VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Centerledningen tappar koncepterna

Det är svårt att hålla huvudet kallt i trängda lägen. Följaktligen är denna förmåga en av de viktigaste egenskaperna hos dem vi ger vårt förtroende att leda landet i riksdag och regering. Nu visar företrädare för Centerpartiet att de inte lever upp till kraven. I dag berättar nämligen riksdagsledamoten Staffan Danielsson (C) från Östergötland att han har blivit avstängd från riksdagsgruppen vid de tillfällen då man diskuterar migrationsfrågor.

Varför? Därför att han inte delar Centerpartiets gränslösa hållning. Det gör i och för sig inte Centerpartiet heller längre, eftersom man har anslutit sig till migrationsuppgörelsen mellan regeringen och Alliansen. Men det verkar som om det faktum att Centerpartiet sett sig tvingat att agera realistiskt gör de ledande partiföreträdarna ännu mer angelägna att upprätthålla den idealistiska liturgin och retoriken. De säger att åtgärderna mot Staffan Danielsson beror på att inte respekterar riksdagsgruppens arbetsordning (dvs håller tyst när han inte håller med), men i själva verket är de väl förbannade för att det är han som får rätt. (Danielsson konstaterar i sitt blogginlägg att "Centerpartiet i migrationsuppgörelden till stora delar accepterat den östgötamotion som avslogs av stämman.")

C-företrädaren i migrationsfrågor, som på Centerstämman nyligen berättat att hon gråtit av fasa för att antalet asylansökande till Sverige skulle bli för lågt, anses uppenbarligen vara en bättre partiföreträdare än den riksdagsledamot vars politik partiet ansluter sig till i praktiken. Av hämndlystnad gör man något man aldrig gjort förut mot interna kritiker i andra frågor. Vikarierna som sköter partiet under Annie Lööfs frånvaro gör klokt i att snabbt dra upp huvudena ur sanden och doppa dem i en spann kallvatten i stället. Annars vet ingen hur det här slutar.


Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future?

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast