VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Expressens Frida Stranne pratar strunt om de rödgröna kraven på USA

Statsvetaren Frida Stranne skriver i Expressen och manar till en mer nyanserad syn på USA i den svenska utrikesdebatten. Hon anser att svensk opinion präglas av en naiv och okritisk hållning, där amerikansk militär närvaro och aktivitet runt om i världen alltid ses som något gott. Jag vet inte riktigt i vilka forum hon möter denna ensidiga blåögdhet, min bild av debatten är en annan, men självklart har hon rätt i att det är bra med ett eftertänksamt och analytiskt förhållningssätt. Alla amerikanska insatser genom åren har inte precis blivit hejdundrande succéer.

Men när hon tar mig som exempel på ett reflexmässigt USA-kramande som "punkterade ett helt relevant och viktigt samtal" måste jag protestera. 

Stranne skriver. "Ta exempelvis debatten som följde av att just vänstern våren 2010 ifrågasatte amerikanska militärbasers konsekvenser för världen och om amerikansk närvaro och militära inblandning ibland kan leda till en negativ konfliktutveckling. Att lyfta denna fråga beskrevs genast av Carl Bildt som ansvarslöst och 'oseriöst flum'. PJ Anders Linder menade att det var naivt och 'farligt' att ifrågasätta amerikansk truppnärvaro i världen..."

Det låter ju inget vidare. Tänk att bara avfärda någon som inte vill annat än "ifrågasätta" och "lyfta frågan" om inte USA-näraro kan ge problem "ibland".

Men nu var det inte sådan försiktighet det hela gällde. Det handlade om ett utrikespolitiskt program inför valet 2010 som vänsterpartierna V, MP och S kom överens om i februari samma år och som innebar krav på att USA skulle avveckla alla sina "militärbaser utanför landets gränser". Vad vänsterpartierna hade skrivit ihop sig om var inte vikten att föra ett reflekterande och analytiskt samtal. De hade tvärtom producerat ett gemensamt dokument där det ställdes kategoriska krav på att USA skulle stänga alla sina utlandsbaser: oavsett konsekvenser, oavsett vad Ryssland och Kina gjorde, oavsett vad värdländernas regeringar ville.

- Det är en svensk position gentemot USA. De ska avveckla alla baser utanför landets gränser, sade Vänsterpartiets Hans Linde till SvD:s reporter Mikael Holmström.

- Även i Afghanistan, Sydkorea och Tyskland? undrade Holmström. Och Linde svarade:

–Ja. Det står i överenskommelsen. Där finns inga undantag. Vi ska ha en svensk position för nedrustning och avspänning. Det är viktigt att USA avvecklar sin militära närvaro runt om på jordklotet.

Socialdemokraternas Urban Ahlin blir föga förvånande mycket besvärad av Mikael Holmströms frågor och betonar att det hela är lite utopiskt och rör sig om planer på oerhört lång tid.

Likafullt handlade det om ett dokument med förankring i de tre partiledningarna och som skulle ligga till grund för svensk utrikespolitik. Idén var alltså inte att det borde föras debatt utan att en ny svensk regering skulle göra det till sin politik att läxa upp Washington och kräva att USA övergav alla (!) sina allierade. "Inga undantag" fick göras.

Förtjänar detta att beskrivas i termer av flum och naivitet? Ja, det är klart att det gör. Det kanske även Frida Stranne hade tyckt om hon brytt sig om att ta reda på vad det hela var fråga om.

 


Panelen

Erik Thyselius och Axess-panelen analyserar veckans viktigaste händelser. Varannan söndag kl. 22.00 på Axess TV, eller när det passar på våra övriga plattformar.

Where Is Life Science Heading In The Future?

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Engelsbergsseminariet 2017: Nationer, stater och imperier

Utvalda föredrag från ett tvådagars seminarium på Engelsbergs bruk 8-10 juni 2017, med titeln: Nation, State and Empire.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast