VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Svagt om säkerhetspolitiken

SvD:s försvarsreporter Jonas Gummesson slår hårt i dagens tidning. Han konstaterar att säkerhetspolitiken behandlas med stor tafflighet i regeringsförklaringen och att formuleringen om vår allianspolitik blivit rent bedrövlig: "Nu vidgar statsministern tolkningen och hävdar att 'stabiliteten och säkerheten i norra Europa gynnas av vår militära alliansfrihet'. Den slutsatsen kunde lika gärna ha formulerats i Moskva ... I praktiken ställer sig Löfven på Putins sida i sin analys, må vara ofrivilligt."

Det är ord och inga visor. Men kärvheten i kommentaren är inte obefogad.

Dels går Löfven rakt på tvärs mot regeringens egen utredare, som påpekar att ett medlemskap i Nato skulle minska osäkerheten och reducera frågetecknen kring vad man egentligen kan vänta sig av Sverige.

Dels är det inte rimligt att tala om Sverige som alliansfritt annat än i den formella bemärkelsen att vi inte är medlemmar av Nato. Vår säkerhetsdoktrin har länge byggt på formuleringen att vi inte kommer att stå overksamma om grannar angrips och att vi förutsätter att grannar kommer till vår hjälp ifall vi blir angripna. Det är för all del en svajig och svårtolkad hållning men den speglar inte en idé om att vi ska klara oss själva utan vänner. Och genom EU-medlemskapet befinner vi oss i en allians.

Försvarsmakten ska få ökade anslag i linje med Försvarsberedningens förslag. Det är utmärkt. Men tyvärr har beslutet kommit till på ett så politiserat och saktfärdigt sätt att vi gått miste om en viktig manifestation av nationell enighet kring förstärkningen av försvaret. Och nu denna svaga beskrivning av säkerhetspolitiken. Det är för dåligt.

 

NB. Texten ursprungligen publicerad på Facebook (12/9-19)


Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund, Erik Thyselius och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future?

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast