VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

"1968" då och nu

På senare tid har tankefiguren att svensk borgerlighet står inför ett eget ”1968” dykt upp med jämna mellanrum i debatten. Senast var det Liberalernas Jan Björklund som använde liknelsen i söndagens avsnitt av Agenda i ett, om vi ska vara ärliga, spretigt inslag om riksdagsledamoten Hanif Bali (m), tonen i sociala medier och den svenska ”alt-right” rörelsen. Björklund menade att borgerligheten måste vara noga med att rida spärr mot högerextrema influenser, på samma sätt som socialdemokratin höll stånd mot bokstavsvänstern 1968 och åren som följde.

Inslaget fick mig att fundera över analogin om ett borgerligt ”1968” och svensk historieskrivning. För socialdemokratin symboliserade visserligen ”-68” i någon mån valet mellan att fortsätta vara ett statsbärande parti eller att duka under för sekterismens krav på total omstöpning av samhället. Revolutionen uteblev som bekant – S övergav inte demokratins grundprinciper.

Men hur väl höll partiet stånd mot sin tids extremer? Under Olof Palme gjorde partiet en kraftig gir vänsterut – en rörelse driven till inte obetydlig del av de radikala stämningar som fanns inom vänstern vid denna tid. Därtill värvades flera personer med radikal världsåskådning till förvaltningen av S i hopp om att systemet skulle ”pacificera” dem. Följden blev en växelverkan mellan institutionernas dämpande effekt på dessa individer och individernas radikaliserande av institutionerna. Efterverkningarna lever vi med än i dag.

Ett annat exempel på arvet från ”-68” är det extrema förslaget att socialisera näringslivet, som letade sig in ända upp till socialdemokratins partiledning och kulminerade i och med striden om löntagarfonderna. (För en sammanfattning av denna period rekommenderas Claes Arvidssons bok ”Ett annat land – Sverige och det långa 70-talet”).

Har Björklund fel när han säger att S höll stånd vänsterut? Nej, de värsta vänsteravarterna släpptes aldrig in i den socialdemokratiska värmen och partiet lade därtill ned stora resurser på att kartlägga dessa (och andra, helt oskyldiga, ska tilläggas).

Men bilden som ibland ges av ett partietablissemang som resolut sade ”nej” till alla former av extremism, symboliserat i form av det ödesdigra årtalet 1968, synes något förenklad. Förhoppningsvis kommer borgerligheten att lyckas stå emot bättre än gårdagens socialdemokrati.


Kungliga slott

Kungliga slott är långt mer än bara byggnadsstil. Arkitekturen är ett språk som talar om anspråk på storhet. Ludvig XIV är ett med sitt praktfulla Versailles. Maria Theresia skapade ett självporträtt när hon byggde ut sitt Schönbrunn. Men bakom de pampiga fasaderna finns också slott som röjer de kungligas behov av ett privatliv. Kina slott blev en tillflyktsort på Drottningholm. The Royal Pavillion i Brighton var ett excentriskt gömställe för en prins som avskydde hovlivet i London.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Sverige och tilliten

Polisorganisationen är starkt kritiserad och massavhopp av erfarna poliser är ett faktum. Domstolarna har långa väntetider för hanteringen av brottmål. I storstadsområden är den organiserade brottsligheten stark. Håller den starka tillit som funnits i Sverige på att undergrävas och ökar den upplevda otryggheten i landet? Vad bör i så fall göras?

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.