VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Public service-bolagen kan sin GOD-OND-skala

Sveriges_Television,_1.jpg

Det har varit mycket om public service i dagarna. Roland Poirier Martinsson skrev ett kul svar till Jan Scherman i Aftonbladet. Näringslivets medieinstitut har gjort en uppmärksammad granskning (pdf) av hur public service-bolagen hanterar debattens nya ideologiska skiljelinjer och kulturminister Amanda Lind har presenterat en proposition om public service-uppdraget.

NMI-rapporten har studerat fällningar i Granskningsnämnden, listat dem som har politisk grund och undersökt vad som motiverar det fällande utslaget. Då visar det sig att höger-vänster-skalan numera spelar en obetydlig roll, medan betydligt fler negativa avgöranden handlar om frågor som återfinns längs den axel som många gillar att kalla GAL-TAN. När SVT, SR och UR kör i diket nuförtiden handlar det inte om ägandet av produktionsmedlen utan om invandring, sverigedemokratism, monarki, religion etc. Ja, eller om att ha en viss syn i sådana frågor. Stämningsläget i public service-bolagen drar uppenbarligen bara i ena riktningen, för när det har stuckit iväg ända till fällningsnivån handlar det uteslutande om popradikala inslag. Ännu har det inte registrerats något enda övertramp i  traditionalistisk riktning. Inget inslag har fällts för att vara alltför invandringskritiskt eller monarkistiskt.

Ingen som tagit del av programföretagens utbud kan vara förvånad. Men det är bra att få saken bekräftad svart på vitt.

Visst behöver den gamla höger-vänster-skalan kompletteras. Jag ser de intellektuella skälen. Men jag känner det också i maggropen, när jag numera kan läsa en del rätt hårdkokta vänsterskribenter med instämmande nickar.

Fast just beskrivningen "GAL-TAN" har snarare med opinionsbildning än analys att göra. Som skalan används handlar det om att personer med litet sköna innevärderingar lägger ihop ett knippe begrepp som väcker positiva associationer i de rätta kretsarna – grön, alternativ, libertär – och kontrasterar det mot begrepp som känns allmänt ute och nattståndna (i samma kretsar) – traditionell, auktoritär, nationalistisk – och skapar en sorts skala som de lika gärna kunde kalla GOD-OND.

I förhållande till verkligheten är det rena röran. Vad kunde vara mer traditionalistiskt än att värna djur och natur? Hur kan friheten värnas utan auktoriteter? Är det inte ”gröna” klimataktivister som i miljöns namn vill avskaffa demokratin?

Är man genuint övertygad om att representera det goda blir det naturligt att framställa andra värderingar som sämre eller rentav direkt korrupta. Det blir inte ett ställningstagande utan ett redogörande för faktiska förhållanden att häckla personer som vill ha stramare invandringsregler eller ordningsbetyg i  skolan. Jag kan tänka mig att flera av journalisterna vars program har fällts i Granskningsnämnden ställer sig oförstående inför utslagen: de har ju bara sagt som det är.

Det man nu skulle få vilja veta är hur det har sett ut i de 95 procent av anmälda inslag som har friats. Hur många av dem har haft slagsida åt GAL, hur många åt TAN? Handlar det om massiva okynnesanmälningar eller om inslag efter inslag som varit på gräsen men friats? Granskningsnämnden tar upp var anmälan var för sig men gör ingen helhetsbedömning av läge och utveckling. Det vore värdefullt att få veta hur en sådan skulle se ut.

Men det lär vi inte få reda på i brådrasket, för i gårdagens politiska begivenhet - propositionen – ges inget nytt uppdrag till Granskningsnämnden i dessa avseenden. Det hela ska i allt väsentligt förbli som det är. Så när som på att programföretagen SVT, UR och SR tillförs resurserna som licensindrivarna på Radiotjänst hittills har kostat: ytterligare 166 miljoner kronor om året. Ett skapligt extra medskick, som kanske till och med kan räcka till framtida ishockey-VM så att vi försäkras om att få se Danmark-Kazakstan på bästa sändningstid.

Någon fokusering av verksamheten är inte aktuell. Enligt propositionen ska "det breda innehållsuppdraget" fortsatt gälla. Varför då, frågar man sig, i en tid när varken frekvensutrymme eller monopol sätter några gränser. För svenska tittare och lyssnare har medieutbudet numera bredd så det räcker och blir över alldeles oavsett vad public service-företagen har för sig. Jo, "skälen för regeringens bedömning" är att "programföretagens huvudsakliga uppdrag är att erbjuda ett mångsidigt programutbud som omfattar allt från det breda anslaget till mer särpräglade programtyper". Bredden är breddens främsta orsak. Detta absurda cirkelresonemang får även en så mild bedömare som SvD:s Anders Q. Björkman att höja på ögonbrynen och tala om innehållsfrågan som "elefanten i rummet".

SVT, SR och UR får 8,5 miljarder om året plus garanterade årliga uppräkningar för att göra i stort sett vad de har lust med. Det ska gälla i sex år. Sedan är avtalsperioderna tänkta att bli ännu längre. Inte bara uppdraget är brett, detsamma gäller den gräddfil i vilken man seglar.

Och de borgerliga är tysta som möss.


Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future? 2018

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast