VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Brobyggaren Joakim Ruist

RUISTJOAKIM.jpg

Joakim Ruist har rätt om asylrätten. Foto: SNS 

Få frågor i offentligheten har samma politiska och moraliska laddning som migrationsfrågan. Även efter migrationskrisen 2015, då den förra regeringen sades lägga sig på EU:s ”miniminivå”, fortsätter synen på hur stor och vilken typ av migration Sverige bör ha att splittra partierna.

Tydligast är sprickan inom borgerligheten, även om C och KD ironiskt nog ligger betydligt närmare varandra sakpolitiskt än vad retoriken gör gällande (vilket på sikt är ett betydligt större problem för KD än för C). Vad socialdemokratin vill vet den inte ens själv – kanske kommer migrationsfrågan att slutligen bli det som spränger partiet?      

Före krisåret 2015 var det svårt för seriösa forskare och debattörer att närma sig ämnet utan att bli anklagade för att ha dolda agendor eller i värsta fall ren rasism. SvD:s före detta ledarskribent Per Gudmundson (i dag presschef för KD) var en av många som fick betala ett högt pris när han problematiserade Sveriges migrationspolitik. Ämnets moraliska sprängkraft medgav inte nyanser, diskussioner om målkonflikter eller storlek på volymer. I stället trumpetade statsråd på Twitter ut ”rapporter” om hur ett samhälle som Sandviken tjänade över en halv miljard på migrationen och snickrade ihop hemsidor med ”fakta om invandring”, späckad med sakfel. Sveriges största morgontidning hakade på, ivrig att bevisa hur fel alla rasister hade.  

En annan tid, ljusår från där vi är i dag, absolut. Och det här är långt ifrån den första (eller sista) texten som tröskar igenom det som varit. Men exemplet ovan illusterar hur verklighetsfrånvänd politiken och medierna förhöll sig till migrationskomplexet fram till för bara några år sedan.

Det är i det ljuset migrationsforskaren Joakim Ruist nya bok ”Global migration” (SNS Förlag 2019) ska ses. Ruist tittar, som titeln antyder, på migration ur ett globalt perspektiv och hur den påverkar inkomster och arbetsmarknad i olika länder, däribland Sverige och USA. Den illegala migrationen till USA är framförallt kopplad till den svarta ekonomins behov av arbetskraft, medan Sveriges höga invandring hänger ihop med asylrätten (Ruist gör för övrigt en viktig poäng att den svenska debatten ofta klumpar ihop alla olika former av migration; -ekonomisk, -asyl, -övrig, etcetera vilket leder till att diskussionen blir onödigt förvirrad).

Ruist menar att Sverige 2015 visar att ett land kan ta emot väldigt många människor och samtidigt ha en stark ekonomi, varför EU i teorin borde kunna ta emot betydligt fler flyktingar om medlemsstaterna delade på bördan. I takt med att allt fler kommuner måste höja skatten och en del till och med står inför ruinens brant när notan för migrationen 2015 vältras över på dem, så låter Ruist resonemang allt mindre övertygande. Därtill finns också kostnader i form av ökad otrygghet och liknande som inte låter sig mätas lika enkelt i reda pengar – något som faller bortom ekonomen Ruists beräkningar.  

Men det vore synd om lejonparten av uppmärksamheten uppehöll sig vid detta. Den stora insatsen Ruist gör är att han för ett intellektuellt hederligt resonemang om asylrätten, och varför den borde ersättas med ett annat system. Principen om att den som lyckas ta sig in i EU har rätt att söka asyl är felkonstruerad och leder till onödigt lidande. Om intentionen är att hjälpa dem i svårast nöd är det bättre att använda sig av ett kvotflyktingsystem där mottagarländerna bestämmer sig för ett visst antal personer och varifrån de ska komma. Nuvarande moraliska dilemman skulle visserligen ersättas med nya, men så som världen ser ut måste ”den rika världen” söka den minst dåliga lösningen.

Om Ruists bok bidrar till att asylrätten kan diskuteras ur ett förutsättningslöst perspektiv vore det ett stort steg framåt. Kanske är det faktum att just denna del av boken gått tämligen okommenterad förbi ett tecken på att vi rör oss i den riktningen?

 

Följer du Axessbloggen? Då kanske Axess Magasin är något för dig – just nu får du tre nummer för endast 129 kronor.

 


Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future? 2018

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast