VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Historiskt, sade Alliansen

Jag har just läst och försökt tyda överenskommelsen mellan regeringen och Alliansen. Vad gäller budgeten och den ekonomiska politiken står det så här: Förslaget till rambeslut samt riktlinjer för den ekonomiska politiken från den partikonstellation som är störst släpps fram vid budgetomröstning i kammaren. Om det finns en risk för att förslaget annars skulle falla avstår övriga partier som står bakom denna  överenskommelse från att delta i omröstningen. Detsamma gäller även vid beslut om ändringsbudget och vårproposition (inklusive riktlinjer för den ekonomiska politiken).

Man får inte veta vad en "partikonstellation" är för något *, men det är svårt att tolka det som annat att än att de partier som förhandlat fram en budget, ämnar stödja den i riksdagen och är större än några andra som kommit överens, ska få sin vilja fram. Vid budgetomröstningen i höstas skulle alltså Alliansen ha lagt ned sina röster och låtit S+MP+V-budgeten vinna.
 
Såvitt jag förstår innebär detta att Alliansen i dag har åstadkommit två saker:

1. Man har lovat att under tre år acceptera budgetar om S, MP och V står bakom dem - oavsett vilken politik de innehåller. Det finns inga innehållsliga begränsningar i överenskommelsen.

2. Man har i realiteten gett V en väldig makt. Om V inte ställer sig bakom en rödgrön budget är ju Alliansen större än S+MP och då ska Alliansens budget accepteras av regeringspartierna.

Nog verkar det som om alliansledningarna har fattat ett historiskt beslut, fast kanske inte på det sätt de tänkt sig.

OBS! * [Slarvigt läst av mig, lite längre ned står det så här i avtalet: Med partikonstellation nedan avses partier som samverkar i regering eller om budgeten.]


Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future? 2018

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast