VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Expressen borde skälla mer på myndighetstro än marknadstro

Expressens ledarsida rasar mot "borgerlighetens blinda marknadstro". Enligt tidningen är det på grund av denna som vi nu saknar rejäla beredskapslager av läkemedel enligt finländsk modell. Under rubriken "Högerns misstag står oss dyrt i kris" skriver man: "Tidigare hade det statliga Apoteket AB ansvar för att se till att det fanns tillräckliga nationella medicinlager för att klara en kris. Men i samband med privatiseringsreformen 2009 avvecklades den beredskapen.  Hägglund litade på att marknaden skulle axla det ansvaret. Därför skapades ingen funktion för att säkerställa buffertar i läkemedelsförsörjningen."

Vad gäller att Hägglund och regeringen Reinfeldt gjort misstag kan man knappast invända. Tomma lagerhyllor talar sitt tydliga språk.

Med vad för slags misstag begick de? Blind marknadstro? Inte precis.

För upplysning kan man gå till en utmärkt artikel i dagens DN, där Hägglund utan omsvep erkänner sitt misstag och konstaterar att det begicks i en tid när det togs alldeles för lätt på "sådant som att gardera Sverige i händelse av krig, kris och avspärrningar". (Är man upptagen av att fördela skuldbörda kan man för övrigt också konstatera att den nuvarande regeringskonstellationen har suttit vid makten i sex år, fått ett flertal uppmaningar till handling av statliga utredningar men ändå inte gjort något åt problemet. Högern har inte precis monopol något misstagsmonopol.)

Men en ännu intressantare sak i DN-artikeln är påminnelsen om det beslutsunderlag som regeringen utgick ifrån när avregleringen genomfördes. DN skriver: "Avregleringen 2009 utgick från den stora 'Apoteksmarknadsutredningen', SOU 2008:4, som gjordes året innan. Där skrevs i en nyckelmening: 'Bland marknadsaktörerna på en omreglerad apoteksmarknad kommer det att finnas ett intresse för att på affärsmässiga grunder fullgöra uppgifter inom totalförsvarets läkemedelsförsörjning. Det finns därför inget behov av en lagstadgad skyldighet för den som bedriver detaljhandel med läkemedel eller andra aktörer att fullgöra sådana uppgifter. I stället ska Försvarsmakten och övriga berörda myndigheter upphandla tjänsterna.'"

Den "blinda marknadstron" bestod alltså i att utredare och statsråd trodde att marknadsaktörerna gärna skulle leverera till beredskapslager när Försvarsmakten och andra myndigheter beställde och, tänk, den tanken var nog ändå inte så präglad av ideologisk fanatism: det hör till undantagen att företag inte levererar när de får beställningar. Misstaget var inte marknadstro utan tron att myndigheterna skulle bygga upp lager utan att få tydliga instruktioner därom.

Staten tog bort lagringskravet på Apoteket när momnopolet föll. Staten försummade att reglera hur försörjningen i kristid därefter skulle skötas. Och sedan struntade staten (och landstingen) i att beställa läkemedel och bygga upp lager.

Det fanns ingen kund. Då blir det inte heller mycket till marknad. Statens misstag står oss dyrt i kris.

 


Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future? 2018

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast