VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Invandringspolitiken: utan åtstramningar havererar generositeten

Om vi ska klara mottagandet av flyktingar från Syrien behöver övriga delar av invandringspolitiken stramas åt. Det skriver Dagens Nyheters förre chefredaktör Hans Bergström på DI Debatt i dag, och han argumenterar väl för sin sak. Det handlar om att säkra kontrollen av gränserna, vilket varje stat är skyldig att göra, men också om att inse hur "samhällsstressen" på kommuner, skola, sjukvård och statskassa kommer att öka och agera utifrån det. Att bygga en hel statsbudget på förlegade prognoser, som regeringen gjort med BP16 är inte hållbart. Diskrepansen mellan löften och verklighet blir för stor och förtroendet för politiken urholkas ytterligare.

I går rapporterade SVT Värmland om att Migrationsverket nu upphandlat ytterligare 562 platser i Filipstad, vilket gör att det totala antalet asylsökande i kommunen ökar till cirka 1 100. När kommunalrådet får frågan hur det ska hanteras säger han som det är: "Jag vet inte hur vi ska klara det. Jag vet inte. Och det gäller samhällsservicen över huvud taget som belastas, sjukvård och tandvård och skola och barnomsorg."

Filipstads kommun har lite drygt 10 000 invånare.

Filpstads kommun är varken först eller sist med att hamna i den här situationen.

För att minska trycket föreslår Hans Bergström bland annat försörjningsansvar för anhöriginvandring och tillfälliga uppehållstillstånd. Dessutom en rejält höjd ambitionsnivå vad gäller att göra verklighet av avvisningsbesluten. Tusentals personer stannar numera helt sonika kvar i landet trots att de fått nej på sina asylansökningar. De slår sig ned i ett parallellsamhälle med allt större trångboddhet och svartarbete och risk för att dras in i annan kriminalitet samtidigt som de på grund av Alliansens och Miljöpartiets olyckliga migrationsöverenskommelse kan åtnjuta offentliga tjänster trots att de vistas i landet olovligen.

Bergström påminner om vad statsminister Stefan Löfven  sade i regeringsförklaringen: "Den som flyr från krig och förtryck ska kunna få skydd i Sverige. Den som saknar skäl för att stanna ska återvända. Sverige har en reglerad invandring." Tänker han hålla vad han lovar? Vad ger regeringen för instruktioner till Polisen?

Till de åtstramande åtgärderna - och de angelägna liberaliseringar av t ex arbets- och bostadsmarknaderna som än så länge lyser med sin frånvaro - bör sannolikt läggas ökade statliga resurser som främjar snabb sysselsättning, snabb språkinlärning och snabbare inslussning i skolan för dem som får positiva asylbesked. BP16-pengarna kommer inte att räcka: dels därför att de bygger på gamla siffror, dels för att de är alltför snålt tilltagna till att börja med. Det är en illusion att tro att det går att ordna snabb integration on the cheap i en omfattande välfärdsstat med världens högsta ingångslöner och ett skolsystem som redan brottas med mycket stora problem. Den generösa invandringspolitiken är inte gratis och det är såväl demokratiskt som politiskt betydelsefullt att de styrande inte mörkar vad den kostar.

Ännu så länge händer förfärande lite i det rödgröna styret. Det går tretton fagra fraser på varje handfast insats och budgetpropositionen innehåller långt fler åtgärder som försvårar än som underlättar för invandringen att bli lyckosam. Stefan Löfven borde tala mer med sina tyska kolleger, för i Angela Merkels Tyskland har det svartröda CDU/SPD-styret enats om snabba lag- och regelskärpningar som ska behandlas nu i månaden och börja gälla från den 1 november: förstärkt stöd till förbundsländer och kommuner, naturaförmåner i stället för dagpeng för de asylsökande, snabbare avvisning av dem som inte beviljas asyl, en födubbling av antalet "säkra länder" på Balkan så att Serbien, Makedonien och Bosnien-Hercegovina får sällskap av Albanien, Kosova och Montenegro.


Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future? 2018

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast