VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Ett inte så radikalt bakslag

Ska politiker främst agera ideologisk förtrupp i ett samhälle, eller inta en mer lyhörd inställning gentemot väljarnas i regel mer jordnära åsikter? Om en demokrati ska fungera någorlunda väl måste politikerna växelvis ägna sig åt både och. Under lång tid har dock både det politiska och mediala etablissemanget i Sverige befunnit sig i den ena änden av extremen, då de drivit en långt radikalare agenda än vad många medborgare velat ha.

Det är temat för författaren och lobbyisten Markus Uvells senaste bok med den passande titeln ”Bakslaget: Radikalt etablissemang, konservativa värderingar” (Timbro, 2018).

Den generösa flyktingpolitiken, fixeringen vid symbolfrågor, normkritik och separatistisk identitetspolitik är samtliga exempel på frågor där representanter inom både partier och media drivit på hårt utan att för den skull ha ett särskilt stort stöd bland befolkningen. Resultatet har blivit ett ideologiskt bakslag för hela det svenska etablissemanget, vars tydligaste uttryck är det växande stödet för Sverigedemokraterna.

Trots fonden av ökad misstro mot samhällsinstitutionerna och minskad framtidsoptimism hos betydande delar av befolkningen, är Uvells grundbudskap positivt. Den ”konservativa” vågen är framförallt en signal från väljarna att partierna ska sluta ägna sig åt livsstilsrelaterade symbolfrågor (som möjligen entusiasmerar delar av den urbana eliten) och i stället försöka se till att grundläggande samhällsfunktioner fungerar. Att regeringen skickar fem (5) ministrar till Upplands-Väsby för att inviga några laddstolpar är bara ett i raden av nedslående exempel i närtid på symbolfrågornas seger i politiken.

Idén att stora samhällsförändringar inte ska förstöra det som redan fungerar, att samhället kan lära av tidigare generationers erfarenheter och att det inte är fel med könsroller så länge man väljer dem själv är också konservativa föreställningar som har stöd i breda folklager, visar Uvell i sin bok. Sunt förnuft, skulle man också kunna kalla det.

Uvell gör även några intressanta observationer som kan ha bäring för sammanhållningen inom borgerligheten. Förutom skillnaden i synen på migration och invandring så avviker Centerpartiets väljare i flera andra frågor jämfört med övriga alliansväljare. På frågan om politikens uppgift ”bör vara att lösa praktiska problem i medborgarnas vardag och inte att tala om hur de ska leva”, så svarar nästan hälften så stor andel av C:s väljare ”ja” (25 %) på frågan jämfört med de övriga allianspartiernas sympatisörer (mellan 45-50 %).

Liknande mönster finns i synen på kristendomens ställning i Sverige och inställningen till ökat expert- och politikerstyre (C:s väljare placerar sig här till vänster om socialdemokratiska väljare). Uvell understryker att klyftan inte är ”avgrundsdjup” mellan C och de övriga allianspartierna, men reser frågan om hur omfattande ”ett parlamentariskt samarbete kan vara och fortfarande fungera?”.

För den som vill förstå i vilken riktning det politiska landskapet rör sig mot rekommenderas ”Bakslaget” – inte minst till de politiker som just nu famlar efter förklaringar till varför deras parti viker i opinionen.  


Veckans bok - 2018

Adam Cwejman, Lotta Gröning, PJ Anders Linder och Erik Thyselius intervjuar aktuella fackboksförfattare under bokmässan i Göteborg. Alla intervjuer sänds textade och kan även ses fritt på Axess Play.

Where Is Life Science Heading In The Future?

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Engelsbergsseminariet 2017: Nationer, stater och imperier

Utvalda föredrag från ett tvådagars seminarium på Engelsbergs bruk 8-10 juni 2017, med titeln: Nation, State and Empire.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast