VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Vetgirigt och informativt om Migrationsverket i nya Fokus

I nya Fokus (29/1-4/2 2016) finns ett mycket bra reportage om Migrationsverket av Lasse Granestrand. Det handlar om prognosarbetet och är informativt och nyfiket i stället för förmanande och tvärsäkert som så många andra migrationsartiklar. Prognosarbetet har förstås vuxit i betydelse i takt med att migrationen gjort det. Det ska förberedas mottagande - och finansdepartementet måste få förhandsinfo om hur kostnaderna utvecklar sig. Det talas ofta om att man ska bry sig mer om människor än system, men man gör knappast människor någon tjänst om man försummar att hålla systemen i skick.

Av Granestrands samtal med Marcus Karlsson, som gör den ekonomiska prognosen för Migrationsverket, framgår att det handlar om mycket stora summor. När han började på myndigheten 2010 "låg de kostnader som Migrationsverket hanterade och som jag skulle redovisa på drygt 11 miljarder kronor, 2013 var de drygt 15 miljarder och nu kommer det att handla om 55-60 miljarder för 2016." På några få år har alltså kostnaderna ökat med nästan lika mycket som hela Försvarsmaktens budget. De utdragna förhandlingarna om ynka tillägg till det underfinansierade försvaret ter sig fullkomligt absurda i ljuset av hur utgifterna skjutit i höjden för migrationen.

En sakuppgift som sätter sig särskilt handlar om de ensamkommande flyktingbarnen från Afghanistan.

Under 2015 anlände sammanlagt cirka 35 000 ensamkommande barn till Sverige. Under asyltiden uppgår kostnaden för deras boende, i vid mening, till cirka 2 000 kronor om dagen. Det gör "70 miljoner kronor under en dag. På ett år blir det 25 miljarder kronor."

Två tredjedelar av dessa ensamkommande är från Afghanistan: ungeföär 23 000. Det innebär 16-17 miljarder kronor för statskassan på årsbasis. Samtidigt gav Sverige Afghanistan ca 900 miljoner i bistånd (2014). Landet har lite mer än 30 miljoner invånare.

Vi satsar 16-17 miljarder på drygt 20 000 afghaner i Sverige. Vi satsar 0,9 miljarder på drygt 30 miljoner afghaner i deras hemland. Vad ska man tänka om detta? Det jobbet lämnar Granestrand med varm hand över till läsarna. Det tackar vi för.


Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund, Erik Thyselius och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future?

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast