VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Ett inte så radikalt bakslag

Ska politiker främst agera ideologisk förtrupp i ett samhälle, eller inta en mer lyhörd inställning gentemot väljarnas i regel mer jordnära åsikter? Om en demokrati ska fungera någorlunda väl måste politikerna växelvis ägna sig åt både och. Under lång tid har dock både det politiska och mediala etablissemanget i Sverige befunnit sig i den ena änden av extremen, då de drivit en långt radikalare agenda än vad många medborgare velat ha.

Det är temat för författaren och lobbyisten Markus Uvells senaste bok med den passande titeln ”Bakslaget: Radikalt etablissemang, konservativa värderingar” (Timbro, 2018).

Den generösa flyktingpolitiken, fixeringen vid symbolfrågor, normkritik och separatistisk identitetspolitik är samtliga exempel på frågor där representanter inom både partier och media drivit på hårt utan att för den skull ha ett särskilt stort stöd bland befolkningen. Resultatet har blivit ett ideologiskt bakslag för hela det svenska etablissemanget, vars tydligaste uttryck är det växande stödet för Sverigedemokraterna.

Trots fonden av ökad misstro mot samhällsinstitutionerna och minskad framtidsoptimism hos betydande delar av befolkningen, är Uvells grundbudskap positivt. Den ”konservativa” vågen är framförallt en signal från väljarna att partierna ska sluta ägna sig åt livsstilsrelaterade symbolfrågor (som möjligen entusiasmerar delar av den urbana eliten) och i stället försöka se till att grundläggande samhällsfunktioner fungerar. Att regeringen skickar fem (5) ministrar till Upplands-Väsby för att inviga några laddstolpar är bara ett i raden av nedslående exempel i närtid på symbolfrågornas seger i politiken.

Idén att stora samhällsförändringar inte ska förstöra det som redan fungerar, att samhället kan lära av tidigare generationers erfarenheter och att det inte är fel med könsroller så länge man väljer dem själv är också konservativa föreställningar som har stöd i breda folklager, visar Uvell i sin bok. Sunt förnuft, skulle man också kunna kalla det.

Uvell gör även några intressanta observationer som kan ha bäring för sammanhållningen inom borgerligheten. Förutom skillnaden i synen på migration och invandring så avviker Centerpartiets väljare i flera andra frågor jämfört med övriga alliansväljare. På frågan om politikens uppgift ”bör vara att lösa praktiska problem i medborgarnas vardag och inte att tala om hur de ska leva”, så svarar nästan hälften så stor andel av C:s väljare ”ja” (25 %) på frågan jämfört med de övriga allianspartiernas sympatisörer (mellan 45-50 %).

Liknande mönster finns i synen på kristendomens ställning i Sverige och inställningen till ökat expert- och politikerstyre (C:s väljare placerar sig här till vänster om socialdemokratiska väljare). Uvell understryker att klyftan inte är ”avgrundsdjup” mellan C och de övriga allianspartierna, men reser frågan om hur omfattande ”ett parlamentariskt samarbete kan vara och fortfarande fungera?”.

För den som vill förstå i vilken riktning det politiska landskapet rör sig mot rekommenderas ”Bakslaget” – inte minst till de politiker som just nu famlar efter förklaringar till varför deras parti viker i opinionen.  


Kungliga slott

Kungliga slott är långt mer än bara byggnadsstil. Arkitekturen är ett språk som talar om anspråk på storhet. Ludvig XIV är ett med sitt praktfulla Versailles. Maria Theresia skapade ett självporträtt när hon byggde ut sitt Schönbrunn. Men bakom de pampiga fasaderna finns också slott som röjer de kungligas behov av ett privatliv. Kina slott blev en tillflyktsort på Drottningholm. The Royal Pavillion i Brighton var ett excentriskt gömställe för en prins som avskydde hovlivet i London.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Sverige och tilliten

Polisorganisationen är starkt kritiserad och massavhopp av erfarna poliser är ett faktum. Domstolarna har långa väntetider för hanteringen av brottmål. I storstadsområden är den organiserade brottsligheten stark. Håller den starka tillit som funnits i Sverige på att undergrävas och ökar den upplevda otryggheten i landet? Vad bör i så fall göras?

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.