VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Från skygglappar till skyddsvästar

ambulans.jpg

Ambulans i Uppsala. Foto: Wikpedia

När SVT Nyheter helt sakligt meddelar att Stockholms region utreder inköp av skyddsvästar till ambulanspersonal inser man att väldigt mycket har hänt sedan debatten om ”no-go”-zoner.

2015 intervjuade Paulina Neuding Ambulansförbundets dåvarande ordförande Henrik Johansson om det allt grövre våldet mot blåljuspersonal i framförallt utanförskapsområdena: jämfört med början på 1990-talet hade våldet både ändrat karaktär och blivit allt mer utbrett.

Då var fortfarande den svenska samhällsdebatten fixerad vid vilka ord och begrepp som var ok att använda för att beskriva förhållandena i våra förorter. ”No-go zon” var definitivt ett ”no-go”-ord för många journalister och skribenter. 2017 intervjuade Neuding nuvarande ordförande för fackförbundet, Gordon Grattidge, som konstaterade att våldet mot blåljuspersonal fortsatt var grovt och ett ökande problem. Införandet av skyddsvästar var en åtgärd som Ambulansförbundet länge drivit.

Som jag minns det var debatten då fortfarande mer eller mindre upptagen vid beskrivningen av verkligheten snarare än verkligheten i sig (och är så fortfarande, om än att det nu är ”Sverigebilden” som står i fokus).

Neudings intervjuer med Ambulansförbundet togs inte emot väl av alla. Vad hade hon för motiv, egentligen? Handlade inte intervjuerna om att svårtmåla förorten, egentligen? Visst var detta illa förtäckt opinionsbildning för ett visst parti, egentligen?    

Sedan dess har en del hänt. Den epistemologiska debatten om huruvida det finns eller inte finns ”no-go”-zoner har sedan länge drunknat i dånet från gängens bombdåd och publika avrättningar av varandra och förbipasserande.

Ett exempel på hur snabbt normaliseringen av en i grunden onormal situation har gått: i går rapporterade SVT Nyheter Stockholm om att regionen funderar på att följa Uppsalas exempel och köpa in skyddsvästar till ambulanspersonalen. Finanslandstingsråd Irene Svenonius konstaterar sakligt att orsaken är det kraftigt ökade våldet mot ambulanspersonal – 40 procent av de anställda vittnar om att de utsatts för hot och våld. Inslaget är på knappt 40 sekunder. Mer tyngd än så ges inte nyheten.      

Att det fanns de som uppfattade Neudings intervjuer med Ambulansförbundet som kontroversiella framstår som, om möjligt, ännu mer obegripligt i dag.     


Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future? 2018

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast