VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Svensk och tysk socialdemokrati inför samma dilemma

En kandidatur som offentliggjordes för sent, hybris följt av panik, bristande koordinering i partihögkvarteret och en otydlig kampanj. Dessa faktorer pekas ut som huvudorsakerna till SPD:s dåliga valresultat förra hösten i en eftervalsanalys beställd av partiet, rapporterar flera tyska medier i dag.

I början av 2017 trodde de flesta fortfarande att den dåvarande ledaren för SPD, Sigmar Gabriel, skulle bli partiets kanslerkandidat. Förvirringen, även inom SPD, var därför stor när Gabriel oväntat annonserade Martin Schulz kandidatur i en tidningsintervju. Tiden för att hinna förbereda kampanjmaskineriet ordentligt blev därför knapp.

Den efterföljande ”Schulz”-effekten, då SPD visade uppåt 30 procent i vissa opinionsmätningar, gjorde kampanjen oförberedd på nederlagen i de efterföljande delstatsvalen. I takt med att valförlusterna avlöste varandra blev Schulz redan från början otydliga valkampanj allt spretigare. ”Valarbetarna kunde inte svara på fem saker som partiet ville kämpa för i valrörelsen”, skriver Süddeutsche Zeitung. Så gick det som det gick.

För att undvika ett nytt katastrofval har nuvarande partiledare Andrea Nahles bland annat lovat att partiets kanslerkandidat ska presenteras i god tid före nästa val. Kevin Kühnert, ordförande för SPD:s ungdomsförbund och stark kritiker till storkoalitionen, har även bjudits in till en arbetsgrupp av Nahles, vilket kan tolkas som en del i ett försök till nystart.

En bättre kampanjorganisation, en ny kommunikationsstrategi och en rörelse bort bort från den ”pragmatiska mellanvägen” (min tolkning: göra en vänstergir) är några av rapportförfattarnas råd till partiledningen. Utan att för den skull dra på för stora växlar, så påminner råden till inte obetydliga delar om de som Aftonbladets ledarsida och S-debattörer som Göran Greider och Daniel Suhonen torgför.

Dilemmat för både den svenska och tyska socialdemokratin är att det som varit respektive partis historiska styrka, pragmatismen, nu målas upp som ett problem. Det skulle inte förvåna undertecknad om Socialdemokraterna kommer att författa en eftervalsanalys med ungefär liknande slutsatser lagom till nästa vår.

Kanske är radikalisering vägen framåt för S och SPD, men det innebär också att tiden då socialdemokratin kunde göra anspråk på att vara en samlande politisk kraft för evigt är förbi. Dessutom, vilket statsvetaren Andreas Johansson Heinö påpekar i Borås Tidning (27/5), infinner sig frågan varför en vänsterväljare skulle rösta på ett radikaliserat S och inte på Vänsterpartiet? Samma logik gäller rimligen för tyska SPD.


Kungliga slott

Kungliga slott är långt mer än bara byggnadsstil. Arkitekturen är ett språk som talar om anspråk på storhet. Ludvig XIV är ett med sitt praktfulla Versailles. Maria Theresia skapade ett självporträtt när hon byggde ut sitt Schönbrunn. Men bakom de pampiga fasaderna finns också slott som röjer de kungligas behov av ett privatliv. Kina slott blev en tillflyktsort på Drottningholm. The Royal Pavillion i Brighton var ett excentriskt gömställe för en prins som avskydde hovlivet i London.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Sverige och tilliten

Polisorganisationen är starkt kritiserad och massavhopp av erfarna poliser är ett faktum. Domstolarna har långa väntetider för hanteringen av brottmål. I storstadsområden är den organiserade brottsligheten stark. Håller den starka tillit som funnits i Sverige på att undergrävas och ökar den upplevda otryggheten i landet? Vad bör i så fall göras?

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.