VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Det där med ansvar gäller inte försvaret

Anklagelserna om ansvarslöshet viner genom luften, men det är klenare beställt med viljan att ta ansvar. I alla fall när det gäller försvaret av Sverige. Ekot rapporterar i dag att de borgerliga partierna debatterar vad som ska stå i ett valmanifest inför det möjliga extra valet den 22 mars 2015, men det enda som gäller vår säkerhet är att Folkpartiet sägs dra en lans för medlemskap i Nato.

Det är förstås rätt och riktigt att sikta på medlemskap i den västliga försvarsalliansen - den nuvarande säkerhetspolitiken i form av en ensidig "solidaritetsförklaring" lär inte imponera på andra än genomindoktrinerade partiaktivister - men man ska inte tro att Natomedlemskapet är något substitut för en förstärkning av vår försvarsförmåga. Dessutom tycks det inte precis ligga något medlemskap i korten vad de närmaste åren anbelangar: Socialdemokraterna har samma beröringsångest inför Nato som Miljöpartiet har inför övertidsarbete.

Alliansens budget, som tills vidare är vad som gäller för 2015, ger försvaret ett resurstillskott på felräkningsnivå och det Löfvenska alternativet är inte heller något att hänga i julgranen. Försvarsberedningen vill så se ett framtida resurslyft av något större magnitud, men denna nya nivå är dels långt ifrån tillräckligt hög, dels ska den inte gälla förrän 2024 - om ett decennium! Ingen kan ta den sortens utfästelser på allvar.

Det är krig i Ukraina. Ryssland har erövrat en del av ett grannland.

Minst en främmande ubåt har opererat inomskärs utanför Stockholm. Ryskt flyg utför övningsanfall lite här och var över Östersjön.

Trycket ökar på den baltiska staterna (vars säkerhet vi galant lovar att hjälpa till med).

Alla seriösa bedömare påpekar att politikerna har beställt ett försvar, IO14, som man inte har visat sig villig att betala, och sedan beställningen lades har försvarsbehovet ökat (och politikerna ställt ut ännu fler löften om man vad man ska köpa för de icke-existerande pengarna). Alla och envar, även utanför folkhemmets gränser, kan med egna ögon se att varken säkerhets- eller försvarspolitik hänger ihop.

Blocken talar om ansvar, medan de tävlar i ansvarslöshet.

Framtidens historiker kommer inte att bli nådiga.

 


Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future? 2018

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast