VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Bra att ändra sig. Ännu bättre att tänka efter före.

Erik Helmerson är ett av de bästa skälen att läsa Dagens Nyheter: sansad, klok, stilsäker. Så då måste man ju ta ett av de få tillfällen som bjuds att klaga lite.

I lördagens tidning skriver han om flyktingkrisen och hur icke-konstigt det är att människor ändrar sig när verkligheten gör det. Att borgerliga och socialdemokratiska politiker och debattörer som fram genom sommaren stod för "en generös inställning" nu talar för en stramare linje är inget att förvånas över eller ifrågasätta, menar han. Antalet asylsökande har ju skjutit i höjden något väldeliga och då är det inte märkligt att man justerar sin hållning.

Det har Helmerson rätt i.

Men han glömmer en sak, nämligen att det ökade antalet asylsökande knappast är oberoende av den tidigare generösa inställningen och hur den har formulerats. Att ledande företrädare för Sverige har vägrat att diskutera hur många asylsökande Sverige kan ta emot och på olika sätt låtit förstå att alla, eller åtminstone väldigt många, är välkomna har naturligtvis inte gått spårlöst förbi. Det finns flera skäl till att så många människor söker sig till Sverige, men det verkar helt orimligt att ett av dem inte skulle ha med den gränslösa svenska attityden att göra.

När Sverige nu börjar sända ut hela andra signaler får det också konsekvenser. "Sverige har sendt invitationerne ud i verden og lukker nu døren til festen", kommenterar Berlingske, och radion rapporterar att antalet personer som tar sig till nordtyska Rostock för vidare resa till Sverige har halverats på några få dagar efter justitieminister Morgan Johanssons besked i förra veckan.

Det är inget fel med att ändra sig. Det är inte heller fel att tänka efter före.


Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund, Erik Thyselius och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future?

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast