VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Boven i dramat Hellmark Knutsson och instituten: Finansen eller Caligula?

Många nya ministrar har fått det hett om öronen. En av dem är Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, som öppnade sin statsrådskarriär med ett drag som utgör motsvarigheten till schackets 1. h2-h3. Hon såg till att omedelbart spela bort sitt goda utgångsläge och komma rejält på defensiven genom att bland mycket annat smått och gott föreslå avveckling av de högt uppskattade svenska forsknings- och kulturinstituten i Aten, Rom och Istanbul.

Förslaget slår direkt mot viktiga bjälkar i det svenska bildningsbygget, och man får lov att ställa sig frågan: Har det verkligen skett med avsikt? Är den nya ministern en exponent för Henry Fords (och 1960-talssossarnas) historia-är-bara-gammal-skit-linje eller hyser hon rentav kryptokommunistisk aggression mot allt som kan associeras till ett (tyvärr alltmer sällsynt) borgerligt bildningsideal?

Kanske ändå inte. Jag tror det ligger betydligt mer i Maria Schottenius uppgift om att besparingarna har funnits på bruttolistor från finansdepartementet och att den nya ministerns fel snarare ligger i försumlig gallring bland dessa uppslag än i medveten motvilja mot det klassiska arvet.

En sakuppgift som i all sin präktiga ironi stärker denna misstanke: Jag läser i en intervju med Helene Hellmark Knutsson i nya numret av Universitetsläraren (11/2014) att hon "valde helklassisk linje i gymnasiet, där hon läste latin och grekiska".

Antingen är hon moraliskt, om än inte politiskt, oskyldig. Eller så hade hon en riktig Caligula i skolan.

 

 


Kungliga slott

Kungliga slott är långt mer än bara byggnadsstil. Arkitekturen är ett språk som talar om anspråk på storhet. Ludvig XIV är ett med sitt praktfulla Versailles. Maria Theresia skapade ett självporträtt när hon byggde ut sitt Schönbrunn. Men bakom de pampiga fasaderna finns också slott som röjer de kungligas behov av ett privatliv. Kina slott blev en tillflyktsort på Drottningholm. The Royal Pavillion i Brighton var ett excentriskt gömställe för en prins som avskydde hovlivet i London.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Sverige och tilliten

Polisorganisationen är starkt kritiserad och massavhopp av erfarna poliser är ett faktum. Domstolarna har långa väntetider för hanteringen av brottmål. I storstadsområden är den organiserade brottsligheten stark. Håller den starka tillit som funnits i Sverige på att undergrävas och ökar den upplevda otryggheten i landet? Vad bör i så fall göras?

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.