VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Sveriges radio bör utreda sin bevakning av tiggarlägret i Malmö

Hos Myndigheten för Radio och TV finns en färdig blankett för att anmäla program till Granskningsnämnden. Men ibland är det inte så mycket enskilda inslag som ett helt ämnes behandling som man skulle vilja få utredd. Ett färskt exempel gäller tiggarlägret på Sorgenfri i Malmö och hur det har hanterats av public service-företagen, och jag tänker i första hand på Sveriges radio. Jag har inte på något sätt gjort en kvantitativ studie utan kan bara gå på mina anekdotiska intryck, men utifrån dessa är det min tro att rapporteringen som helhet inte har levt upp till rimliga krav på opartishet och saklighet. Problemformuleringarna har om och om igen gällt det hårdhjärtade i att avvisa dem som ockuperat den aktuella tomten. Betydligt mer sällan har man hört uppfordrande frågor om hur myndigheterna skyddar den enskilda äganderätten och beivrar en ockupation som rimligen måste ha varit brottslig. Om jag har rätt har det alltså beskrivits som konstigare och mer förkastligt att upprätthålla lagen än att bryta emot den.

Denna kritik kan enkelt viftas bort av chefer inom Sveriges radio med argumentet att jag bara har personliga impressioner att komma med. Men inget tvingar dem att agera så. Tvärtom skulle det vara lika möjligt som föredömligt för SR att sätta några oberoende personer på att lyssna igenom de inslag som sänts och studera inte vart inslag som avgränsad enhet utan vilken helhetsbild man har erbjudit sina lyssnare. Förhoppningsvis kommer en sådan undersökning fram till att jag har fel, men jag tror det först när jag ser det.


Panelen

Erik Thyselius och Axess-panelen analyserar veckans viktigaste händelser. Varannan söndag kl. 22.00 på Axess TV, eller när det passar på våra övriga plattformar.

Where Is Life Science Heading In The Future?

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Engelsbergsseminariet 2017: Nationer, stater och imperier

Utvalda föredrag från ett tvådagars seminarium på Engelsbergs bruk 8-10 juni 2017, med titeln: Nation, State and Empire.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast