VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Swartz har rätt och fel om åsiktsjournalistiken

Richard Swartz har naturligtvis rätt i att det har gått inflation i åsikter i tidningarna. "Analyser" och "kommentarer" på nyhetsplats är inte sällan rena åsiksstyckena och även i omärkt material skiner åsikterna allt oftare igenom. Att det man själv och ens kolleger och kompisar uppfattar som självklarheter kan vara kontroversiellt och främmande för andra är uppenbarligen inte lätt att ta till sig. Här och var har man numera också speciella miljö-Kassandror anställda, som om och om igen manar till minustillväxt (dvs depression) i klimatets namn. Hur detta ska genomtrumfas mot folkets vilja, varför utvecklingsländernas befolkningar ska finna sig i fortsatt fattigdom eller hur massarbetslöshet etc ska hanteras får läsarna inte veta. Det är den rätta åsikten som är det viktiga, inte konsekvenserna.

Däremot får jag även i detta forum - jag har gjort det öga mot öga förut - ifrågasätta Richards bild av vad journalistik är för något. Naturligtvis kan journalistik vara den objektiva(st möjliga) redovisning han rekommenderar, men tidningar har startats och drivits inte bara för att återge fakta utan också för att driva en hållning: politisk, religiös, facklig, regional. Skribenter som Hierta, Levertin, Segerstedt och Tingsten skulle ha blivit bra förvånade om de fått höra att det de sysslade med om dagarna inte hade med tidningens egentliga uppgift att göra.

 

OBS. Texten också publicerad på Facebook (2/10-19)

Fest för Corbyn - i dag

Corbyn.jpg
Foto: Sophie Brown, Wikimedia Commons
 
Jeremy Corbyn lär ha fest på Labours partikongress. Boris Johnson har fått världens näsknäpp av Högsta domstolen och Corbyn har fått en utsökt chans att häckla honom inför jublande partivänner.
 
I dag.
 
Men vad händer sedan?
 
Oppositionspartierna kräver att Johnson ska avgå, men det skulle inte förvåna mig ett ögonblick ifall han avstår från det.
Och vad ska i så fall Corbyn göra? Sitta på händerna och låta grundlagsbrytaren etc etc regera vidare? Hur imponerande kommer det att te sig? Och kan Labourledningen i så fall vägra att stödja ett misstroende som läggs av Liberaldemokraterna eller SNP?
Det drar i hop sig till parlamentsval: ett val som bara kommer att handla om brexit - och där Labour ska försvara sin obegripliga icke-hållning.
 
Festa loss, Jeremy. I morgon är en annan dag.

Mental upprustning nu!

cyber.jpg

Hoten mot Sverige kommer i många olika former. Foto: "WannaCry" (medithIT, Creative Commons) 

Hur ser det utländska underrättelsehotet ut mot Västvärlden i allmänhet och Sverige i synnerhet? I en föredömligt kort och koncis rapport från tankesmedjan Frivärld konstaterar generalmajor Stefan Kristiansson (tidigare chef för militära underrättelse- och militärtjänsten, MUST) vilka länder och aktörer som bedriver underrättelseverksamhet (läs: spioneri) i syfte att försvaga riket och vad som kan göras åt det.

Innehållet är i sig inte nytt, utan är en sammanfattning av tidigare publicerade rapporter, facklitteratur och nyhetsartiklar. Det är också en av utredningens styrkor: läsaren får snabbt en överblick av hotbilden mot Sverige och hur allvarlig den faktiskt är. Den andra styrkan är författaren själv: i egenskap av tidigare MUST-chef får Kristianssons varnande ord en avsevärd tyngd.

Rapporten fokuserar främst på Ryssland och Kina, två länder som både utökat och höjt intensiteten vad gäller aktiviteter riktade mot Sverige.

(Ett sidospår som rapporten inte tar upp, men som är värt att nämna i sammanhanget: I fallet Kina är det uppenbart att Sverige fungerar som laboratorium för hur långt Pekingregimen kan gå i sina försök att misskreditera enskilda journalister och redaktioner, i syfte att tysta kritik och styra omvärldens bild av landet. Senast var det journalisten Kurdo Baksi som kinesiska ambassaden försökte utmåla som sinnessjuk (länk till ambassadens pressmeddelande här). Nya Wermlands-Tidningens politiska redaktör, Henrik L. Barvå, och Nerikes-Allehandas politiska redaktör Lars Ströman fick tidigare i år hård kritik för att ha rapporterat ”fel” om Taiwan (se sammanfattning av Jojje Olsson här). Dagens debattartikel i Dagens Industri (20/9) författad av ambassadör Gui Congyou om kinesiska turisters brottsutsatthet bör förstås som ytterligare ett led i denna kampanj.)

Metoderna för att hämta in information varierar: alltifrån traditionellt spioneri, signalspaning och kartläggning via sociala medier. Enligt SÄPO bedöms en tredjedel av Rysslands diplomater vara agenter för någon av underrättelsetjänsterna (GRU respektive SVR). Redan 2014 slog SÄPO fast att den verksamhet som Ryssland bedriver i Sverige kan ses som krigsförberedande.

För Kinas del infördes den nationella underrättelselagen 2017, som innebär att alla kinesiska medborgare och företag kan tvingas att bistå underrättelse- och säkerhetstjänsterna med information. Därav den välgrundade rädslan för att Huawei kan användas som ett redskap av regimen i Peking. Hur påverkar det här svenska företags samarbeten med kinesiska motparter?

Både Ryssland och Kina har en väl utbyggd cyberkapacitet och tvekar inte att använda den mot andra länder: i maj 2018 gjorde hackergruppen APT 28 (mer känd under namnet ”Fancy Bear”, tillhörande GRU:s sjätte direktorat) intrång i Riksidrottsförbundets system för att hämta uppgifter om dopingresultat. Tyvärr misslyckades både medier och förbundet att kalla en spade för en spade – i stället för att slå fast att Ryssland låg bakom mumlade man om ”ryska hackare” och ”starka krafter” (se Patrik Oksanens ledare). APT 10 är en kinesisk hackergrupp som arbetar på uppdrag av ministeriet för statssäkerhet (MSS) och bedöms ligga bakom operation Cloud Hopper 2016, en av de största cyberattackerna i modern tid.  

Att Sverige tillhör ett av de länder i världen som har flest forskare på universitet och högskolor med koppling till Folkets befrielsearmé (PLA) får varningsklockorna att dåna. Kinas mål är att uppnå en modern försvarsindustri oberoende av utlandet – kinesiska civilingenjörer utbildade i Sverige kan därmed komma att överföra sina kunskaper till den militära sektorn när de återvänder hem. Kristiansson ställer den rimliga frågan om det ligger i Sveriges intresse att indirekt bidra till att höja Kinas operativa förmåga med svenska skattemedel. I dag nekar USA visum till kinesiska forskare med koppling till PLA eller underrättelsetjänsten.  

Även om en del har hänt i det svenska försvarsmedvetandet sedan 2014 tydliggör rapporten att mycket arbete återstår. Redaktioner, myndigheter, företag och kommuner måste höja sitt säkerhetstänk – vilka sårbarheter finns och hur kan de täppas till? Kristiansson menar att svensk underrättelse- och säkerhetstjänst borde vara öppnare med att redovisa information om hoten mot Sverige för att på så sätt ändra medborgarnas attityder till landets säkerhet:

”Om medborgarna inte får konkret information om vilka hot som är riktade mot landet kommer inte den mentala beredskapen och säkerhetsmedvetandet att öka. Hur ska exempelvis cybersäkerheten höjas om man inte går ut med information om Cloud Hopper? 1939 inleddes det som kom att kallas Vaksamhetskampanjen med syfte att allmänheten skulle hålla tyst om allt som kunde skada landet. Symbolen för kampanjen blev En svensk tiger som på kort tid fick stort genomslag. Vi skulle behöva en motsvarande kampanj idag för att höja säkerhetsmedvetandet” (s. 11).

Kristiansson har rätt. Efter genomläsningen av rapporten står det klart att den mentala upprustningen av landet är en minst lika viktig, och förmodligen mödosammare, uppgift än den rent materiella.

Avslutningsvis: hoten mot Sverige är här och nu – inte i en avlägsen framtid.

Följer du Axessbloggen? Då kanske Axess Magasin är något för dig – just nu får du tre nummer för endast 129 kronor.  


Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund, Erik Thyselius och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future?

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast