VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Med fursten (och folket) för den liechtensteinska modellen

I morgon högtidlighåller furstendömet Liechtenstein sitt 300-årsjubileum. Det var 1719 som kejsare Karl VI erkände Anton Florian Liechtenstein som herre till det furstedöme som uppstod genom sammanslagningen av hertigdömet Vaduz och grevskapet Schellenberg. Anton Florian hade i och för sig haft en furstetitel redan tidigare men inget furstedöme att fursta över. Men nu blev det ändring på den saken (även om det skulle dröja ända till 1938 innan överhuvudet för huset Liechtenstein flyttade till sitt lilla rike och upphörde att styra det från Wien).

I en kostlig intervju i Neue Zürcher Zeitung intervjuas nu arvprinsen Alois von und zu Liechtenstein om sakernas tillstånd. Reportrarna från ärkerepublikanska Schweiz är mycket skeptiska till den omfattande makt som furstehuset har (och som snarare har förstärkts än försvagats på senare tid) och grillar arvprinsen efter bästa förmåga, men han viker inte en tum.

Arvprinsen tycker att det är bra att en folkomröstning från 2003 har öppnat möjligheten för medborgarinitiativ att begära nationellt misstroendevotum emot sittande furste (1 500 namnunderskrifter krävs). Fast samtidigt förklarar han att även det omvända gäller och att det ingalunda är självklart att furstehuset lojalt ska sluta upp bakom alla beslut som fattas i folkförsamling eller folkomröstning oavsett vad dessa innehåller. Om väljarna får alltför yviga idéer kan furstehuset bestämma sig för att ta sin Mats ur skolan och lämna.

- Kan ni ge oss ett exempel, frågar NZZ-reportrarna.

- Antag att folket skulle vilja införa kommunism. Det skulle inte fungera för oss.

Risken verkar inte heller vara överhängande. I juli 2012 hölls det folkomröstning om att inskränka furstens vetorätt mot nya lagar. Det tyckte 76 procent av de röstande var en dålig idé. I Liechtenstein gör man på sitt sätt.


Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund, Erik Thyselius och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future?

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast