VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Sveriges radio bör utreda sin bevakning av tiggarlägret i Malmö

Hos Myndigheten för Radio och TV finns en färdig blankett för att anmäla program till Granskningsnämnden. Men ibland är det inte så mycket enskilda inslag som ett helt ämnes behandling som man skulle vilja få utredd. Ett färskt exempel gäller tiggarlägret på Sorgenfri i Malmö och hur det har hanterats av public service-företagen, och jag tänker i första hand på Sveriges radio. Jag har inte på något sätt gjort en kvantitativ studie utan kan bara gå på mina anekdotiska intryck, men utifrån dessa är det min tro att rapporteringen som helhet inte har levt upp till rimliga krav på opartishet och saklighet. Problemformuleringarna har om och om igen gällt det hårdhjärtade i att avvisa dem som ockuperat den aktuella tomten. Betydligt mer sällan har man hört uppfordrande frågor om hur myndigheterna skyddar den enskilda äganderätten och beivrar en ockupation som rimligen måste ha varit brottslig. Om jag har rätt har det alltså beskrivits som konstigare och mer förkastligt att upprätthålla lagen än att bryta emot den.

Denna kritik kan enkelt viftas bort av chefer inom Sveriges radio med argumentet att jag bara har personliga impressioner att komma med. Men inget tvingar dem att agera så. Tvärtom skulle det vara lika möjligt som föredömligt för SR att sätta några oberoende personer på att lyssna igenom de inslag som sänts och studera inte vart inslag som avgränsad enhet utan vilken helhetsbild man har erbjudit sina lyssnare. Förhoppningsvis kommer en sådan undersökning fram till att jag har fel, men jag tror det först när jag ser det.


Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Bergslagen

I detta seminarium som spelades in den 24 november 2016 behandlas vad urbanisering innebär för Bergslagens kommuner. Var hamnar Bergslagen i globaliseringens tidevarv? Moderator är Lotta Gröning

Arkiv Axess

Serie om tio utvalda program från Ax:son-Johnsonstiftelsens seminarieverksamhet 2015-2016. Tidlösa samtal som ger en bakgrund till aktuella skeenden, exempelvis EU:s kris, amerikansk utrikespolitik, Rysslands aggressioner, den nya tidens propagandakrigföring och det globala klimathotet.

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Global Axess 2016: Geopolitik

Historien visar hur nära sambanden alltid har varit mellan politik och geografi. Hur ser den relationen ut i dag? Står vi inför geopolitikens återkomst? I årets Global Axess-serie möter vi flera framstående forskare som anlägger olika perspektiv på geopolitik i både historisk tid och nutid.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.