VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Det där med ansvar gäller inte försvaret

Anklagelserna om ansvarslöshet viner genom luften, men det är klenare beställt med viljan att ta ansvar. I alla fall när det gäller försvaret av Sverige. Ekot rapporterar i dag att de borgerliga partierna debatterar vad som ska stå i ett valmanifest inför det möjliga extra valet den 22 mars 2015, men det enda som gäller vår säkerhet är att Folkpartiet sägs dra en lans för medlemskap i Nato.

Det är förstås rätt och riktigt att sikta på medlemskap i den västliga försvarsalliansen - den nuvarande säkerhetspolitiken i form av en ensidig "solidaritetsförklaring" lär inte imponera på andra än genomindoktrinerade partiaktivister - men man ska inte tro att Natomedlemskapet är något substitut för en förstärkning av vår försvarsförmåga. Dessutom tycks det inte precis ligga något medlemskap i korten vad de närmaste åren anbelangar: Socialdemokraterna har samma beröringsångest inför Nato som Miljöpartiet har inför övertidsarbete.

Alliansens budget, som tills vidare är vad som gäller för 2015, ger försvaret ett resurstillskott på felräkningsnivå och det Löfvenska alternativet är inte heller något att hänga i julgranen. Försvarsberedningen vill så se ett framtida resurslyft av något större magnitud, men denna nya nivå är dels långt ifrån tillräckligt hög, dels ska den inte gälla förrän 2024 - om ett decennium! Ingen kan ta den sortens utfästelser på allvar.

Det är krig i Ukraina. Ryssland har erövrat en del av ett grannland.

Minst en främmande ubåt har opererat inomskärs utanför Stockholm. Ryskt flyg utför övningsanfall lite här och var över Östersjön.

Trycket ökar på den baltiska staterna (vars säkerhet vi galant lovar att hjälpa till med).

Alla seriösa bedömare påpekar att politikerna har beställt ett försvar, IO14, som man inte har visat sig villig att betala, och sedan beställningen lades har försvarsbehovet ökat (och politikerna ställt ut ännu fler löften om man vad man ska köpa för de icke-existerande pengarna). Alla och envar, även utanför folkhemmets gränser, kan med egna ögon se att varken säkerhets- eller försvarspolitik hänger ihop.

Blocken talar om ansvar, medan de tävlar i ansvarslöshet.

Framtidens historiker kommer inte att bli nådiga.

 


Kungliga slott

Kungliga slott är långt mer än bara byggnadsstil. Arkitekturen är ett språk som talar om anspråk på storhet. Ludvig XIV är ett med sitt praktfulla Versailles. Maria Theresia skapade ett självporträtt när hon byggde ut sitt Schönbrunn. Men bakom de pampiga fasaderna finns också slott som röjer de kungligas behov av ett privatliv. Kina slott blev en tillflyktsort på Drottningholm. The Royal Pavillion i Brighton var ett excentriskt gömställe för en prins som avskydde hovlivet i London.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Sverige och tilliten

Polisorganisationen är starkt kritiserad och massavhopp av erfarna poliser är ett faktum. Domstolarna har långa väntetider för hanteringen av brottmål. I storstadsområden är den organiserade brottsligheten stark. Håller den starka tillit som funnits i Sverige på att undergrävas och ökar den upplevda otryggheten i landet? Vad bör i så fall göras?

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.