VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Kommer redaktionen för faktiskt.se att granska "kåtan" i Stenträsket?

Tidningen Barometern-OT:s politiska chefredaktör Martin Tunström skrev i går om bristerna i nyhetsrapporteringen kring den ”kåta” i samhället Stenträsk i Storuman som eldades upp av myndigheterna. Kontrasten mellan mediernas berättelse om kampen mellan ursprungsbefolkning och förtryckande stat jämte verkligheten är stor – det var ingen åldersstigen kåta som brändes ned av kronofogden.     

Enligt Länsstyrelsen i Västerbotten var byggnaden ett nyuppfört svartbygge vid tiden för anmälan 2011. Ärendet är vidare avgjort i Mark- och miljööverdomstolen. Det hindrade inte kultur- och demokratiminister Alice Bah Kunhke (MP) att ta ställning i frågan och kritisera myndigheterna hårt på sociala medier.

DN, SvD, SR och SVT är några av redaktionerna som skrivit om ”kåtan” och dess ägares kamp mot Länsstyrelsen och kronofogdar. Samma mediebolag är med och finansierar satsningen faktiskt.se, vars syfte är att granska nyheter och påståenden som förs fram i valrörelsen och ”…annat digitalt medieinnehåll som på olika sätt har med politik att göra och som sprids i offentligheten”.

Här har en minister i regeringen tydligt tagit ställning offentligt i en sakfråga baserat på en missvisande medierapportering. Allt detta under ett valår. Som utomstående bedömare uppfyller fallet med råge de krav som faktiskt.se ställer upp för att kvalificera sig för en granskning.

Om redaktionen däremot inte väljer att granska nyhetsbevakningen om ”kåtan” blir det svårt att inte ge belackarna av hela faktagranskningsprojektet rätt: gärna granskning av makten – så länge granskare och granskade inte sitter i samma båt.        


Kungliga slott

Kungliga slott är långt mer än bara byggnadsstil. Arkitekturen är ett språk som talar om anspråk på storhet. Ludvig XIV är ett med sitt praktfulla Versailles. Maria Theresia skapade ett självporträtt när hon byggde ut sitt Schönbrunn. Men bakom de pampiga fasaderna finns också slott som röjer de kungligas behov av ett privatliv. Kina slott blev en tillflyktsort på Drottningholm. The Royal Pavillion i Brighton var ett excentriskt gömställe för en prins som avskydde hovlivet i London.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Sverige och tilliten

Polisorganisationen är starkt kritiserad och massavhopp av erfarna poliser är ett faktum. Domstolarna har långa väntetider för hanteringen av brottmål. I storstadsområden är den organiserade brottsligheten stark. Håller den starka tillit som funnits i Sverige på att undergrävas och ökar den upplevda otryggheten i landet? Vad bör i så fall göras?

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.