VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Sveriges radio bör utreda sin bevakning av tiggarlägret i Malmö

Hos Myndigheten för Radio och TV finns en färdig blankett för att anmäla program till Granskningsnämnden. Men ibland är det inte så mycket enskilda inslag som ett helt ämnes behandling som man skulle vilja få utredd. Ett färskt exempel gäller tiggarlägret på Sorgenfri i Malmö och hur det har hanterats av public service-företagen, och jag tänker i första hand på Sveriges radio. Jag har inte på något sätt gjort en kvantitativ studie utan kan bara gå på mina anekdotiska intryck, men utifrån dessa är det min tro att rapporteringen som helhet inte har levt upp till rimliga krav på opartishet och saklighet. Problemformuleringarna har om och om igen gällt det hårdhjärtade i att avvisa dem som ockuperat den aktuella tomten. Betydligt mer sällan har man hört uppfordrande frågor om hur myndigheterna skyddar den enskilda äganderätten och beivrar en ockupation som rimligen måste ha varit brottslig. Om jag har rätt har det alltså beskrivits som konstigare och mer förkastligt att upprätthålla lagen än att bryta emot den.

Denna kritik kan enkelt viftas bort av chefer inom Sveriges radio med argumentet att jag bara har personliga impressioner att komma med. Men inget tvingar dem att agera så. Tvärtom skulle det vara lika möjligt som föredömligt för SR att sätta några oberoende personer på att lyssna igenom de inslag som sänts och studera inte vart inslag som avgränsad enhet utan vilken helhetsbild man har erbjudit sina lyssnare. Förhoppningsvis kommer en sådan undersökning fram till att jag har fel, men jag tror det först när jag ser det.


Kungliga slott

Kungliga slott är långt mer än bara byggnadsstil. Arkitekturen är ett språk som talar om anspråk på storhet. Ludvig XIV är ett med sitt praktfulla Versailles. Maria Theresia skapade ett självporträtt när hon byggde ut sitt Schönbrunn. Men bakom de pampiga fasaderna finns också slott som röjer de kungligas behov av ett privatliv. Kina slott blev en tillflyktsort på Drottningholm. The Royal Pavillion i Brighton var ett excentriskt gömställe för en prins som avskydde hovlivet i London.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund, Erik Thyselius och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Sverige och tilliten

Polisorganisationen är starkt kritiserad och massavhopp av erfarna poliser är ett faktum. Domstolarna har långa väntetider för hanteringen av brottmål. I storstadsområden är den organiserade brottsligheten stark. Håller den starka tillit som funnits i Sverige på att undergrävas och ökar den upplevda otryggheten i landet? Vad bör i så fall göras?

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast

Images of Sweden - Vienna

Historiska och nutida perspektiv från Österrike

Sedan trettioåriga kriget då Gustaf II Adolf beordrade en fullskalig invasion av Tysk-romerska riket har Österrike och Sverige haft nära om än inte alltid vänskapliga relationer.

Nobel Center - tillgång eller katastrof?

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden arrangerar Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett öppet seminarium om platsens historia och dess kulturhistoriska värden. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om Blasieholmsudden idag och i framtiden.

Den kungliga trädgården

Susanna Popova samtalar med forskare kring kungliga trädgårdar. Seminarium från Drottningholm, 6 maj 2015.