VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Neuding pulvriserar Mogerts ynkliga inlägg om biblioteken

Jag kan inte annat än beundra Paulina Neuding för det lugn och den värdighet med vilka hon pulvriserar kulturborgarrådet Rogert Mogerts ynkliga inlägg på SvD Kultur. Neuding har under flera år gjort stora insatser genom att kartlägga och diskutera ordningsproblemen som gjort många bibliotek svår- eller oanvändbara för besökare och förfärliga för personalen: ja, ibland har man till och med blivit tvungen att stänga. Som reaktion på denna upplysningsgärning levererar Mogert svinaktigheter om att kritiker som Neuding - hon nämns fegt nog inte vid namn - skulle drivas av klassförakt och främlingsfientlighet och vara ute efter att köra ovana besökare på porten.

Mogerts inlägg är dessutom totalt logiskt osammanhängande. Han talar sig varm för biblioteken som ett fönster mot nya världar för dem, honom själv inkluderad, som kommer från hem utan böcker - men vänder sig sedan inte mot dem som förstör denna miljö utan mot dem som försöker slå vakt om den. Biblioteken får inte bli mausoleer över boken, skriver han, försiktigtvis utan att gå in på vad respekt och hyggligt uppförande skulle ha med något sådant att göra. Om det är något som riskerar att göra gravkamrar av biblioteken är det tvärtom att de inte går att använda till det de är avsedda för och att det till sist blir meningslöst att hålla dem i gång. Varför ska kommunerna betala för bibliotek som har kidnappats av bråkmakare och gäng? Och allvarligt talat - hur många världar skulle ha öppnats för den unge Mogren om hans lokala bibliotek en gång i tiden hade varit ett sådant kidnappningsoffer? Hade han ens kommit dit i så fall? Tillåt mig tvivla.

Mogerts inlägg är ett grandiost svek mot den unga upplagan av honom själv och mot alla andra som har stökiga hem- och kamratmiljöer och vill ha en oas av frid, arbetsro och reflexion.

Vad tror ni att socialdemokratiska folkbildare som Alf Ahlberg och Anders Örne skulle ha tyckt om en partivän som anser det vara främlingsfientlig klasspolitik med krav att människor uppför sig anständigt på bibliotek? Jag är övertygad om att de först skulle ha blivit fullständigt mållösa. Och sedan topp tunnor rasande. Jag hoppas och vill tro att Stefan Löfven känner likadant.

Att äga eller ägas

”Slurp”, sa Spotify och svalde min skiva! Plötsligt får jag trots prenumeration inte längre höra ett visst album och teveserien jag följde via Netflix har köpts upp av HBO. Digitala under duggar tätt i vår moderna tid, men risken är att streamingtjänsterna tar ägandet ifrån oss.

Detta skriver Lars Anders Johansson, chefredaktör för Timbros webbtidning Smedjan, förtjänstfullt om i en krönika:

”Det talas ibland om ägandets tyranni. Hur lätt man kan bli slav under sina ägodelar. Hur det nya tjänstesamhället, där streamingtjänsterna är en del, skall befria oss från onödiga prylar. I stället för en skivsamling och ett filmbibliotek – ett månadsabonnemang.”

Och visst spar dessa streamingtjänster tid, plats och pengar. Det är måhända lättare att flytta, men är livet lika roligt? Är tillvaron lika bestående?

Våra böcker har (tack och lov) ännu inte konkurrerats ut av de elektroniska alternativen. Snarare lever e-böckerna sida vid sida med och kompletterar de tryckta böckerna. Men det stoppar ändå inte biblioteken (det skrev jag bland annat om i Axess nr 6/2017: ”Är Alice lämplig för barn?”) och SVT (som tar bort ”Bert”-avsnitt ur arkivet) att ägna sig åt censur. För vi förväntas tydligen inte kunna bedöma lämpligheten i det vi lyssnar eller ser på.

Johansson och jag är överens: Vi behöver våra samlingar, skaffa dig ett bibliotek – innan det är för sent.

Lovande start av Ulf Kristersson

Moderaterna har fått betala dyrt för svajandet under Reinfeldts andra mandatperiod och den absurda decemberöverenskommelsen, och det räcker naturligtvis inte med att byta partiledare för att förlorat förtroende ska återskapas. Å andra sidan kommer man ingen vart genom att sitta och deppa. Man måste tänka igenom läget, lägga ut en realistisk kurs och arbeta uthålligt för att få förtroende och stöd tillbaka.

Jag tycker att Ulf Kristerssons installationstal i dag var ett bra steg på den vägen. Det var välformulerat utan att vara blommigt och utan att försöka formulera sig runt innehållsliga problem. Jag noterar med särskilt glädje värnet av kärnstaten som första prioriterade fråga och att han lyfter betydelsen av företagsamhet. Dels tappade Nya moderaterna alldeles kompassen ett tag i dessa frågor, dels krävs just en legering mellan kärvhet och framtidshopp för att borgerlig politik ska bli bra.

En annan välkommen passage gällde attityden till det politiska umgänget. När Kristersson säger att han gärna kritiserar statsminister Löfven i sak men inte tänker ifrågasätta dennes bevekelsegrunder är det en signal av stor betydelse i det irriterade och grälsjuka klimat som råder. Tyvärr har det redan kommit bevis på att han inte kan räkna med samma bemötande från alla regeringens statsråd, men mitt hopp och min tro är att medborgarna förstår att uppskatta när en politiker - meningsmotståndare eller ej - slår an en konstruktiv och anständig ton.

Av Kristerssons partiledargärning återstår allt utom just detta tal. Han har ett stort arbete framför sig. I dag har han visat att han har de intellektuella och karaktärsmässiga egenskaper som krävs för att kunna nå framgång. Men som vi säger på nusvenska: the proof of the pudding är alltid in the eating.


Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Bergslagen

I detta seminarium som spelades in den 24 november 2016 behandlas vad urbanisering innebär för Bergslagens kommuner. Var hamnar Bergslagen i globaliseringens tidevarv? Moderator är Lotta Gröning

Arkiv Axess

Serie om tio utvalda program från Ax:son-Johnsonstiftelsens seminarieverksamhet 2015-2016. Tidlösa samtal som ger en bakgrund till aktuella skeenden, exempelvis EU:s kris, amerikansk utrikespolitik, Rysslands aggressioner, den nya tidens propagandakrigföring och det globala klimathotet.

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Global Axess 2016: Geopolitik

Historien visar hur nära sambanden alltid har varit mellan politik och geografi. Hur ser den relationen ut i dag? Står vi inför geopolitikens återkomst? I årets Global Axess-serie möter vi flera framstående forskare som anlägger olika perspektiv på geopolitik i både historisk tid och nutid.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.