VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Visa inte vit flagg för brottsligheten!

”Visa inte vit flagg inför brottsligheten!”, det var före detta polischef Joseph Nugents budskap till publiken under ett frukostsamtal arrangerat av oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) i måndags. Temat var vad Stockholm kan lära sig av New Yorks trygghetsarbete.

Nugent, med över två decennieers erfarenhet som patrullerande polis, berättade att invånarna i New York i slutet på 80-talet satte upp lappar i sina bilar på vilka det stod att det inte fanns något av värde att stjäla i dem. Både politiker och medborgare hade gett upp inför den grasserande brottsligheten och, med Nugents ord, viftat med en ”vit flagga” inför kriminaliteten.

Denna inställning kom att ändras radikalt under borgmästaren Rudy Giuliani och polischefen William Bratton 1994. Tack vare nolltolerans mot klotter, nedskräpning och vandalism lyckades polisen – tillsammans med en modell där varje lokal polismästare har ett tydligt ansvar för brottsligheten i respektive distrikt – att reducera kriminaliteten och skapa trygga miljöer för invånarna.

Praktiken byggde till stora delar på ”broken window”-teorin; låter man områden förslummas och nedprioriterar mindre allvarlig brottslighet leder detta på sikt till utbredd förslumning och grövre brottslighet.  

Resultatet drygt 20 år senare imponerar: 1994 begicks 1 600 mord i New York. 2017 var motsvarande antal 290. 1994 begicks 400 000 grova brott. 2017 var motsvarande antal 5 700.  

En annan viktig faktor för New Yorks framgångar är modellen med så kallade ”BIDs” (Business Improvement Districts), det vill säga frivilliga samarbeten mellan privata och offentliga aktörer samt boende (i USA kan dock medlemskap i en ”BID” ibland vara tvingande).

Kati Salomon, chef för Bryant Park, en populär stadspark mitt på Manhattan och förebild för hur en ”BID” kan fungera, berättade om hur folk undvek platsen i slutet på 80-talet (då mer känd som ”Needle Park”). I dag har de lokala affärsidkarna tillsammans med stadens myndigheter skapat en av New Yorks populäraste parker. Regelbunden polisnärvaro, väktare och parkvärdar samt statistik över andelen män och kvinnor som besöker parken, har bidragit till en trygg miljö. Målet med statistikföringen är att det ska vara fler kvinnor än män i parken, då detta bidrar till ökad trygghet, förklarade Salomon.

Moderaterna i Stockholm vill införa systemet med BIDs på 12 platser i staden. Med tanke på de positiva erfarenheterna från New York och att brottsutvecklingen i Stockholm just nu går åt fel håll är det ingen dum idé.

Stockholm är fortfarande en relativt trygg stad och det finns tid att vända utvecklingen, sade Nugent. Men han varnade också för att låta utvecklingen gå så långt att medborgarna, likt New Yorkborna på 80-talet, måste visa ”vit flag inför brottsligheten”. Det är väldigt långt ifrån den ”hjälp oss, hjälp oss”-inställning som präglat svenskt polisväsende på senare år.


Kungliga slott

Kungliga slott är långt mer än bara byggnadsstil. Arkitekturen är ett språk som talar om anspråk på storhet. Ludvig XIV är ett med sitt praktfulla Versailles. Maria Theresia skapade ett självporträtt när hon byggde ut sitt Schönbrunn. Men bakom de pampiga fasaderna finns också slott som röjer de kungligas behov av ett privatliv. Kina slott blev en tillflyktsort på Drottningholm. The Royal Pavillion i Brighton var ett excentriskt gömställe för en prins som avskydde hovlivet i London.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Sverige och tilliten

Polisorganisationen är starkt kritiserad och massavhopp av erfarna poliser är ett faktum. Domstolarna har långa väntetider för hanteringen av brottmål. I storstadsområden är den organiserade brottsligheten stark. Håller den starka tillit som funnits i Sverige på att undergrävas och ökar den upplevda otryggheten i landet? Vad bör i så fall göras?

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.