VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Vem blir på gott humör av SCB?

SCB:s decembermätning tas säkert emot med viss lättnad av Socialdemokraterna. Deras 26,3 procent är visserligen det lägsta stöd som SCB har uppmätt för partiet, men det är högre än hos andra institut och för andra partier. S-nivån har ofta varit relativt hög hos SCB och man kan undra hur väl Socialdemokraternas tunga senhöst har fångats upp i denna undersökning, men partiet är säkert inte så kinkigt när det gäller goda nyheter.

Det mer remarkabla är SD:s uppgång till 22,6 procent: klart högre än någonsin förut (och drygt fyra procentenheter högre än för Moderaterna). Jämfört med valet kan partiet också glädja sig åt att man utövar dragningskraft i alla riktningar utom Miljöpartiets.Till och med Vänsterpartiet har enligt SCB bidragit med en nettoström på 0,2 procentenheter. Det allra största flödet kommer dock från just M, som tappat 2,3 procentenheter netto. Moderaternas politikomläggning må ha skett men trovärdigheten har inte hunnit i kapp och partiet är fattigt på egna profilfrågor med stark dragningskraft i rådande stämningsläge. Omläggningen av migrations- och kriminalpolitiken har varit helt nödvändig, men när den ekonomiska politiken är utanför fokus riskerar man att hamna i SD:s skugga.

Samtidigt kan Moderaterna glädjas åt att man går fram jämfört med ökenresultatet i maj. Läget är svårt men inte hopplöst.

Liberalerna landar på 4,1 procent och lär säkert fästa större vikt vid detta än att felmarginalen anges till plus/minus 0,4 procentenheter. Även om det inte är statistiskt säkerställt att man ligger över kvalgränsen känns det säkert väldigt mycket bättre med 4,1 än med 3,7 procent som i SCB:s majmätning. En kontrast till denna beskedliga men moralstärkande signal finns dock i analysen av väljarflödena mellan valet 2018 och den aktuella mätningen. Där framgår att L har tappat väljare åt alla håll: Till M. Till C. Till KD. Till SD. Tappet till M+KD+SD är 1,2 procentenheter, tappet till C 0,4 procentenheter, vilket ger en fingervisning om vad en stor grupp tidigare L-väljare tycker om Jöken, men framför allt får L besked om att partiet fortfarande står otydligt inför väljarna och saknar dragningskraft. På något sätt känns det typiskt att partiet sedan SCB-mätningen i maj har sin enda nettorörelse i form av ett tapp till "vet ej". Nyamko Sabuni behöver lägga ut en begripligare kurs.


Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future? 2018

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast