VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Årets mest överspelade ultimatum

Jag vet inte om någon utser "årets mest överspelade ultimatum", men om så är fallet har jag en kandidat, nämligen det krav som presenterades av Sverigedemokraternas vikarierande partiledare Mattias Karlsson den 2 december i fjol: "Vi [SD] kommer att försöka fälla varje regering och budgetproposition som ger stöd för ökad invandring och som ger MP ett avgörande inflytande över migrationspolitiken."

Det ansågs utgöra ett så kraftigt hot mot stabiliteten i riksdagsarbetet att regeringen och Alliansen förenades i den självförtärande Decemberöverenskommelsen.

I dag får kravet försiktigt uttryckt anses vara obsolet. Ökad invandring finns inte på dagordningen och det faktum att MP sitter i regeringen tycks inte innebära att partiet har något "avgörande inflytande" över migrationspolitiken. I alla fall inte om man med MP-inflytande avser att politiken påverkas i den riktning som var MP-politik när ultimatumet yttrades.

Det sverigedemokratiska hotet klingar numera fullständigt tomt. Partiet kan förstås fortfarande ställa till med parlamentarisk oreda, men då måste det ske utifrån nya och andra bevekelsegrunder. SD är numera snuvat på rollen som enda röst för en annan politik än troskyldighetens och de fromma förhoppningarnas, och bättre sent än aldrig, men det har skett till priset av bågnande sociala system, skenande kostnader och och en kraftig förstärkning av opinionsstödet för SD.

Att gråta över spilld mjölk är ingen större idé, men här finns något att lära. Det är bra att kunna ändra sig. Det är ännu bättre att tänka efter före. Det gäller även inför framtiden.

 

 

 

 

 

 

 

 


Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future? 2018

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast