VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Lägg inte ner Medelhavsinstituten

Nedanstådne är ett gästinlägg av förra Axessmedarbetaren Ebba Fredin. Jag instämmer till fullo i vad hon skriver. / PJ Anders Linder

 

I dagens budgetproposition meddelar regeringen att man tänker lägga ned de svenska Medelhavsinstituten (Rom, Athen och Istanbul) genom att 2017 helt ta bort det statliga ekonomiska stödet. Om förslaget går igenom går ovärderliga kulturinstitutioner i graven.

De svenska Medelhavsinstituten fungerar som en plats för studier och forskning för forskare och studenter inom humaniora, arkitektur och statsvetenskap men har även med tiden kommit att bredda verksamheten med tvärvetenskapliga kurser inom flera ämnesområden. De är en ovärderlig mötesplats och ger avgörande möjligheter för forskare och studenter att bekanta sig med respektive lands kultur. De betyder långt mer än vad som avspeglas i de beskedliga summor som instituten kostar staten. Skälet att ta bort stödet är ett enda stort frågetecken.

Instituten fungerar i hög grad som komplement till de svenska ambassaderna i respektive land, framförallt inom kulturområdet. De gynnar med sina verksamheter svensk-grekiska, svensk-italienska och svensk-turkiska kulturförbindelser med sin verksamhet och med sina vänföreningar.

Flera av våra svenska historiker, arkitekter, författare och forskare har vistats på instituten. Genom stipendier kopplade till instituten har studenter och forskare fått möjlighet att komplettera och fullända sina utbildningar och sin forskning.

Dessutom utgör institutens historia i sig ett kulturhistoriskt arv. Äldst är Svenska Institutet i Rom som grundades av Gustav VI Adolf på 1920-talet. På 1940-talet grundade Gustav VI Adolf Svenska Institutet i Athen. Istanbulinstitutet är det yngsta av instituten men ligger på tomtmark som på 1700-talet förvärvades av Karl XII. Svenska Institutet i Rom är en arkitekturhistorisk pärla, ritat av Ivar Tengbom på 1940-talet, med inredning av Carl Malmsten och målningar av prins Eugen. Olof Palme såg under sin tid som statsminister till att sälja drottning Victorias Villa Svezia i Rom där tyska ambassaden nu håller till, något vi idag bittert ångrar. Detta går givetvis inte att jämföra vid en nedläggning av instituten men bör ändå nämnas i sammanhanget.

Läggs Medelhavsinstituten ned tar vi ytterligare ett steg mot det historielösa samhället, det skulle ytterligare framhäva den kultur- och bildningsfientlighet som präglar alltför många svenska politiker.


Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Bergslagen

I detta seminarium som spelades in den 24 november 2016 behandlas vad urbanisering innebär för Bergslagens kommuner. Var hamnar Bergslagen i globaliseringens tidevarv? Moderator är Lotta Gröning

Arkiv Axess

Serie om tio utvalda program från Ax:son-Johnsonstiftelsens seminarieverksamhet 2015-2016. Tidlösa samtal som ger en bakgrund till aktuella skeenden, exempelvis EU:s kris, amerikansk utrikespolitik, Rysslands aggressioner, den nya tidens propagandakrigföring och det globala klimathotet.

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Global Axess 2016: Geopolitik

Historien visar hur nära sambanden alltid har varit mellan politik och geografi. Hur ser den relationen ut i dag? Står vi inför geopolitikens återkomst? I årets Global Axess-serie möter vi flera framstående forskare som anlägger olika perspektiv på geopolitik i både historisk tid och nutid.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.