VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Moderat invandringspolitik åter moderat!?

Det tog Moderaterna drygt sex år att hinna ikapp sig själva i migrations- och integrationspolitiken.

I februari 2009 lade partiets arbetsgrupp mot utanförskap och segregation fram en rapport med flera bra förslag för bättre balans i migrationspolitiken. Viktigast var själva ansatsen att det är värdefullt med öppenhet men att denna öppenhet inte kan vara villkorslös i ett ordnat välfärdssamhälle. I december i fjol skrev jag i Dagens industri att mycket hade varit vunnet för Moderaterna ifall de hållit fast vid denna blandning av realism och idealism i stället för göra upp med Miljöpartiet och slå in på den väg av gränslös idealism som fick sin i kulmen i Fredrik Reinfeldts "Öppna era hjärtan!" Framför allt hade det varit väl motiverat i sak, men det hade också med all sannolikhet minskat det borgerliga väljarflödet till Sverigedemokraterna.

I dag lades Moderaternas nya arbetsgrupp i migrations- och integrationsfrågor fram sin rapport, och den tar upp tråden ungefär där den taktiserande M-ledningen släppte den 2011. EU-perspektivet känns igen: alla länder måste delta i kvotflyktingsystemet. Den som får avslag ska lämna landet, och ansökningar från medborgare i "säkra länder" ska snabbehandlas. Släpphäntheten med svenska pass ska stoppas. Försörjningskraven vid anhöriginvandring ska skärpas. Svenskundervisningen ska intensifieras och arbetslinjen betonas ytterligare såväl genom ökade möjligheter (lägre skatter, färre regleringar) som skärpta krav (t ex på motprestation från dem som får ekonomiskt bistånd). Alltsammans rimligt, vettigt och i ordets bästa mening moderat.

En angelägen och välkommen skärpning är kravet på höjda straff för flyktingsmuggling och en tydlig signal till Polisen att prioritera kampen mot flyktingsmugglare. De allra flesta asylsökande som kommer till Sverige i dag kommer hit med hjälp av en flyktingsmuggling, vilken Sverige genom internationella avtal har förbundit sig att bekämpa. Dagens rapport har också fördelen att ge rejält utrymme åt arbetsmarknads- och bostadsfrågorna, som 2009-rapporten duckade för.

Min främsta invändning är att man dröjer sig kvar i ett kompromisslöst språkbruk, som det inte går att leva upp till i praktiken. Bland utgångspunkterna kan man till exempel läsa att Moderaterna "aldrig" kommer att "förespråka stängda gränser eller mindre öppenhet". Där är det inte lätt att följa med. Helt stängda gränser är det väl knappast någon kraft av betydelse som kräver, och mindre öppenhet, i bemärkelsen att det blir något svårare att komma till Sverige och få uppehållstillstånd, skulle ju bli den direkta följden av till exempel försörjningskrav och kamp mot flyktingsmuggling som rapporten förordar redan några sidor längre fram. Det räcker gott att säga att Sverige ska vara ett land som präglas av öppenhet mot omvärlden, det där med "aldrig" ger ett stjärnögt och febrigt intryck som inte passar ett parti med samhällsbärande ambitioner. Det är bra med starka värderingar men man måste också kunna ta politiskt ansvar och laga efter läge.

Substansen i dagens rapport räcker en god bit på vägen när den väl har förvandlats till mer handfasta politiska förslag, men ska nystarten få någon påtaglig effekt gäller det att den backas upp och drivs med kraft och uthållighet av partiets högsta ledning.

Det råder inget tvivel om att väljarpotentialen finns. En stor grupp av dem som gick från M till SD i valet 2014 var mycket måttligt förtjusta i Sverigedemokraterna, till den grad att man inte ens tyckte att det SD man röstade på var ens "bästa parti".

Det råder däremot tvivel om ifall man kan lita på M. Innebär dagens signal att partiet ämnar satsa på en nygammal mix av öppenhet, stramhet och praktiskt förnuft i synen på invandring? Eller kommer det att vara önsketänkande som gäller när det kommer till kritan? Det faller på Anna Kinberg Batra och den nya M-ledningen att restaurera det politiska kapital som deras företrädare satt sprätt på.

 

 


Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund, Erik Thyselius och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future?

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast