentals olika versioner av ”verkligheten” pumpas ut från RTs nyhetsstationer över hela världen. Syftet är inte att få oss i Väst att nödvändigtvis tro på vad som sägs – utan att vi ska tvivla på oss själva. ”Vad är sant? Spelar det någon roll? Är det inte ändå samma lögner här som där? Med vilken rätt dömer vi Putin?” Och så vidare.

Ingeting av det som står ovan är nytt – tvärtom skrivs det spaltmeter varje dag om Rysslands informationskrig mot Väst. Därför är det förvånande, och nedslående, att gårdagens avsnitt av Agenda hade ett inslag där RTs chefredaktör intervjuades (cirka 12 minuter in).

Nedslående eftersom intervjun inte kan beskrivas som något annat än en PR-seger för Kreml. I början av inslaget slår man inte fast att RT är en propagandakanal utan redaktionen lyfter i stället att andra menar att den är Kremlvänlig och ”ur västlig synvinkel för obalanserad i sin utrikesrapportering”. Så reduceras verkligheten till olika partsinlagor där ingen verklighet ges företräde för någon annan. 1-0 till RT. Därefter hade den svenska reportern litet att sätta emot chefredaktörens aggressiva svada om hur orättvist hennes land skildrades i västliga medier. Attack följde på attack om hur missvisande den svenska Rysslandsrapporteringen var. Att reportern nästan ursäktande förklarade att han faktiskt gjort ett positivt inslag om rysk getost föll inte i god jord hos chefredaktören. 2-0 till RT. Att chefredaktören fått igenom att hela intervjun skulle sändas oklippt måste också höra till ovanligheterna. 3-0 till RT.  

Som tittare blir huvudupplevelsen av inslaget att RTs syfte främst är att visa upp ett annat perspektiv på Ryssland som motvikt till det perspektiv Väst har av landet. Att det faktiskt finns en verklighet att förhålla sig till var däremot ett perspektiv som inte slog igenom i Agenda.

Inslaget visar hur stark den postmoderna idén är och hur den spelar Putinregimen i händerna. Att en av landets tyngsta samhällsredaktioner inte verkar vara bättre förbredda på hur man bör hantera propangandaktörer som RT är oroande.

Lästips: Förutom tidigare nämnda bok av Pomerantsev rekommenderas ”Vilseledning” (2016) av Stefan Olsson och ”Inget är på riktigt” (artikel i Axess 2015) samt ”Putins postmoderna propaganda” (Axess TV 2015).     


Panelen

Erik Thyselius och Axess-panelen analyserar veckans viktigaste händelser. Varannan söndag kl. 22.00 på Axess TV, eller när det passar på våra övriga plattformar.

Where Is Life Science Heading In The Future?

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Engelsbergsseminariet 2017: Nationer, stater och imperier

Utvalda föredrag från ett tvådagars seminarium på Engelsbergs bruk 8-10 juni 2017, med titeln: Nation, State and Empire.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast