VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Vi har den skola vi har beställt

Varför står det så illa till i den svenska skolan? Därför att vi vill ha det så. Det är den bistra slutsatsen av Gabriel Heller Sahlgrens utmärkta artikel för nättidskriften Kvartal.

Våndan över svaga resultat i de internationella mätningarna är egentligen ganska konstig, menar Heller Sahlgren. TIMMS- och PISA mäter ju kunskap, och kunskaper har inte stått högt i kurs i efterkrigstidens svenska utbildningspolitik. Denna har handlat om självförverkligande, trivsel, demokrati och elevinflytande men ställt sig avvisande till systematisk inlärning och kontroll av vad eleverna lärt sig. Sådant har känts gammaldags och auktoritärt.

I alla fall för skolpolitikerna. Under lång tid höll skolans anställda emot, varför utbildningssystemet ändå fungerade hyggligt alla flummiga deklarationer till trots. Men till sist bröts motståndet ner och de "progressiva" idéerna flyttade fram sina positioner. Och förändringarna under det Björklundska fögderiet, som av så många skälldes för majorsfasoner (vad det nu skulle vara för fel på sådana), blev inte av tillräckligt genomgripande karaktär. Mycket av det progressiva idégodset finns kvar i dagens läroplaner och skollag och har dessutom fått sällskap med dubiöst flum om "entrprenöriellt lärande". Studier och erfarenhet visar att få saker kan föröda kunskapskulturer på ett lika effektivt sätt som övergång till "progressiva" metoder (dvs att lärarna lämnar eleverna i sticket), men varningarna har klingat ohörda.

Det hela är alls inte bara politikerna fel. Vi får vad vi önskar oss, konstaterar Heller Sahlgren kärvt: Politiken speglar tidsandan mer generellt. Att fokus på elevinflytande ökade kraftigt i början av 1990-talet är sannolikt ingen tillfällighet, med tanke på det värderingsskifte som skett i Sverige de senaste decennierna. Under efterkrigstidens snabba ekonomiska utveckling var efterfrågan på utbildning och kunskaper först hög ... Men någonstans nås ett krön där vi börjar fokusera på annat ... Kunskapsnormen inom skolan förtvinar och ersätts av starkare fokus på välbefinnande och en bekymmersfri uppväxt. Tilltron till auktoriteter bryts ner. Individuellt självförverkligande betonas i allt högre grad. Föräldrar, väljare och politiker hoppas säkert att barnen ska bli kunniga och självständiga, men det ska inte behövas för mycket ansträngande arbete för dem att nå dit. Oron har inte varit stior för att detta ska visa sig vara en alltför svajig grund att stå på. Det materiella ska väl ändå vara hemma.

Vi får se hur det blir med den saken. Personligen när jag ändå en misstanke om att det kan ha sina poänger för ett samhälle att det har ingenjörer som kan räkna och medborgare som har tålamod och läsvana nog att ta till sig kvalificerade resonemang. Och vad gäller det där att man ska vara så stolt över att Sverige ligger längst upp till höger i World Values Survey-undersökningarna: låt oss glömma det så fort som möjligt.

 

 

 


Veckans bok - 2018

Adam Cwejman, Lotta Gröning, PJ Anders Linder och Erik Thyselius intervjuar aktuella fackboksförfattare under bokmässan i Göteborg. Alla intervjuer sänds textade och kan även ses fritt på Axess Play.

Where Is Life Science Heading In The Future?

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Engelsbergsseminariet 2017: Nationer, stater och imperier

Utvalda föredrag från ett tvådagars seminarium på Engelsbergs bruk 8-10 juni 2017, med titeln: Nation, State and Empire.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast