VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Boven i dramat Hellmark Knutsson och instituten: Finansen eller Caligula?

Många nya ministrar har fått det hett om öronen. En av dem är Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, som öppnade sin statsrådskarriär med ett drag som utgör motsvarigheten till schackets 1. h2-h3. Hon såg till att omedelbart spela bort sitt goda utgångsläge och komma rejält på defensiven genom att bland mycket annat smått och gott föreslå avveckling av de högt uppskattade svenska forsknings- och kulturinstituten i Aten, Rom och Istanbul.

Förslaget slår direkt mot viktiga bjälkar i det svenska bildningsbygget, och man får lov att ställa sig frågan: Har det verkligen skett med avsikt? Är den nya ministern en exponent för Henry Fords (och 1960-talssossarnas) historia-är-bara-gammal-skit-linje eller hyser hon rentav kryptokommunistisk aggression mot allt som kan associeras till ett (tyvärr alltmer sällsynt) borgerligt bildningsideal?

Kanske ändå inte. Jag tror det ligger betydligt mer i Maria Schottenius uppgift om att besparingarna har funnits på bruttolistor från finansdepartementet och att den nya ministerns fel snarare ligger i försumlig gallring bland dessa uppslag än i medveten motvilja mot det klassiska arvet.

En sakuppgift som i all sin präktiga ironi stärker denna misstanke: Jag läser i en intervju med Helene Hellmark Knutsson i nya numret av Universitetsläraren (11/2014) att hon "valde helklassisk linje i gymnasiet, där hon läste latin och grekiska".

Antingen är hon moraliskt, om än inte politiskt, oskyldig. Eller så hade hon en riktig Caligula i skolan.

 

 


Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Bergslagen

I detta seminarium som spelades in den 24 november 2016 behandlas vad urbanisering innebär för Bergslagens kommuner. Var hamnar Bergslagen i globaliseringens tidevarv? Moderator är Lotta Gröning

Arkiv Axess

Serie om tio utvalda program från Ax:son-Johnsonstiftelsens seminarieverksamhet 2015-2016. Tidlösa samtal som ger en bakgrund till aktuella skeenden, exempelvis EU:s kris, amerikansk utrikespolitik, Rysslands aggressioner, den nya tidens propagandakrigföring och det globala klimathotet.

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Global Axess 2016: Geopolitik

Historien visar hur nära sambanden alltid har varit mellan politik och geografi. Hur ser den relationen ut i dag? Står vi inför geopolitikens återkomst? I årets Global Axess-serie möter vi flera framstående forskare som anlägger olika perspektiv på geopolitik i både historisk tid och nutid.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.